Weg en Water Congres

29 en 30 September 2015 | High Tech Campus Eindhoven

Dé ontmoetingsplek voor opdrachtgevers en opdrachtnemers in weg en water infra:
een unieke mogelijkheid om nieuwe partners te ontmoeten.Op zoek naar de nieuwe samenwerkingsmethode

Het Weg en Water Congres is hét platform voor bestuurders, directie, projectmanagement van opdrachtgevers én opdrachtnemers maar ook voor vele andere belanghebbenden in deze sector. Het centrale thema voor 2015 is ‘Wat is de nieuwe samenwerkingsmethode’. Dit jaar op een nieuwe inspirerende locatie: High Tech Campus in Eindhoven.

Primeur! Knooppunt Hoevelaken

Bijzondere contractvorm Plan, Design & Construct

Bekijk het programma

Samenwerking noodzakelijk voor vernieuwing en innovatie van bouwsector

Wouter Truffino

Slimme infrastructuur betekent vooral dynamische aanpassing aan gebruikers

Herman Wagter

Aanbesteden vergt kennis van markten, producten en bedrijven!


Wouter Stolwijk

Voorbereid op de toekomst?

Hét programma voor opdrachtgevers én opdrachtnemers

 • Beter product voor marktconforme prijs
 • Voorkom kostenoverschrijding
 • Ga voor een goede bieding!
 • Actieve rol opdrachtgever
 • Verlaag faalkosten verhoog winstmarge
 • Heldere verwachtingen van te leveren prestaties
 • Goed voorstel? meer- en minderwerkkosten delen
actie-wegencongres

Stuur op win-win situaties, werk samen, kom tot creatievere oplossingen en voorkom stagnatie- en overschrijdingskosten!


Omslag strategie en cultuur noodzakelijk

Projecten realiseren met de oude, reguliere aanbestedingsmethode en contractvormen werkt niet meer. De sector is toe aan nieuwe oplossingen. Omslag in cultuur en strategie is noodzakelijk. Tijdens het Weg en Watercongres hoort u hoe nieuwe contractvormen een positieve werking hebben op de verhoudingen in de GWW-sector. Wat zijn de mogelijkheden om tot een beter eindresultaat te komen? Hoe kunt u uw rol in de gehele keten aanpassen en bijstellen om te komen tot dé win-win situatie.

Automatiseren en Innoveren is een must

Innoveren is essentieel en staat in vele sectoren hoog op de agenda. Hoe staat het bij de weg- en waterbouwsector? Wat kan de smart-infrastructuur bieden? U hoort wat de vernieuwingen zijn voor de (nabije) toekomst – smart infrastructuur. Aanbestedingen worden innovatiever. Hoe kunt u daar optimaal op inspelen en van profiteren? U hoort ook wat automatisering een meerwaarde voor uw organisatie kan betekenen.


Download het programma

Young Professional?

 • Kom GRATIS met je leidinggevende mee!
 • Verrijk je kennis
 • Kom in contact met opdrachtgevers én opdrachtnemers
 • Ontmoet collega YP’s om samen van gedachten te wisselen

Bloggers gezocht!

Bent u op zoek naar een platform voor uw unieke artikelen op het gebied van bouw, mobiliteit, infrastructuur, gebiedsontwikkeling of vastgoed (niet commercieel)?  Wij posten ze graag op het NIB blog. Neem contact op met Suzanne Peeters T: 040- 297 27 28
of mail uw input.


Video's

Bekijk de terugblik op
het Nationaal Wegencongres 2014

"Samenwerken leidt tot beter product"
Interview met Robert Westrik, Antea Group

"Jongeren zijn de toekomst!"
Interview met Age Vermeer, Dura Vermeer

Bekijk hieronder het programma of download de brochure >>

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

Kies voor samenwerken uit eigen belang

Marc Wesselink

In dialoog naar een veilige dijk


Martin Schepers

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg

Marcel NoordhuisCongres 30 september 2015

08.45 Ontbijtsessie: Meer ruimte voor samenwerking tussen jong en oud
Voor ervaren mannen en vrouwen uit de branche en Young Professionals!
Reinder Peterse, Directeur, DPI


