Beheer en Onderhoud van Infrastructuur

23 maart 2016Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.

Nieuwe editie: Beheer en Onderhoud van Infrastructuur 8 en 9 maart 2017

Het congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur op 23 maart j.l. was een boordevol interactief programma. Met 190 aanwezigen kijken wij terug op een geslaagde dag! De volgende editie staat gepland op 8 en 9 maart 2017 in congrescentrum 1931. 


Sfeerimpressie van de dag!


Hét grote netwerkevent in de Nederlandse infrabranche!


beheer-onderhoud-infra-congres

Assetmanagement dé oplossing voor toekomstigbestendig beheer

Assetmanagement is van grote toegevoegde waarde voor uw organisatie en moet ingevoerd
en geborgd worden. Iedereen is zich daar van bewust.
Maar hoe om te gaan met kwesties als:
 • Intern draagvlak creëeren voor de invoering van assetmanagement?
 • Versneld invoeren van assetmanagement?

Sprekers van RWS, TenneT en TNO deelden hun ervaringen.


Dit congres heeft reeds plaatsgevonden. De volgende editie staat gepland op 25 en 26 januari 2017.

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

08.45 Ingenieursontbijt (VOL GEBOEKT)

 • BIM verplicht in beheer en onderhoud?
 • Wat houdt dat in?

Reinder Peterse, Directeur, DPI/Gappless
Gappless/DPI verloot 1x een Parrot ar 2.0 (drone) onder de deelnemers van dit congres.


09.00 Ontvangst


Assetmanagement in de praktijk


09.30 Verbinding tussen eigenaar, assetmanager en dienstverlener

 • Assetmanagment toepasbaar maken voor de organisatie
 • Professionalisering aansluiting tussen strategische en operationele laag

Dagvoorzitter Bodielle Nooitgedagt met Jenne van der Velde, Topadviseur assetmanagement, RWS


09.45 Best practice: Implementatie AssetManagement bij TenneT

 • Waar zijn ze tegen aangelopen
 • Wat zijn de oplossingen geweest (ISO55000 en NTA8120)
 • Hoe zijn de ervaringen nu

Rob Ross PhD, Teammanager, TenneT


10.10 Assetmanagement op wegnaar 2040

 • Ken je verouderende assets
 • Leren met big data
 • Levensduurvoorspelling
 • Beslissen en organiseren

Arie Bleijenberg, Business Director Infrastructure, TNO


10.30 NIB netwerkmoment: koffie- en theepauze


Projectenplatform deel 1

11.00 Kennisdeling over AssetManagement

 • Ervaringen uit de markt

Hier kunt u kennis delen, horen wat de ervaringen zijn binnen uw branche in projectcontracten en Assetmanagement.

Maak uw keuze uit onderstaande projecten.


Het programma in 1 handig overzicht? Download de brochure


Evaluatie gebiedscontract Kop van Noord–Holland
 • Verbinding assetmanager / assetowner
 • Leerpunten uit de eerste ervaringen
 • Waar liggen de verantwoordelijkheden
 • Wat kan opdrachtnemer meer bieden aan opdrachtgever
Wim van Veen, sectormanager Realisatie Infrastructuur, Provincie Noord Holland
Marco Neeft, Project Manager WaakSaam, Combinatie WaakSaam

Assentmanagement: zo doet de Provincie Overijssel het!

 • Medewerkers betrekken vanuit eigen rol
 • Inhoud en proces hand in hand voor duurzame verandering, met ISO 55000 als structuur
 • Ondersteunend aan omgevingsgerichte, toekomstbestendige werkwijze

Henry Bos, Programmamanager Eenheid Wegen en Kanalen, Provincie Overijssel


Energietransitie bij Assetmanagement

 • 0-meting CO2-footprint beheer en onderhoud
 • van Instandhouding naar Innovatie
 • Samenwerking met stakeholders

Mirza Milosevic, Wegbeheerder, Provincie Zuid Holland
Jonne Klaver, Projectleider, Provincie Zuid Holland

