Dag van de Lightrail

Dé ontmoetingsplek voor (Light)railvakgenoten. Alle actualiteiten op een rij!

Dit programma heeft reeds plaatsgevonden.

We zijn druk bezig met de opzet van de volgende editie. Wanneer u uw naam en emailadres achterlaat, informeren wij u graag over de nieuwe editie van dit event.

JUST DO Lightrail!

 

"Is het dadendrang van wethouders? Elke stad zijn eigen “tramspeeltje”? Nee, zo simpel is het niet. Stedelijk railvervoer is booming, het maakt verstopte stadscentra beter bereikbaar en lokt kantoren en bedrijven. Je ziet het wereldwijd. De lightrailverbinding tussen Den Haag en Zoetermeer en Rotterdam heeft dat ook bewezen; 30 procent meer reizigers dan toen er alleen nog treinen waren. De combinatie van veel passagiers, efficiëntere exploitatie en hogere stedenbouwkundige kwaliteit maakt dat railprojecten in grote dichtgebouwde steden goedkoper zijn dan bussen."
NRC, handelsblad, 28 september 2012

De plannen in Groningen zijn in het water gevallen! En volgens velen is daarmee het laatste concrete lightrailproject in Nederland van de baan. Maar een tram is zo’n gek idee nog niet! Het is en blijft een heel succesvol concept om de mobiliteit in uw provincie of gemeente te verbeteren. Hoe krijgen we projecten van de grond en brengen we deze tot een succes? Praat mee tijdens de 6e Dag van de Lightrail!

Nieuwe inzichten en lessen worden uitgediept

 • Wat zijn de succesfactoren voor een goed project?
 • Wat hebben we geleerd van ontspoorde projecten?
 • Wat kunnen we leren uit het buitenland?
 • Welke kansen bieden de nieuwe plannen van de minister?
 • Hoe gaan we om met de nieuwe wet Lokaal Spoor en het nieuwe normenkader veilig werken?

 

Kortom: Volop ontwikkelingen waar we graag samen met u bij stil staan tijdens de 6e Dag van de Lightrail op 27 maart aanstaande!

Met topsprekers als:

Rob van der Bijl         

Rob van Vliet 
 

Franc van der Steen

Tymon de Weger

 


Ruim 500 collega’s gingen u voor:


ALSTOM TRANSPORT – ARRIVA - BALLAST NEDAM - BAM - BESTUUR REGIO UTRECHT - BETONSON – BNG - BOELS - BOMBARDIER TRANSPORTATION - CAF SA - CEGELEC – CONNEXXION - CONSOLID RAIL - DE LIJN - DE METEOOR - DIENST INFRASTRUCTUUR VERKEER & VERVOER - DIENST STADSBEHEER DEN HAAG - DSV ROTTERDAM - DURA VERMEER RAILINFRA ….zie voor meer namen de tab bezoekers bovenaan de pagina. 

Congres 27 maart

 
09.15 uur

Ontvangst en uitreiking deelnemerslijst


09.45 uur

Opening & inleiding door de dagvoorzitter

Rob van der Bijl, Stedenbouwkundig Adviseur en Ontwerper

 • Overzicht van lightrail wereldwijd: projecten in Europa, Amerika, Afrika, Azië en Australië
 • Next Generation Infrastructure: verslag van recent benchmark-onderzoek naar investeringen - Stand van zaken in Nederland

Interview

10.00 uur

Nieuwe plannen van de Minister

 • Stand van zaken Nieuwe Wet Lokaal Spoor
 • Impact op de markt
 • Mogelijkheden voor lightrailprojecten

Franc van der Steen, Afdelingshoofd Beleid en Omgeving, Ministerie van Infrastructuur en Milieu


Perspectievendebat

10.25 uur

Hoe krijgen we lightrail projecten succesvol van de grond?

 • Discussie over de huidige situatie in Nederland. en uitwisselingen van ervaringen in het buitenland.
 • Casus: RegioTram Groningen. Terugblik op de voorbereiding, de aanbesteding, en al hetgeen wat daarna gebeurd is.

