Nationale Asbest Conferentie

Donderdag 2 november 2017

Al 16 jaar hét onafhankelijke platform voor de gehele asbestsector!

Samenwerken aan asbestsanering!

De 16e editie van de Nationale Asbest Conferentie staat in het teken van ‘samenwerken aan asbestsanering’. Onder andere de overheid, woningcorporaties, asbestverwijderings-, sloop- en sorteerbedrijven staan voor de grote uitdaging om alle asbestdaken voor 2024 te vervangen, zodat zij kunnen voldoen aan het beoogd verbod van asbestdaken.
Het gebrek aan arbeidscapaciteit, financieringsconstructies en strenge eisen aan veiligheid maken het een uitdaging om de doelstelling van 2024 te behalen. Daarom zijn samenwerken in de asbestketen en innovatieve aanpakken vanuit de overheid, bedrijfsleven en particulieren van cruciaal belang.

Laat u inspireren op de Nationale Asbest Conferentie en praat mee over samenwerken aan asbestsanering.

Download de brochure! Schrijf u in!


Asbest

Thema’s die o.a. aan bod komen:

 • Belang van samenwerking
 • Veiligheid en de asbestsaneerder
 • Visie verzekeraars op een asbestveilige samenleving
 • Inspiratie > Samenwerken beslissende factor om te winnen
 • Samenwerken aan veiligheid
 • Samenwerken aan financiering asbestsanering
 • Asbest in de omgevingswet

Official host:

 


Bent u werkzaam bij een overheidsinstelling of woningcorporatie?

Dan geldt voor u tot 19 oktober 2017 een aantrekkelijke collega korting. Schrijft u zichzelf in voor het congres, dan mag u een collega meenemen met een korting van 50% op de deelnameprijs.
Asbest

 Voor wie:

Directeuren, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, handhavers, inspecteurs, toezichthouders, milieu coördinatoren (HSE/SHEQ),  astgoedeigenaren, opzichters, projectleiders, medewerkers beheer en onderhoud, veiligheidskundigen,
(bouw)technisch medewerkers, aannemers, dakleveranciers, asbestsaneerders, mutatieopzichters, risicodeskundigen, aannemers, projectontwikkelaars, adviseurs, consultants
16e editie: Afgelopen jaar 250 deelnemers

Samenwerken aan asbestsanering

Het jaarlijkse event waar de gehele keten samen komt!Op ons blog


In aanloop naar de Nationale Asbest Conferentie 2016 heeft Dagvoorzitter David van den Burg een artikel geschreven in het kader van het verbod van asbestdaken in Nederland 2024.
Lees zijn visie over de gevaren van asbest, het asbestvrij maken van Nederland en wie dit gaat betalen; de overheid of de gebouweigenaar?

Lees het artikel van David van den Burg: Verbod op asbestdaken weggegooid geld voor schijnveiligheid?

 


De Nationale Asbest Conferentie vindt dit jaar – op initiatief van gedeputeerde Daan Prevoo – voor het eerst plaats in Limburg. ,,We zijn de hotspot van Nederland, we staan voor een saneringsopgave van 12 miljoen m2.’’

Lees het artikel van Daan Prevoo: ‘De hele saneringsopgave is een buitenkans’

 


Asbest! De vondst van dit materiaal leidt vaak tot emotionele reacties. Mannen in witte pakken rukken uit, gevolgd door cameraploegen. Ze filmen hoe straten worden afgezet met rood-witte linten. Samen versterken ze het beeld dat er iets heel ergs aan de hand is. Maar is dat echt zo?