Overijssel, een vooruitziende wegbeheerder

 • De kansen om het werk eff ectiever en effi ciënter in te richten
 • Aansprekende praktijkvoorbeelden

Lindy Molenkamp, Hoofd Eenheid Wegen en Kanalen,Provincie Overijssel


Infra-informatie bestuurlijk in orde

 • Technische informatie en risico’s over infra-areaal van (overheids) organisatie herkenbaar voor het bestuur
 • Verantwoording afl eggen over onderhoudsbeleid aan de politiek

Albert Stuulen, Hoofd Provinciale Waterstaat, Provincie Fryslân


Is implementatie assetmanagement bottum-up gemakkelijk? Ervaringen van WSRL

 • Waar komen we vandaan?
 • Wat hebben we gedaan?
 • Waar gaan we naartoe?

Wouter van Vuuren, Beleidsmedewerker Team TI Onderhoud, Waterschap Rivierenland

Meer waarde met bedrijfswaarden

 • Van behoeften en verwachtingen van de stakeholders naar bedrijfswaarden
 • De zoektocht naar de balans in fi nanciële, milieu- en maatschappelijke kosten, risico’s, kwaliteit van dienstverlening en prestaties m.b.v. bedrijfswaarden
 • Ervaringen in het realiseren van waarde door gebruik van de bedrijfswaarden

Willem-Jan Jansen, Programmamanager Assetmanagement, Waterschap Brabantse Delta


Prestatiecontracten doe je samen – samenwerking en vertrouwen

 • Hoe steekt het prestatiecontract in elkaar? Presteren is samen leren.
 • Areaal op orde? GIS als tool.
 • Prestatiecontract met een cognitieve en sociale dimensie.

Richard Wildeman, Projectleider Beheer en Onderhoud Infra, Ballast Infra Beheer
Myra van Dijk, Teamleider Onderhoud wegen, Provincie Noord Brabant


Co-creaties deel 1


11.30 Co-creatiesessies ronde 1 >>

Tijdens de co-creatie sessies heeft u de mogelijkheid om het onderwerp te kiezen waar u het meeste van kunt leren: innovatieve, informatieve of geheel praktijkgerichte onderwerpen. Er zijn sessies waar u kunt luisteren, maar ook sessies waarbij u kunt co-creëren.

Opzetten van een beslismodel om grootschaligonderhoud aan kunstwerken te prioriteren

 • Veel kunstwerken bevinden zich aan het einde van huntheoretische levensduur.
 • Wat bepaalt de noodzakelijkheid voor interventie?
 • Hoe komt u tot een beslissing?

Halbert Taekema, Consultant risk & reliability, NRG
Piet de Groot, Senior consultant risk & reliability, NRG

Machine Veiligheid bij renovatie van sluizen, gemalen en beweegbare bruggen

In deze workshop krijgt u antwoord op de volgende vragen:
 • Wanneer moet ik mijn brug of sluis aan de Machinerichtlijn laten voldoen?
 • Mijn brug of sluis functioneert al jaren prima, maar voldoet niet aan de Machinerichtlijn. Hoe voorkom ik onnodige vervangingen?
 • Wat is het praktische stappenplan om CE-markering te krijgen?

Kees Kemper, Consultant Machineveilgheid, Movares

Sturen met asset management. Hoe stuur je eff ectief op de juiste balans van kosten, risico’s en prestaties?

 • Juiste stuurinformatie
 • Organisatiegericht
Een verkenning van handvatten uit de praktijk.