09.15 Ontvangst


09.30 Bent u futureproof?

Introductie door dagvoorzitter Marcel Bullinga


09.40 Nieuwe samenwerking in de GWW-sector

 • De samenwerking met de markt
 • Actuele ontwikkelingen
 • De nieuwe marktvisie van Rijkswaterstaat

Cees Brandsen, Hoofdingenieur-directeur, RWS


De nieuwe samenwerkingsvormen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

10.05 Aanbesteden als commercieel proces 

 • Hoe verbeteren we de dialoog tussen overheid en markt? 
 • Beschouw aanbesteden als commercieel proces: wie levert ‘best value for taxpayers money’ 
 • Belang van kennis van de markt en commerciële vaardigheden bij de overheid. 
 • Hoe de procedure hierop in te richten? (contractkeuze, ruimte voor innovatie) 
 • Wat kan er binnen de nieuwe Aanbestedingsrichtlijnen?

Wouter Stolwijk, Directeur, PIANOo


10.30 Nieuwe aanbestedingsvorm – PDC- contract  – Project A28/A1 Knooppunt Hoevelaken 

 • Waarom keuze PDC-contract
 • Creativiteit
 • Kansen en risico’s voor de markt
 • Samenwerkingmethode (commitment)
 • Nieuwe innovaties

Daniel Lobregt, Ontwerpmanager Combinatie A1|28
Rob Spit, Contractmanager, RWS


11.00 Koffie- en theepauze


11.30 Opdrachtgever én opdrachtnemer: Voorkom kostenoverschrijding middels ketensamenwerking

 • Benut de (verbeter)kansen in complexe projecten door de toepassing van ketensamenwerking
 • Haal meer uit de samenwerking met leveranciers (partners)
 • Hoe inkopen op de laagste prijs innovatie (kan) belemmeren
 • De randvoorwaarden voor succesvol samenwerken
 • Het vaststellen van verbeterde prestaties (monitoring / benchmarking van prestaties)

Marcel Noordhuis, promovendus bedrijfskunde Nyenrode Business Universiteit.


11.55 Samenwerken uit eigen belang

 • Gedachtegoed achter het professionaliseren van belangenmanagement
 • Aan alle partijen: haal winst uit de samenwerking
 • Omgaan met conflicterende belangen

Marc Wesselink, Directeur/parnter, WesselinkVanZijst


Programma in 1 overzicht? Download de PDF brochure.


12.20 Vertrouwen geeft ruimte voor samenwerking

 • Verandering rol opdrachtgever en opdrachtnemer
 • Geïntegreerde contractvormen, van innovatief aanbesteden tot hand-on samenwerken
 • Waarom werken met geïntegreerde contractvormen een organisatorisch vraagstuk is
 • Het ontzorgen, door te werken met geïntegreerde contractvormen, gaat niet zonder zorgen

Peter Rubaij Bouman, Hands-on professional, PBenS Solutions


12.45 NIB Netwerkmoment: Lunchpauze


13.45 Best Practices

1. Marktbenadering aanbesteding dijkverbetering, door middel van innovatieve technieken

 • Marktbenadering op maat 
 • Van aankondiging via uitdaging tot gunning (eerste PD&C co
 • Observational Method

Martin Schepers, Projectmanager Dijkverbeteringen, Waterschap Rivierenland
Jauk Stroo, Project Manager, De Vries & Van de Wiel

2. Kwaliteit en veiligheid vormde de pijler voor het succes van de Sluiskiltunnel

 • Onafhankelijk opdrachtgeverschap en stakeholdersmanagement als succesfactoren voor een project
 • Met ´zachte´ hand naar de veiligste bouwplaats van Nederland

Ton Vrijdag, General manager opdrachtgever BV KKS
Michel Langhout, Projectmanager combinatie BAM-TBI


14.15

Maak uw keuze uit 1 van de carrousels, co-creatiesessies of kies voor de workhop

Carrousel 1
Hoe wordt ik een betere opdrachtgever

 • Verwachtingsmanagement
 • Samenwerking
 • Afspraken maken

Gast: Marco Hofman, programmamanager Beheer & Uitvoering, Provincie Noord-Holland