Rob van der Bijl (gespreksleider), Adviseur/eigenaar Lightrail.nl
Gertjan Hulster, Voormalig Jonge Veranderaar bij Railforum
Maurits van Witsen, Éminence grise, emeritus hoogleraar Openbaar Vervoer en spoorwegbouwkunde, TU Delft, jarenlang in vele landen bezig met onderzoek en ontwikkeling, gespecialiseerd in vervoer en light rail en was verbonden aan NS
Rob van Vliet, Voormalig projectleider RegioTram Groningen
Tymon de Weger, Voorzitter, Platform Do Lightrail
Niels van Oort, Assistant professor OV, TU Delft
Pepijn Steenbergen, Directeur Trambedrijf, BRU


11.10 uur

Toekomstvisie op Lightrail in Nederland in de toekomst

 • Presentatie van de projectenbrochure van Platform Do Lightrail. Alle potenties in beeld gebracht!
 • Hoe kunnen we in Nederland op korte en lange termijn doorgaan met lightrail?
 • Een verbreding: behalve lightrail ook focussen op regionale rail
 • Presentatie van de nieuwe opzet van Platform Do Lightrail

Tymon de Weger, Voorzitter, Platform Do Lightrail


11.30 uur

Koffie- en theepauze


12.00 uur

Succesvolle lightrail in Denemarken – casus Aarhus

 • Achtergronden: recente ontwikkelingen in Scandinavië
 • Overzicht Deense projecten
 • Het project in Aarhus
 • Toekomstige ontwikkelingen

Ole Sørensen, Projectleider Letbahn Aarhus


12.30 uur

Lunchpauze 


13.45 uur

Keuze uit: Excursie of inhoudelijke bijdragen 

Spoor 1: praktijkervaringen

Spoor 2: Excursie

13.45  uur

Bestuur Regio Utrecht:

Een nieuw OV-bedrijf in eigendom van negen samenwerkende gemeenten

 • Het nieuwe trambedrijf
 • Vormgeving OV-systeem
 • Plannen voor de toekomst
 • Visie op beheer en onderhoud

Pepijn Steenbergen, Directeur Trambedrijf, BRU

14.20 uur

Hoekse Lijn: impasse doorbroken!

 • Kunnen we het succes van RR herhalen?
 • Unieke combinatie van heavy- en lightrail
 • Verwachte realisatiedatum 2017

Ir. J.W.A. Dolman, Algemeen Projectmanager Hoekse Lijn, Stadsregio Rotterdam

14.55 uur

Pauze 

15.20 uur

De nieuwe wet lokaal spoor 

 • Concrete implementatie van de nieuwe lokaalspoorwegwet
 • Gevolgen voor de praktijk

Leendert Makkinga, hoofd juridische zaken ProRail

15.55 uur

Nieuwe regelgeving veiligheid in de praktijk

 • 1 januari 2013: Normenkader Veilig Werken van toepassing voor Lightrail
 • Arbeidsveiligheid bij onderhoud en vernieuwing

Piet Breedijk, Directeur Stichting railAlert en voormalig adjunct-directeur KAM/Spoorwegveiligheid, BAM Rail bv

Lijn 19 is een nieuwe, tangentiële tramlijn in de regio Haaglanden. 19B loopt van Delft naar Delft-Zuid. Het is een gecompliceerd project. De afstemming tussen de omgeving (inpassing openbare ruimte, etc.) en traminfrastructuur en omgeving heeft tot vertraging en onzekerheid geleid. Nu is het in aanbouw.

Voorafgaande aan de excursie worden er drie korte inleidingen gehouden. Daarna gaan we te voet naar het werk.

13.45 uur

Stand van zaken voorbereiding en uitvoering Tramlijn 19B

Erik Steeneken, Projectmanager Adviesbureau Fundus

14.00 uur

Aandacht voor geluid en trillingen

Wim Soede, Directeur Ardea Acoustics & Consult

14.15 uur

Maatregelen ter beperking elektromagnetische velden

Lou van der Sluis, Hoogleraar Elektriciteitsvoorziening TU Delft

Korte pauze

15.00 uur

Excursie Lijn 19B

Plaats voor twee groepen van 20 personen, vol = vol!

 

16.30 uur

De (vergeten) baten van light rail

 • Kwaliteit voor reizigers: sneller en betrouwbaarder?
 • Verbetering ruimtelijke kwaliteit?
 • Meer reizigers? Bestaat de trambonus?