Dieter de Vroomen, Programmanager asset management, Balance
Onno de Ruiter, Teammanager Infratechniek & Asset Management, Grontmij

BIM en GWW – verkenning van kansen

 • Verbindende schakel tussen verschillende werkprocessen
 • Verhoging kwaliteit en dienstverlening tegen lagere kosten
 • Inzetbaarheid open data(-structuur)

Birgit Hopff, Partner, Stadsruim

Meer ondeugendheid bij overheden

 • Assetmanagement een doel of een middel?
 • Bij implementatie assetmanagement wordt meer ondeugendheid gevraagd!
 • Tot hoever is optimaliseren noodzakelijk?
 • Donald Bezemer, Directeur, DON Bureau bv

  Assetmanagement = verandermanagement; “Van(on)bewust onbekwaam naar bewust bekwaam” Hoe doe je dat eigenlijk?

  • Is Assetmanagement een hype, een fabeltje of wordt het uw realiteit?
  • Een sessie over de 8 stappen van verandering (prof. J.P. Kotter, Harvard) geprojecteerd op de implementatie van Assetmanagement
  • Hoe herkent u “Fred” binnen uw organisatie, hoe gaat u om met “NeeNee’s” en wie zijn uw “Helden”?

  Douwe Schoonderwaldt,sr. adviseur assetmanagement, Movares

  Linear Asset Management onmisbaar in de onderhoudsfunctie

  • LAM leidt tot hogere ROI van het areaal door dynamische segmentatie
  • LAM zorgt voor verhoging van de onderhoudsefficiency
  • LAM biedt gesegmenteerd grafisch inzicht op meerdere niveaus
  • LAM optimaliseert met GIS kaart het onderhoud van dag tot dag
  • LAM verbetert de besluitvorming over inzet resources
  • LAM zorgt voor verminderde impact door het onderhoud

  Bert Verplancke, Sales Director Infor Asset Management, Infor BV

  Uitkomsten van WCM Infra – hoe assetmanagement naar een hoger niveau

  • Een kijkje in elkaars keuken, leren van elkaar
  • Uitkomsten van WCM Infra – hoe assetmanagement naar een hoger niveau
  • Aanpak binnen de organisatie
  • Versnelling door open innovatie
  • Effectief invoeren van Assetmanagement
  • Referentimodel Vitale (omgevingsinvloeden en organisatorische aspecten spelen een rol)
  • Pro-actief onderhoud in plaats van reactief onderhoud
  • Henk Akkermans,WCM


  Het programma in 1 handig overzicht? Download de brochure


  12.15 NIB netwerkmoment: aperitif en lunch


  13.15 Interactieve en inspirerende lezing: Met passie naar dé samenwerking

  U wordt meegenomen en geïnspireerd middels een van haar expedities waarbij herkenbare vraagstukken uit uw sector aan de orde komen. Samenspel, verbinding, teamwork en de succesfactoren om een gemeenschappelijk doel te realiseren

  Katja Staartjes, bergbeklimster


  14.00 Assetmanagement – dat is toch niet juridisch?

  Juridische risico’s en kansen in kaart gebracht:

  • > Rol van de wet- en regelgeving
  • > Rol van de omgeving
  • > Rol van het bevoegd gezag
  • > De noodzaak van een legal sanity check

  Liesbeth Schippers, Advocaat, Partner en Voorzitter sectie Ruimte en Milieu, Pels Rijcken


  14.25 NIB netwerkmoment: koffie- en theepauze


  Digitalisering - tot hoever?


  14.50 BIM - Koppeling beheer en onderhoud
  • Voordelen en toegevoegde waarde in de GWW-sector
  • Op welke wijze in contract vorm te geven
  • Voorbeeld prestatiecontract RWS districten in Noord-Brabant
  Herman Winkels, Programmamanager BIM, RWS
  14.50 Internet of Vehicles
  • Doorkijk naar de toekomst van ‘Connected Vehicles’
  • Auto’s als sensoren
  • Welke mogelijkheden biedt dit
  • Aandachtspunten voor grootschalige toepassing
  Maurice Geraets, Directeur New Business,
  NXP Semiconductors

  Projectenplatform deel 2 >>

  15.15 Maak uw keuze uit boven genoemde projecten.


  Co-creatiesessies deel 2 >>

  15.45 Maak uw keuze uit boven genoemde sessies.


  16.30 NIB netwerkmoment: borrel aangeboden door NIB 


  Het programma in 1 handig overzicht? Download de brochure  Schrijf u nu in!