Lees het artikel van o.a. Ira Helsloot en Piet Bruinooge: Laten we eindelijk normaal doen over asbest

Wilt u meedenken over het programma van de 2017 editie?
Neem contact op met onze Programma Manager Marloes Hogervorst. T: 06-46 828 063

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

Programma Nationale Asbest Conferentie 2017

Donderdag 2 november 2017 | Congrescentrum de Sta@rt, Apeldoorn

 

09.00 uur - NETWERKMOMENT > Ontvangst met koffie en thee
09.30 uur - Opening door uw dagvoorzitter & toelichting congresprogramma

Door: David van den Burg

09.40 uur - Openingswoord

Door: Bea Schouten, Gedeputeerde Provincie Gelderland (official host) en Annemieke Traag, Gedeputeerde Provincie Overijssel (official host)
Inclusief sleuteloverdracht conferentie door Daan Prevoo, Gedeputeerde Provincie Limburg (official host 2016)

 

10.00 uur - KEYNOTE > Iedereen draagt bij aan versnelling!
 • Versnelling asbestdaken sanering
 • Een programmatische aanpak
 • Eigenaren activeren en samenwerking ondersteunen

Door: Liesbeth Schipper, Hoofd Programmabureau ‘Versnelling asbestdaken sanering’

 

10.30 uur - KEYNOTE > Van modeondernemer naar bedenker van nieuw businessmodel in de bouw
 • Idee ontstaan door aangekochte panden met asbestdaken voor uitbreiding bedrijf
 • Nieuw businessmodel ‘Asbestschakel’: sneller en leaner
 • Klant beter bedienen en kosten verlagen, voor dakeigenaar en bedrijfsleven

Door: Jeroen Klinkhamer, Ondernemer en medeoprichter van coöperatie Asbestschakel

 

11.00 uur - NETWERKMOMENT > Ontvangst met koffie en thee

 

11.30 uur - Visie verzekeraars op een asbestveilige samenleving
 • Belang van samenwerking
 • Rol & verantwoordelijkheid schadeverzekeraars
 • Onze visie op weg naar 2024

Door: Jack Hommel, Directeur Bedrijven Centraal Beheer & Avero Achmea; Bestuurslid Instituut Asbestslachtoffers

 

12.00 uur - Bootcamps

3 bootcamps met elke een eigen thema. In elke bootcamp hoort u twee inspirerende sprekers / praktijkcases waarna u met de experts en collega’s kunt discussiëren over de mogelijkheden en uitdagingen behorend bij het thema. Maak een keuze uit één van de volgende bootcamps

  

BOOTCAMP 1 > Samenwerken aan veiligheid

 • 12.00 uur - Veilig en gezond werken met asbest 
 • 12.20 uur - Veiligheid en de astbestsaneerder - Branchevereniging sloopaannemers en asbestverwijderingsbedrijven
 • 12.40 uur - In gesprek met experts en Jeroen Klinkhamer over samenwerken aan veiligheid

BOOTCAMP 2 > Samenwerken aan financiering asbestsanering

 • 12.00 uur - Praktijkcase financieringsconstructie
 • 12.20 uur - Fiscalist
 • 12.40 uur - In gesprek met experts over samenwerken aan financiering asbestsanering

BOOTCAMP 3 > Samenwerken aan te kort arbeidscapaciteit

 • 12.00 uur - Opleidingen tot asbestsaneerder met ‘baangarantie’ - Mark Braakhuis, Directeur Saneringsbedrijf Maathuis en Braakhuis i.s.m. Twenterand en Carrière Twente
 • 12.20 uur - Praktijkcase oplossing te kort aan arbeidscapaciteit
 • 12.40 uur - In gesprek met experts over samenwerken aan te kort arbeidscapaciteit
12.00 uur - Indepth sessie > Juridisch debat asbest
 • Asbest en huur
 • Asbest en bouw
 • Asbest en handhaving

Door: Mr. Tim Segers, advocaat, LXA The Law Firm

13.00 uur - NETWERKMOMENT > Lunchpauze

 Inclusief rondleiding Apenheul over samenwerken tussen apen

 14.30 uur - INSPIRATIE > Samenwerken beslissende factor om te winnen

In de topsport is het de zwakste schakel die het resultaat bepaalt. Succes is dus vooral samenwerken om zwakke schakels te versterken. Integraal kijken naar het resultaat en niet alleen te optimaliseren op details.