Niels van Oort, Assistant professor OV, TU Delft


17.00 uur

Afsluiting met aansluitend borrel

Deel uw visie en expertise tijdens Dag van de Lightrail

 Uw Dagvoorzitter:

 • Rob van der Bijl, Stedenbouwkundig Adviseur en Ontwerper

Sprekers:

 • Franc van der Steen, Afdelingshoofd Beleid en Omgeving, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 • Rob van Vliet, Voormalig projectleider RegioTram Groningen
 • Gertjan Hulster, Voormalig Jonge Veranderaar bij Railforum
 • Niels van Oort, Assistant professor OV, TU Delft
 • Maurits van Witsen, Éminence grise, emeritus hoogleraar Openbaar Vervoer en spoorwegbouwkunde, TU Delft, jarenlang in vele landen bezig met onderzoek en ontwikkeling, gespecialiseerd in vervoer en light rail en was verbonden aan NS
 • Tymon de Weger, Wethouder Lansingerland en voormalig Voorzitter Platform Do Lightrail
 • Pepijn Steenbergen, Directeur Trambedrijf, BRU
 • Ole Sørensen, Projectleider Letbahn Aarhus
 • Johan Dolman, Algemeen Projectmanager Hoekse Lijn, Stadsregio Rotterdam
 • Leendert Makkinga, hoofd juridische zaken ProRail
 • Piet Breedijk, Directeur, Stichting railAlert en voormalig adjunct-directeur KAM/ Spoorwegveiligheid,  BAM Rail bv
 • Erik Steeneken, Projectmanager Adviesbureau Fundus
 • Wim Soede, Directeur Ardea Acoustics & Consult
 • Lou van der Sluis, Hoogleraar Elektriciteitsvoorziening TU Delft

Datum en locatie

27 maart 2013

Art Centre Delft
Rotterdamseweg 205
2629 HD Delft
015 285 01 14


Uw investering

  t/m 31 januari 2013 t/m 28 februari 2013 na 1 maart 2013
Congres € 799,- € 899,- € 999,-

Persoonlijk Congresadvies

Benader onze congres adviseur Nancy Kager voor meer informatie via email of per telefoon 040 – 2 972 774.

Informeer ook naar de speciale kortingsregeling, wanneer u met meerdere collega’s wilt deelnemen aan de Dag van de Lightrail.


Voor wie?

 • Bestuurders en beleidsmedewerkers infrastructuur, verkeer/ vervoer en ruimtelijke ordening bij Rijk, Rijkswaterstaat, ProRail, stedelijke regio’s, provincies en gemeenten
 • Directie, regiomanagers, hoofden en medewerkers van de stads- en streekvervoersbedrijven
 • Projectleiders, ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, planners, ontwerpers en verkeersdeskundigen
 • Adviseurs en belangenorganisaties in de vervoerssector
 • Financiële instellingen en beleggingsorganisatie.

Ontmoeten, netwerken en kennis delen

De Dag van de Lightrail is bij uitstek de plek om elkaar te ontmoeten. In de nieuwe realiteit hebben overheden en openbaar vervoerbedrijven nieuwe bondgenoten nodig. U bent op zoek naar antwoorden en mogelijke oplossingen. Op deze dag krijgt u een volledig overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen en actualiteiten op het gebied van lightrail, en krijgt u antwoord op uw meest brandende vragen. Uiteraard is er voldoende gelegenheid om ervaringen met uw vakgenoten uit te wisselen, bestaande relaties te verstevigen en nieuwe contacten op te doen. Kortom, een dag waar u iets aan heeft!

Wie ontmoet u?

Directeuren, bestuurders, (vervoer)managers, burgemeesters, wethouders, gedeputeerden en (beleids)medewerkers op het gebied van Verkeer en Vervoer, Infrastructuur, Mobiliteit, Transport en Logistiek, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Veiligheid.

Werkzaam bij:

 • Rijksoverheid
 • Provincies
 • Stadsregio’s
 • Gemeenten
 • Rijkswaterstaat
 • Openbaar Vervoerbedrijven
 • Belangen- en overkoepelende organisaties

Profileer u als leverancier, adviseur of partner op het gebied van Lightrail!

De beste manier om uw positie in de Lightrail markt te laten zien, is tijdens de Dag van de Lightrail 2013. Door deel te nemen aan dit congres wordt uw bedrijf geassocieerd met de meest invloedrijke bedrijven en instanties uit de sector en krijgt u uitstekende exposure richting de deelnemers. De 6e editie van de Dag van de Lightrail biedt exclusieve mogelijkheden om uw innovatieve diensten te promoten. U kunt geheel vrijblijvend contact opnemen om uw wensen hierin te bespreken.