  Uw dagvoorzitter

  • Bodielle Nooitgedagt

  Sprekers

  • Jenne van der Velde, Topadviseur assetmanagement, RWS
  • Jos Slangen, Teammanager, TenneT
  • Arie Bleijenberg, Business Director Infrastructure, TNO
  • Katja staartjes, bergbeklimster
  • Liesbeth Schippers, Advocaat, Partner en Voorzitter sectie Ruimte en Milieu, Pels Rijcken
  • Herman Winkels, Programmamanager BIM, RWS
  • Maurice Geraets, Directeur New Business, NXP Semiconductors
  • Wim van Veen, sectormanager Realisatie Infrastructuur, Provincie Noord Holland
  • Marco Neeft, Project Manager WaakSaam, Combinatie WaakSaam
  • Henry Bos, Programmamanager Eenheid Wegen en Kanalen, Provincie Overijssel
  • Mirza Milosevic, Wegbeheerder, Provincie Zuid Holland
  • Jonne Klaver, Projectleider, Provincie Zuid Holland
  • Lindy Molenkamp, Hoofd Eenheid Wegen en Kanalen, Provincie Overijssel
  • Don Bezemer, Directeur, DON Bureau bv
  • Albert Stuulen, Hoofd Provinciale Waterstaat, Provincie Fryslân
  • Wouter van Vuuren, Beleidsmedewerker Team TI Onderhoud, Waterschap Rivierenland
  • Willem-Jan Jansen, Programmamanager Assetmanagement, Waterschap Brabantse Delta
  • Halbert Taekema, Consultant risk & reliability, NRG
  • Piet de Groot, Senior consultant risk & reliability, NRG
  • Birgit Hopff, Partner, Stadsruim
  • Douwe Schoonderwaldt,sr. adviseur assetmanagement, Movares
  • Kees Kemper, Consultant Machineveilgheid, Movares

  Wie ontmoet u?      

  Directie, projectleiders, managers en medewerkers infrastructuur, beheer en onderhoud, bouwzaken, civiele techniek, verkeer- en vervoer van:

  • Rijk, provincies, gemeenten en gemeentelijke werken
  • Rijkswaterstaten en spooronderhouders
  • Aannemers, onderaannemers, bouw- en infrabedrijven (GWW)
  • Asset Management specialisten in infrastructuur
  • Ontwikkelingsmaatschappijen en projectontwikkelaars
  • Havenbedrijven, waterbedrijven
  • Ingenieurs- en architectenbureaus

  Data en locatie:

  De volgende editie staat gepland op 8 en 9 maart 2017. 

  1931 Congrescentrum Brabanthallen
  Oude Engelenseweg  1 
  5222 AA 's-Hertogenbosch

  T: 088 900 03 33

  Routebeschrijving


  Uw investering

  Vroeg inschrijven loont!

  Gemeenten, provincies, rijksoverheid en waterschappen

    tot 1 februari 2016 vanaf 1 februari 2016
  Congres  € 349,- € 449,-  
  Masterclass € 599,- € 599,-

  Collegakorting! Indien u samen met collega’s komt ontvangt u een korting van 50,- p.p. (excl. BTW) per dag.

  - - - - - - - - - - - - - - -  

  Overige doelgroep

    tot 1 februari 2016 ná 1 februari 2016
  Congres & masterclass  € 1199,- €1399,-
  Congres € 699,- € 899,-
  Masterclass € 599,- € 599

  Bedragen excl. BTW en per persoon. Inclusief koffie, thee, lunches en borrel én toegang tot een waardevol digitaal naslagwerk.

  - - - - - - - - - - - - - - -  

  Speciale toegangsprijzen voor:

  Young Professionals

  Bent u als Young Professional (personen tot 30 jaar) werkzaam in de branche, dan geldt voor u een toegangsprijs van € 99,-. Schrijft uw leidinggevende zich in voor het congres? Dan mag u als Young Professional GRATIS deelnemen.