Door: Tom Touber, Performance management expert en voormalig COO Volvo Ocean Race

 

15.00 uur  -  Start Ronde tafelsessies

Kies de sessie die het beste past bij uw praktijk

RONDE 1 - 15.00 – 15.30 uur
RONDE 2 - 15.45 – 16.15 uur

Ronde tafel keuzes:

 1. Laatste gegevens uit IAS monitor over asbestslachtoffers
  Door: Jan Warning, Directeur Instituut Asbestslachtoffers
 2. Aanpassingen NEN 2990 en metingen
 3. Mulitdisciplinaire samenwerking van partners in de veiligheidsregio na asbestvondst
 4. Veilig en verantwoord recept voor de 'doe het zelvers'
 5. Faciliteren van particulieren bij vervanging asbestdaken
  Door: Ellen Rozema, bestuursadviseur asbestdaken, Ruimtelijk Economisch Beleid, gemeente Lelystad
 6. Bestuurlijke aandachtspunten en dilemma's bij asbestincidenten
 7. Koppeling LAVS/OLO
 8. Waar moet al het asbestafval naar toe?
 9. Dakeninventarisaties en monitoring van de dak verwijderingen
 10. Asbestservicepunt voor ondernemers
 11. Asbest in de omgevingswet
 12. Heeft u nog een interessante case, neem dan contact op met de programma manager: Marloes Hogervorst

 

16.30 uur - Lezing namens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Spreker wordt nader bekend gemaakt

 

17.00 uur - Afsluitend woord

Bea Schouten, Gedeputeerde Provincie Gelderland (official host)

Annemieke Traag, Gedeputeerde Provincie Overijssel (official host)

 

17.05 uur - NETWERKMOMENT > Borrel

 

Annemieke Traag

Gedeputeerde Provincie Overijssel (official host)

Liesbeth Schipper

Hoofd Programmabureau ‘Versnelling asbestdaken sanering’

Jack Hommel

Directeur Bedrijven Centraal Beheer & Avero Achmea; Bestuurslid Instituut Asbestslachtoffers

Tom Touber

Performance management expert en voormalig COO Volvo Ocean Race

Bea Schouten

Gedeputeerde Provincie Gelderland (official host)

Mark Braakhuis

Directeur Saneringsbedrijf Maathuis en Braakhuis


 • David van den Burg
 • Daan Prevoo, Gedeputeerde Provincie Limburg (official host 2016)
 • Jeroen Klinkhamer, Ondernemer en medeoprichter van coöperatie Asbestschakel

 

Wilt u meedenken over het programma van de 2017 editie?
Neem contact op met onze Programma Manager Marloes Hogervorst. T: 06-46 828 063

Datum en Locatie

2 november 2017

Congrescentrum De Sta@rt (Apenheul)
J.C. Wilslaan 21
7313 HK Apeldoorn

 


Voor wie bestemd?

Directeuren, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, handhavers, inspecteurs, toezichthouders, milieu coördinatoren (HSE/SHEQ), vastgoedeigenaren, opzichters, projectleiders, medewerkers beheer en onderhoud, veiligheidskundigen, (bouw)technisch medewerkers, mutatieopzichters, risicodeskundigen, aannemers, projectontwikkelaars, adviseurs, consultants

Werkzaam bij:
Rijk, provincies, gemeenten, woningcorporaties, sloopasbestverwijdering- en sorteerbedrijven, inventarisatiebureau’s, certiciferings-instellingen, milieu-inspectie, industrie, bedrijfsmilieudiensten, laboratoria, adviesorganisaties, consultancybedrijven, onderwijsinstellingen,  zorginstellingen

 


 

Uw investering

Uw investering voor dit congres bedraagt € 699,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, en lunch.

Bent u werkzaam bij een overheidsinstelling of woningcorporatie?
Dan geldt voor u tot 19 oktober 2017 een aantrekkelijke collegakorting.
Schrijft u zichzelf in voor het congres, dan mag u een collega meenemen met een korting van 50% op de deelnameprijs.