Neem voor meer informatie contact op met:

Igor Dirkx
Sales manager medior
Tel: 040-2974872
Mobiel : 06-29524428

 

Netwerkpartner:

 
     
     

 

 

Mediapartners:
   

Ruim 500 collega’s gingen u voor:

ALSTOM TRANSPORT – ARRIVA - BALLAST NEDAM - BAM - BESTUUR REGIO UTRECHT - BETONSON – BNG - BOELS - BOMBARDIER TRANSPORTATION - CAF SA - CEGELEC – CONNEXXION - CONSOLID RAIL - DE LIJN - DE METEOOR - DIENST INFRASTRUCTUUR VERKEER & VERVOER - DIENST STADSBEHEER DEN HAAG - DSV ROTTERDAM - DURA VERMEER RAILINFRA- ECORYS – EUROSTATION - FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT & VERVOER - GEMEENTE AMSTERDAM - DE BILT – DOETINCHEM – GRONINGEN – KERKRADE – LEIDEN – MAASTRICHT – NIJMEGEN – ROTTERDAM - UTRECHT – ZOETERMEER – ZWOLLE – GVB - HBW LIGHTRAIL - HEIJMANS RAIL - HOLLAND RAIL INDUSTRY - HTM PERSONENVERVOER – IBA - IMS AG - INSPECTIE VERKEER & WATERSTAAT - INTERGO – JOULZ - JWG HUIJBEN-ROELEN -  KU LEUVEN - KUMMLER + MATTER - LLOYD'S REGISTER - MERWEDE LINGELIJN - MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU - MINISTERIE VERKEER & WATERSTAAT - MNO VERVAT – NEDTRAIN – NPC – NS - OTN SYSTEMS - OV BUREAU GRONINGEN DRENTHE - PROJECT REGIOTRAM GRONINGEN – PRORAIL - PROVINCIES GELDERLAND – GRONINGEN – LIMBURG – OVERIJSSEL - ZUID HOLLAND - RAILFORUM NEDERLAND – REGIOLINQ - REIZIGERSOVERLEG BRABANT – RET - RIJKSWATERSTAAT DIENST ZUID-HOLLAND - SIEMENS - SPITZKE SPOORBOUW - STADSGEWEST HAAGLANDEN - ARNHEM NIJMEGEN - STICHTING NATUUR & MILIEU - STICHTING RAILALERT - STRUKTON – SYNTUS - THALES NEDERLAND - VEOLIA TRANSPORT NEDERLAND - VERENIGING DO LIGHTRAIL – VIALIS - VOLKERRAIL - WONINGSTICHTING WIERDEN & BORGER - XTNT EXPERTS IN TRAFFIC AND TRANSPORT - …

 

Voor wie?

 • Bestuurders en beleidsmedewerkers infrastructuur, verkeer/ vervoer en ruimtelijke ordening bij Rijk, Rijkswaterstaat, ProRail, stedelijke regio’s, provincies en gemeenten
 • Directie, regiomanagers, hoofden en medewerkers van de stads- en streekvervoersbedrijven
 • Projectleiders, ontwikkelaars, stedenbouwkundigen, planners, ontwerpers en verkeersdeskundigen
 • Adviseurs en belangenorganisaties in de vervoerssector
 • Financiële instellingen en beleggingsorganisatie.

 

 

“Lightrail is nodig om de kloof te dichten tussen de minder succesvolle nieuwbouw gebieden en de succesvolle steden”

Gertjan Hulster, Voormalig Jonge Veranderaar, Railforum

“Hoewel light rail een ingewikkeld concept is dat bovendien een gecompliceerde besluitvorming vergt van uiteenlopende politici, is het een zeer effectieve vervoerwijze”

Maurits van Witsen, Éminence grise, emeritus hoogleraar Openbaar Vervoer en spoorwegbouwkunde, TU Delft, jarenlang in vele landen bezig met onderzoek en ontwikkeling, gespecialiseerd in vervoer en lightrail en was verbonden aan NS

"Aanleg nieuwe light-rail systemen in Nederlandse steden een onmogelijke opgave!?"

Rob van Vliet, Voormalig projectleider RegioTram Groningen

“Lightrail is de verbindende schakel tussen stad en regio en pakt files aan bij de wortel: het woonwerkverkeer tussen 10 en 40 km. Lightrail houdt steden vitaal waar al die auto's steden dreigen te verstikken. Lightrail geeft bovendien richting aan investeerders en stadsplanners”

Tymon de Weger, Wethouder Lansingerland en voormalig Voorzitter, Platform Do Lightrail

Opties

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Congres
Prijs: €999,- excl. btw
Datum: 27 maart 2013
Locatie: Art Centre Delft

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774