  Studenten

  Volgt u een opleiding gerelateerd aan het congres, dan geld voor u een toegangsprijs van € 75,-.
  GRATIS naar de conferentie? Dat kan! Wij stellen 20 gratis toegangskaarten beschikbaar voor studenten. Om in aanmerking t komen voor een gratis kaart vragen wij je 3 blogartikelen te schrijven en tijdens de conferentie actief te twitteren. Neem voor meer informatie contact op met Suzanne Peeters.

  Groepskorting

  Komt u met meerdere personen naar het congres? Neem dan contact op met Nancy Kager voor een aantrekkelijke groepskorting. T: 040-2972774 | E: n.kager@bouw-instituut.nl


  WIN!

  Gappless/DPI verloot 2 maal een Parrot ar 2.0 (drone) onder de deelnemers van dit congres. 
  Meld uzelf bij de stand en maak kans! 


  Meer informatie? 

  Download de brochure of neem contact op met:

  Carmen Kemps
  Congres Manager
  Tel. 040 - 2 974 814 
      
  Igor Dirkx
  Sponsoring & Exhibitions
  Tel. 040 - 2 974 872
  Mob.: 06 - 29 52 44 28
  Suzanne Peeters
  Campagne Manager
  Tel. 040 - 2 972 728  
  Nancy Kager
  Congres Adviseur 
  Tel. 040 - 2 972 774

   


  Belastingvoordeel

  N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

  Partners

   

  DON Bureau
  DON Bureau helpt overheidsorganisaties assetmanagement toe te passen in de praktijk. Zie het als een digitale bibliotheek. DON Bureau heeft samen met alle provincies en de CROW een digitale kennisportal ontwikkeld, iAMPro genaamd. Bij binnenkomst van de portal wordt helder uiteengezet hoe het beheer en onderhoud van ‘assets’ op een integrale, pragmatische en systematische wijze aan te pakken. Deze werkwijze is binnen iAMPro verwoord in zes processtappen, gebaseerd op de ISO 55000 (PAS 55). 

   

   

  D.P.I.
  Bijna 500 projecten later vindt DPI nog steeds dat alle organisaties kunnen verbeteren. DPI ondersteunt haar klanten bij het aantoonbaar beheersen en verbeteren van projecten, processen, tenders en assets. Wij zijn de Dutch Process Innovators.

   

   

  Gappless
  Het Gappless platform borgt alweer 100.000 keer dat het werk aantoonbaar gemaakt en beheert wordt. Het automatiseert op een leuke en makkelijke manier bestaande processen. De intelligente gebruiksvriendelijkheid leidt tot lagere faalkosten en een verbeterd werkkapitaal.

   

   

  BESIX
  BESIX realiseert en onderhoudt in Nederland al bijna 25 jaar prestigieuze werken in civiele betonbouw, industriële bouw, specialistische utiliteitsbouw en maritieme bouw. Beproefde en vernieuwende methoden worden hierbij  toegepast. BESIX investeert constant in haar kwaliteitsbelofte, zowel op menselijk als materieel vlak. Daarom schakelen overheden, de industrie en projectontwikkelaars BESIX in voor hun projecten.

   

  Intraffic
  Hoge beschikbaarheid van de infrastructuur is essentieel op de weg, het water en het spoor. Wij leveren softwareoplossingen om de conditie van de infrastructuur inzichtelijk en voorspelbaar te maken. Door inzet van onze informatie- en besturingssystemen kunnen we voor onze klanten monitoren, melden en voorspellen wanneer onderhoud nodig is aan assets en hier tijdig op inspelen. Zo blijven ook de kosten beheersbaar. Door onze vergaande kennis van verkeer en vervoer weten wij welke data interessant is voor u. Deze data verzamelen we en weten we slim te presenteren, bijvoorbeeld in een dashboard. Vervolgens interpreteren wij de verzamelde data en adviseren we over het gebruik hiervan. 