Young Professionals
Bent u als young professional (personen tot 30 jaar) werkzaam in de branche, dan geldt voor u een toegangsprijs van €99,-. Schrijft uw leidinggevende zich in voor het congres? Dan mag u als Young Professional GRATIS deelnemen.

Studenten
Volgt u een opleiding gerelateerd aan het congres, dan geldt voor u een toegangsprijs van €75,-. Gratis naar de conferentie? Dat kan! Wij stellen 20 gratis toegangskaarten beschikbaar voor studenten. Om in aanmerking te komen voor een gratis kaart vragen wij je 3 blogartikelen te schrijven en tijdens de conferentie en actief te twitteren. Neem voor meer informatie contact op met Anja de Greef Tel. 040 - 2 972 750 of e-mail a.de.greef@bouw-instituut.nl 

Groepskorting?
Komt u met meerdere personen naar het congres? Neem contact op met Anja de Greef voor een aantrekkelijke groepskorting. Tel. 040-297 27 50 of e-mail a.de.greef@bouw-instituut.nl 

Let op: alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.


Combinatiekorting!

Cursus Toezicht en handhaving op asbest

Op 30 november, 7 en 14 december 2017 vindt de cursus Toezicht en handhaving op asbest plaats. Op deze cursus leert u hoe u het toezicht en handhaving op asbest organiseert en misstanden op asbest voorkomt.

Als u zich inschrijft voor de Nationale Asbest Conferentie , ontvangt u (of uw collega) € 200,- korting op de deelnameprijs voor de cursus Toezicht en handhaving op asbest. Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus Toezicht en handhaving op asbest is te vinden op www.bouw-instituut.nl/toezicht.Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Official host:

 

 

 

Partners editie 2016:

 

Mediapartners editie 2016:

 


Partner worden van het congres?

Helpt uw bedrijf om asbestproblemen op te lossen? Word dan partner van de Nationale Asbest Conferentie en laat de sector kennismaken met uw visie en ontmoet potentiële klanten. U kunt bijvoorbeeld een lezing of sessie verzorgen, aanwezig zijn op de netwerkmarkt, een VIP-meeting aanbieden of op een andere ludieke manier uw organisatie profileren.

De voordelen van een partnership:

 • Profileer uw organisatie of dienst aan de bezoekers middels een inhoudelijke bijdrage
 • Toegangsbeleid; hoog percentage directe doelgroep door nieuw prijsstelling
 • U lift mee op vele marketingacties (brochure, emailings, social media, vakbladen e.d.)
 • Gegarandeerde contacten door matchmaking of een exclusieve vip-meeting
 • Hoeveel contacten legt u normaal op 1 dag?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?

Neem dan contact op met:

Igor Dirkx
Sr. Projectmanager
T: 040-2974872 | M: 06-29524428

Terugblik Nationale Asbest Conferentie 2016

 

Samen met de Provicie Limburg kijken wij terug op een zeer geslaagde dag!
Bekijk alle foto's van de conferentie op onze facebookpagina.

 

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Nationale Asbest Conferentie

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Nationale Asbest Conferentie start op 2 november 2017 in Congrescentrum De Sta@rt!

Nationale Asbest Conferentie

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Contact

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Nationale Asbest Conferentie? Neem dan gerust contact op met onze adviseur:

Anja de Greef
Tel: 040 - 297 27 50
E: a.de.greef@bouw-instituut.nl


Bloggers gezocht!

Bent u op zoek naar een platform voor uw unieke artikelen op het gebied van bouw, mobiliteit, infrastructuur, gebiedsontwikkeling of vastgoed (niet commercieel)? Wij posten ze graag op het NIB blog en op BouwProfs. Neem contact op met Kristel Faes of stuur uw input direct naar k.faes@bouw-instituut.nl.

Congres met masterclass | 2017-11-02