Carrousel 2
Op zoek naar interne en externe samenwerking

 • Collectieve denkkracht
 • Interne en externe samenwerking 
 • Kennis delen
 • Samenwerkings-verband van medewerkers uit verschillende disciplines

Discussieleider: Wouter Truffino, Ondernemer, Connect Knowlegde en Holland ConTech
Gast: Paul Waarts, vernieuwend leider in de Civiele Techniek, provincie Noord Holland


Co-creatiesessie 1
Lioneair Asset Management

 • Beheer en onderhoud van lineair areaal
 • Wat zijn de behoeften
 • Wat zijn de mogelijkheden

Fred Dazler, Senior Business consultant Asset Management, Infor

(Ronde tafelsessie)

Co-creatiesessie 2
Zoek innovaties die bijdragen aan het milieubelang

 • Energietransitie
 • Onderzoekresultaten ‘CO2 footprint’

Jonne Klaver, Projectleider, Provincie Zuid-Holland, Dienst Beheer Infrastructuur
Mirza Milosevic, Wegbeheerder, Provincie Zuid-Holland, Dienst Beheer Infrastructuur

(Presentatie)

Co-creatiesessie 3
Ervaringen met BVP contract

 • Waar liggen de kansen
 • Waar liggen de uitdagingen
 • Ervaringen

Kees Bergen, Projectleider, Provincie Zuid-Holland, Dienst Beheer Infrastructuur
Marian van Aacken, projectleider, Provincie Zuid-Holland, Dienst Beheer Infrastructuur
Jan-Robbert Albrechts, ass. Projectleider, Provincie Zuid-Holland, Dienst Beheer Infrastructuur

(Ronde tafelsessie)


Programma in 1 overzicht? Download de PDF brochure.


Workshop

Via een reallife case gaan we in gesprek over de impact van vertrouwen in contract relaties. Wat zijn de aspecten waar aan gedacht moet worden als vertrouwen structureel onderdeel van de samenwerkingsrelatie moet worden. Wat is de impact van het vertrouwen geven en het vertrouwen krijgen en wat als er niet op de goede manier mee om gegaan wordt. Project op basis van vertrouwen en shared profit. Tijdens de workshop behandelen we een real-life case waarin een contract is afgesloten met als doel de meer/minder kosten te delen. En wordt er in gegaan op de randvoorwaarden die nodig zijn om een dusdanig contract te laten slagen.
Arnoud Hoek, Management Instituut Nederland 


15.00 Koffie- en theepauze


ICT

15.30 Big Data in de GWW-sector

 • Hoe Big Data de fysieke infrastructuur gaat beïnvloeden
 • Hoe GWW deel wordt van de Internet of Things

Peter van der Mede, business developer, DAT.Mobility


Innovatie

Bij aanbestedingen staat innovatie hoog in het vaandel. Vaak winnen innovatieve projecten.

15.55 Innovaties in de nabij toekomst – smart infrastructuur

Andere manier van kijken wat infrastructuur kan bieden. Verwevenheid van conjunctuur

 • Wat staat er te gebeuren de komende 5 tot 10 jaar
 • Wat zijn items op het gebied van GWW die spelen
 • Wat zijn de huidige en toekomstige vernieuwingen
 • Samen maatschappelijk vraagstuk aanpakken
 • Innovatieve aanbesteding

Herman Wagter, Programma Manager IDVV at Connekt


16.30 Is uw organisatie future proof? (vervolg)
Marcel Bullinga


17.00 NIB Netwerkmoment: Borrel


Programma in 1 overzicht? Download de PDF brochure.
Pre-event 29 september 2015

Samenwerken op basis van vertrouwen

Deze masterclass geeft u inzicht in het belang van vertrouwen binnen organisaties en wat de impact van vertrouwen is op de samenwerking met andere bedrijven. U krijgt handvatten en tips waarmee u in uw eigen organisatie meteen aan de slag kan.

Hoe eenzijdig is vertrouwen? Vragen die aan de orde komen:

 • Wat is de functie van vertrouwen en hoe kun je vertrouwen laten toenemen?
 • Wat is de invloed van verwachtingen op vertrouwen?
 • Hoe kun je verwachtingen positief toepassen om het vertrouwen tussen opdrachtgever of opdrachtnemer te verbeteren en te borgen.

Er wordt niet alleen uitgebreid ingegaan op een real-life case waar vertrouwen de basis is van de samenwerking. U gaat zelf aan de slag
met het ervaren van vertrouwen en de impact van het verliezen van vertrouwen. 


Docent: Arnoud Hoek, Management Instituut Nederland

 

Tijdschema masterclass
09.30 Ontvangst met koffie en thee
10.00 Aanvang Masterclass
12.30 Lunch
15.00 Afsluiting masterclass

 


Geniet van de schoonheid van complexiteit

Marc Wesselink

Als ik jou vertrouw, vertrouw jij mij dan?

Arnoud Hoek

Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg

Marcel Noordhuis

Voor u op het podium

Dagvoorzitter: Marcel Bullinga

 

 • Cees Brandsen, Hoofdingenieur-directeur, RWS
 • Wouter Stolwijk, Directeur, PIANOo
 • Marcel Noordhuis, promovendus bedrijfskunde Nyenrode Business Universiteit.
 • Marc Wesselink, Directeur/parnter, WesselinkVanZijst
 • Martin Schepers, Projectmanager Dijkverbeteringen, Waterschap Rivierenland  
 • Jauk Stroo, Project Managere, De Vries & Van de Wiel 
 • Marco Hofman, programmamanager Beheer & Uitvoering,  Provincie Noord-Holland
 • Wouter Truffino, Ondernemer, Connect Knowlegde en Holland ConTech
 • Arnoud Hoek, Management Instituut Nederland 
 • Peter van der Mede, business developer, DAT.Mobility
 • Herman Wagter, Programma Manager IDVV at Connekt
 • Ton Vrijdag, General manager opdrachtgever BV KKS
 • Michel Langhout, Projectmanager combinatie BAM-TBI

Data en Locatie

Masterclass 29 september 2015
Congres 30 september 2015

Gratis ontbijtsessie op 30 september! 
Speciaal voor ervaren mannen en vrouwen uit de branche en Young Professionals!

The Strip
High Tech Campus 1
5656 AE Eindhoven 
T: 040 230 5700

 


Alle informatie in 1 overzicht? Download de PDF brochure.


Uw investering

Per dag bij aanmelding tot 7 augustus 2015 tot 28 augustus 2015 vanaf 29 augustus 2015
Congres opdrachtgevers (2=1)* € 299,- € 349,- € 399,-
Congres overig € 699,- € 799,- € 899,-
       
Masterclass € 599,-    
Young Professionals Pakket **

€ 100,- congres

* Werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen  en rijksoverheid        
** Young Professionals (t/m 30 jaar) mogen GRATIS mee naar de congres met u als leidinggevende! (alleen bij gelijktijdige aanmelding)

Groepskorting

Komt u met meerder personen naar het congres? Neem dan contact op met Nancy Kager voor een aantrekkelijke
groepskorting. T: 040-2 972 774, E: n.kager@bouw-instituut.nl

 

U ontmoet

Voorzitters, bestuurders, directeuren, projectmanagers, projectleiders, managers en adviseurs met aandachtsgebieden bouw, infrastructuur, pps, prestatiecontracten, aanbesteden, bouwcontracten, beheer en onderhoud, civiele techniek, mobiliteit, verkeer en vervoer.


Werkzaam bij:

 • Rijksoverheid
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Waterschappen
 • Havenbedrijven
 • Industrie
 • Bouw- en infrabedrijven
 • Investeringsbedrijven
 • Banken
 • Projectontwikkelaars
 • Ingenieursbureaus
 • Adviesbureaus

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Partners 2015

 

 

Infor

Infor verandert op fundamentele wijze de manier waarop informatie wordt gepubliceerd en gebruikt binnen een bedrijf en helpt meer dan 73.000 klanten in 200 landen hun bedrijfsvoering te verbeteren, groei te stimuleren en stelt ze in staat zich snel aan te passen aan veranderingen die het bedrijfsleven van ze vraagt.

 

   


 

Mediapartners 2015


       

 


 

Wilt u partner worden van dit event?

Er zijn talloze mogelijkheden om tijdens dit event uw product of dienst onder de aandacht te brengen. Wat kunt u als partner o.a. verwachten?

 • Het geven van een inhoudelijke sessie (bijv een klantcase)
 • Branding & marketing activiteiten
 • Deelname met een stand op de plaza
 • Het verzorgen van een VIP-lunch/rondetafelsessie voor de door u selecteerde prospects
 • Aanbieden van een whitepaper aan de bezoekers en een doelgroep selectie

Ik denk graag mee over hoe we jullie doelstellingen het beste kunnen laten aansluiten bij het congres.
Op basis daarvan maak ik dan graag een voorstel op maat.

Met vriendelijke groet,

Igor Dirkx
Sales/marketing en eventadviseur
Tel.: 040 - 2 974 872 


Bekijk alle foto's van het congres

Video's

Bekijk de terugblik op
het Nationaal Wegencongres 2014

"Samenwerken leidt tot beter product"
Interview met Robert Westrik, Antea Group

"Jongeren zijn de toekomst!"
Interview met Age Vermeer, Dura Vermeer

Ruim 200 opdrachtgevers en opdrachtnemers aanwezig in 2014

ABK PREMIUM
ANTEA NEDERLAND BV
AVENUE2
BALANCE
BALLAST NEDAM INFRA BV
BAM
BESIX NEDERLAND BV
BIM MEDIA BV
BRBS RECYCLING
BRINK GROEP B.V.
BRUNEL
CROON ELEKTROTECHNIEK B.V.
CROW
DE HOOP BOUWGRONDSTOFFEN BV
DIRECT STUDENTS
DPI CONSULTANCY
DURA VERMEER
EBP
ESRI NEDERLAND
FLUOR INFRASTRUCTURE BV
FORTEC
GAPPLESS
GEMEENTE ALMERE
GEMEENTE DEN HAAG
GEMEENTE HAARLEM
GEMEENTE HUIZEN
GEMEENTE ROTTERDAM
GEOMAAT
GRONTMIJ NEDERLAND B.V.
HASKONING DHV NEDERLAND BV
HEIJMANS NEDERLAND BV
INDRA
INFOR GLOBAL SOLUTIONS BV
INFRAKIT OY
IOB HOLDING B.V.
IV-INFRA B.V.
KADASTER
KWS INFRA B.V.
MASTERBUILDERSSOLUTIONS BASF
MF PRODUKTIES- BOUWPROFS
MINISTERIE VAN BZ EN KONINKRIJKSRELATIES
MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN &
WERKGELEGENHEID
MOVARES NEDERLAND BV
N.V. WESTERSCHELDETUNNEL
NSPYRE
OOMS CONSTRUCTION BV
OXAND
PELS RIJCKEN & DROOGLEEVER FORTUIJN
PPSSUPPORT
PROJECTBUREAU A2 MAASTRICHT
PROJECTBUREAU DE CENTRALE AS
PRORAIL
PROVINCIE FRYSLÂN
PROVINCIE GRONINGEN
PROVINCIE NOORD-BRABANT
PROVINCIE NOORD-HOLLAND
PROVINCIE OVERIJSSEL
PROVINCIE ZUID-HOLLAND
REEF INFRA BV
RIJKSWATERSTAAT
ROYAL HASKONIG DHV NEDERLAND BV
RWS
SAAONE BV
SBRCURNET
STADSREGIO AMSTERDAM
STRUKTON
SYNERGIE INGENIEURS
TASK
TAUW BV
THE TAILORS
TRENDSACTIVE
VAN MEIJEL AUTOMATISERING BV
VIALIS BV
VINALES

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Weg en Water Congres
Inlogcode:

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het Weg en Water Congres?
Download de brochure of neem contact op met onze adviseur:

Nancy Kager
Tel: 040 - 2 972 774
E: n.kager@bouw-instituut.nl