     

   

  Ultimo
  Hoe zorgt u dat de juiste activiteiten worden uitgevoerd? En hoe legt u afspraken overzichtelijk vast? Profiteer van de Ultimo Infra Asset Management software en verbind de verschillende elementen op het gebied van Asset Management, gebaseerd op markstandaarden als ISO 55000 en NEN 2767. Geschikt voor zowel opdrachtgevers als aannemers in de infrastructurele sector.

     

  CMS Asset Management, resultants in asset value
  Assets worden complexer, de afhankelijkheid ervan groeit, er is minder geld en de omgeving kijkt kritisch mee. Hoe kunt u toch meer waarde uit uw assets halen? De consultants van CMS Asset Management bieden een strategische oplossing en maken een praktische vertaalslag naar de werkvloer. Wij zijn de trotse branchewinnaar in asset management van de Nationale Business Succes Award 2016.

   

   

  Movares is een advies- en ingenieursbureau dat actief is op het gebied van (rail)infrastructuur, openbaar vervoer, mobiliteit, energie, water en stedelijke ontwikkeling. Onze naam Movares staat voor beweging, onze mensen voor gedegen kennis en inzet. Wij willen hét bureau zijn van vormgevers voor een bereikbare en duurzame leefomgeving. Ons motto is: Wij verbinden. Onze kernwaarden zijn: betrokken, duurzaam en vernieuwend. Wij zien onze medewerkers als onze partners, ruim 70% van de aandelen is in handen van de eigen mensen. Via de Movares Foundation stellen wij onze kennis en kunde ter beschikking van maatschappelijk relevante projecten.

     

  Colt International B.V.
  Colt International ontwerpt, realiseert, onderhoudt en certificeert rookbeheersingssystemen en ventilatiesystemen voor de infra. Colt plaatst bij voorkeur zelf ontworpen systemen die volledig zijn afgestemd op het betreffende bouwwerk (op basis van CFD-simulaties). Maar Colt werkt ook met gevalideerde ontwerpen van derden. Zo weet Colt mensen wereldwijd een veilige vluchtweg te bieden bij brand. Colt International, uw partner voor een veilige en gezonde omgeving.

   

  Balance - advies, projecten, interim

  Hoewel de ratio achter Assetmanagement helder is, valt het niet puur vanuit de inhoud door te voeren. Het grijpt in op de manier van werken en vraagt iets van de competenties van mensen en de samenwerking tussen hen. Kortom: Assetmanagement implementeren raakt uw medewerkers en dus moet je hen meenemen wil je succesvol zijn. Balance heeft hiervoor een krachtige aanpak ontwikkeld.

  Advies- en ingenieursbureau Grontmij

  De komende jaren beslissen assetmanagers over grote vervangingsopgaven. Daarbij hebben zij hulpmiddelen nodig om betere beslissingen te nemen, en uitgaven voor investeringen en onderhoud te optimaliseren. Advies- en ingenieursbureau Grontmij biedt oplossingen om de prestatie van hun assets inzichtelijk te maken en te verbeteren, samen met optimale aanwending van budgetten.

   

   

  NRG
  NRG is ruim 35 jaar uw partner in beschikbaarheid- en veiligheidsvraagstukken. Door expertise en ervaring ondersteunt NRG haar klanten bij het maken van efficiënte en kostenbesparende beslissingen. Eenvoudig waar het kan, geavanceerd waar noodzakelijk.

   

   

  Arcadis

  Arcadis ondersteunt eigenaren en beheerders van droge en natte infrastructuur met strategische consultancy, technisch advies en risicodragende zorg voor beheer en onderhoud. Resultaten:

  • 30% besparing, minder storingen en meer veiligheid door innovatief spooronderhoud
  • 10% minder kosten bij onderhoud van rijkswegen en meer grip op het voorkomen van verstoringen 
  • stapsgewijze performanceverbetering van waterwerken
     
     
   
   

   

   

   

  Mediapartners


   

  Deel uw visie en expertise tijdens de Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud van Infrastructuur

  Er is nog veel te winnen in de infra branche. Jaarlijks worden in ons land vele miljarden besteed aan het beheer en onderhoud van Infrastructuur. In plaats van nieuwe investeringen is men steeds op zoek naar het beter benutten van bestaande infrastructuur. Zo liggen er voldoende kansen in bijvoorbeeld integrale aanpak voor aanleg, beheer en onderhoud.

  Bent u een speler in de infra-branche?

  Ondersteunt uw bedrijf de infra branche in Nederland om optimaal in te spelen op nieuwe kansen? De Nationale Conferentie Beheer en Onderhoud Infrastructuur is dé plaats om je als bedrijf te profileren en zodoende in contact te komen met bestaande en nieuwe opdrachtgevers. 

  Is uw interesse gewekt en wilt u meer informatie over de mogelijkheden?

  Neem dan contact op met:
  Bas de Kroon, Sales Manager
  T: +31 (0)40 2974831
  M: +31 (0)6 83386864
  E: b.de.kroon@euroforum.nl

   

  Deelnemerslijst 2016


  Een of meer personen van de volgende organisaties zijn dit jaar aanwezig:

  HHSK
  Vialis
  Oesterbaai bv
  Heijmans Wegen B.V.
  Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
  Van Gelder BV
  Van Gelder Verkeerstechniek
  GVB
  RWS Programma's, Projecten en Onderhoud
  Havenbedrijf Rotterdam N.V.
  Sitech Site Services BV
  Strypes Nederland B.V.
  Grontmij Nederland BV
  Roelofs
  Tauw
  BAM Infra Asset Management bv
  Stadsregio Amsterdam
  Aveco de Bondt
  RPS advies- en ingenieursbureau
  ProRail
  Boskalis Nederland
  Provincie Zuid- Holland
  Brink Groep
  AssetPouwer
  BAM Infra Regio Noordwest Wegen
  Provincie Utrecht
  Tauw bv
  Van Hattum en Blankevoort
  Antea Group
  Infraspeed Maintenance
  K_Dekker bouw & infra b.v.
  Cofely Energy & Infra
  Gemeente Amsterdam
  Havenschap Moerdijk
  TBI infra asset management
  Grontmij (part of Sweco)
  CRC Consulting
  Mourik Groot-Ammers B.V.
  DPI/Gappless
  DON Bureau bv
  Bodielle
  Provincie Noord-Holland
  RWS
  Combinatie WaakSaam
  TenneT
  Provincie Overijssel
  TNO
  Provincie Zuid-Holland
  Katja Staartjes
  Pels Rijcken
  Waterschap Rivierenland
  NXP Semiconductors
  Provincie Fryslan
  NRG
  Waterschap Brabantse Delta
  Stadsruim
  Movares
  Stichting WCM
  Grontmij part of Sweco
  Provincie Noord Brabant
  Ballast Infra Beheer
  Balance
  Oxand B.V.
  Van Gelder Verkeerstechniek BV
  KWS Infra bv
  Bureau Het Loo
  Ballast Nedam Infra Specialiteiten B.V.
  Gebr. van Kessel ST&P B.V.
  Advin BV
  Liander
  Infor (Barneveld) BV
  RWS Programma's/projecten en onderhoud
  Grontmij Nederland
  Witteveen+Bos
  Geomaat B.V.
  Vialis BV
  Colt International BV
  Croon Elektrotechniek
  In Traffic
  CMS
  Besix

  Sfeerimpressie 18 maart j.l.


  Bekijk de Sfeerimpressie van de dag


  Bekijk een compilatie van de lezing van Liesbeth Schippers


  Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

   

  Leg uw deelname vast!
  Beheer en Onderhoud van Infrastructuur
  Inlogcode: