Cursus Vastgoedrekenen

Leer vastgoedbeslissingen financieel te onderbouwen

 • Het programma is toegespitst op uw eigen praktijksituatie
 • Ontwikkel uw rekenkunde met diverse cases
 • Geactualiseerd programma met rekenvoorbeelden
 • Diverse experts geven antwoord op al uw vragen
 • Extra: exemplaar van het Basisboek Vastgoedrekenen

Een gedegen onderbouwing voor uw vastgoedinvesteringen is noodzaak

Bij het ontwikkelen en beheren van vastgoed moet u kennis hebben van diverse aspecten. Tal van variabelen zijn immers van invloed op het rendement en risico: grondkosten, renteontwikkeling, huuropbrengsten, leegstand en onderhoudskosten. Het gaat om grote bedragen en de beslissingen die u nu neemt werken nog jarenlang door in de begroting. Een gedegen financiële onderbouwing is daarom noodzakelijk.

Bekijk het programma

 

Leer uw beslissingen financieel onderbouwen

Tijdens deze cursus Vastgoedrekenen leert u zelf een model opstellen en gebruiken door het toepassen van een aantal rekentechnieken. U zult tijdens de cursus zelf ontdekken dat de complexiteit niet zozeer in de berekening zit maar vooral in de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de berekening. U krijgt inzicht in deze uitgangspunten en u leert de diverse belangen van betrokken partijen middels berekeningen inzichtelijk maken. Na het volgen van deze cursus kunt u uw beslissingen en investeringen goed onderbouwen!

 


Cursus Vastgoedrekenen is toegesneden op de praktijk!

Het programma is praktijkgericht met een goede balans tussen theorie en praktijk. De theorie wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en u krijgt de kans uw rekenkunde zelf te ontwikkelen door middel van diverse cases. De docenten hebben een verschillende achtergrond en bezitten samen over een zeer brede expertise. U kunt er dus van op aan dat u tijdens deze cursus antwoord krijgt op al uw vragen!

Download de brochure (pdf)

 

Na afloop van deze cursus kunt u:

 • De kosten en opbrengsten van huisvesting, ontwikkeling en exploitatie bepalen
 • Een kostprijsdekkende huur- of verkoopprijs berekenen
 • De waarde en het rendement van uw vastgoed bepalen
 • Financieringsvormen onderscheiden
 • Uw eigen rekenmodel opstellen en bestaande rekenmodellen beter begrijpen
 • Financiele risico's herkennen en beheersen
 • Sturen op financiele belangen van betrokken partijen

 

U ontvangt:

 • Een certificaat van deelname aan de cursus vastgoedrekenen
 • Een waardevolle syllabus, ideaal als naslagwerk
 • Een exemplaar van het Basisboek Vastgoedrekenen

 

Intakeprocedure cursus Vastgoedrekenen

Om ervoor te zorgen dat de cursus zo veel mogelijk aansluit bij uw wensen, horen de docenten graag in welke onderwerpen u het meest geïnteresseerd bent en wat uw leerdoelen zijn. U ontvangt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus het intakeformulier waarop u uw verwachtingen aan kunt geven. Ook kunt u nu al uw (praktijk)vraagstukken doorgeven aan Sandra van der Burgt.

Maximaal 25 deelnemers

Wij houden het aantal deelnemers per editie van deze cursus beperkt, zodat u alle gelegenheid heeft uw (praktijk)vragen te stellen.

 

Reacties van eerdere deelnemers:

 • “Goed bevallen: alles handmatig uitrekenen; zo krijg je goed inzicht in waar je mee bezig bent.”
 • “Door generieke uitleg een toepasselijke opleiding en interessant voor veel verschillende doelgroepen.”
 • “Veel rekenen, met aandacht voor de details en de keuzes die je kunt maken. Deze combinatie tussen theorie en cases was erg prettig en leerzaam”
 • "Veel praktijkvoorbeelden welke direct toe te passen zijn."
 • "Zeer goed bruikbaar met heldere modellen die goed richting geven."
 • "Vanuit verschillende invalshoeken vastgoedrekenen belicht!"


Interessante blogpost: 

Het gaat om de juiste interpretatie van de uitkomst

Programma van de opleiding Vastgoedrekenen

Iedere dag start om 09.45 uur (ontvangst om 09.15 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Dag 1

Algemene introductie

 • Vastgoedontwikkeling, ‐waardering, ‐beheer en ‐financiering
 • Trends in de markt: kantoren-, winkel- en woningmarkt, bedrijf onroerend goed en vastgoedbeleggingen
 • Overzicht ontwikkeling huurprijzen en rendementen op vastgoedbeleggingen
 • Hoe ontwikkelt zich de verhoudig vraag en aanbod en wat is het effect?

Waardering van vastgoedontwikkelingen

 • Hoe waardeert u ontwikkelingsprojecten?
 • Rekenen vóór en ná de crisis
 • Wat verandert er aan de waardering, bij wijziging van een bestemmingsplan?
 • Rekenen is de tijd, Discounted Cashflow (DCF)

Waarderen van Vastgoed

 • Hoe kunt u de waarde van vastgoed berekenen?
 • Waardering van nieuwbouw  en bestaand vastgoed
 • (eenvoudige) taxaties maken ahv een aantal rekenmethodieken en inhoudelijke kennis
 • BAR, NAR, DFC, verrekeningen restwaarde problematiek
 • Trends in de markt nader belicht: kantoren-, winkel- en woningmarkt, bedrijfsonroerend goed en vastgoedbeleggingen
 • Overzicht ontwikkelingen huurprijzen en rendementen op vastgoedbeleggingen
 • Hoe ontwikkelt zich de verhouding vraag en aanbod en wat is het effect?

Rekenbegrippen waarderen

 • Inzicht in de toepassing van BAR, NAR en Faktor
 • Analyseren en berekenen van de (bedrijfs)waarde van een gebouw ( IRR, WACC, enz)

Fiscaliteit: OVB en BTW in relatie tot vastgoed op hoofdlijnen

 • Is er overdrachtsbelasting of BTW verschuldigd?
 • Loopt u kans op BTW schade bij de verhuur van een gebouw?
 • Wat is de ontwikkelaarsresolutie?

Erfpacht + casus

 • Historie van erfpacht
 • Wat is het effect van de erfpachtcanon op de waardering van een gebouw?

  Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Dag 2

Let op: op dag 2 wordt u verzocht een (eigen) laptop mee te nemen voor de utiwerking van de (laatste) casus!

 

Introductie rekenen

 • Verhoudingen en principes financiële stromen van het totale vastgoedproces (van initiatief tot sloop)
 • Welke partijen zijn in elke fase betrokken en wat zijn de belangen?

Exploitatiemodellen

 • Inzicht in diverse exploitatie fasen: grondexploitatie, de bouwexploitatie en de fase waarbij vastgoed wordt geëxploiteerd door een belegger of corporatie.
 • Normen en kengetallen en de opbouw van deze exploitaties

 

Rekenen met modellen

 • U leert de basis van rekenmodellen op te zetten.
 • Inzicht in de cijfers en kengetallen die nodig zijn om (complexe) berekeningen te kunnen maken.
 • U leert de uitkomsten te analyseren en te vergelijken.

Rekenen in en met de tijd

 • Wat is de tijdwaarde van geld?
 • Hoe moet u omgaan met de verandering van de waarde van geld in relatie met uw (vastgoed) berekening inflatie, geïndexeerde waarde, prijspeil en contante waarde?
 • Concrete (reken)voorbeelden

Bouwexploitatie, Grondexploitatie, Analysemodel (DCF)

 • De exploitatie fasen worden met concrete rekenvoorbeelden nader toegelicht:
 • Wat zijn de directe en indirecte kosten?
 • Hoe worden de opbrengsten bepaald (marktwaarde, residueel, kostprijs dekkend)?
 • Hoe gaat u om met de financiering (rentelast)?
 • Hoe haalt u uit de hoeveelheid van informatie die gegevens,die van belang zijn voor uw berekening?

Casus: Bouwexploitatie

Casus: Grondexploitatie  

Casus: Analysemodel (DCF) Vastgoedwaardering

Uw docenten:

 

Jeroen de Jong – Senior Gebiedseconoom BPD Ontwikkeling

Jeroen heeft ruime ervaring op het gebied van vastgoedrekenen en Planeconomie. Hij begon zijn carrière bij PRC BV, inmiddels ARCADIS, en sinds 2006 is hij als Senior Gebiedseconoom werkzaam bij BPD Ontwikkeling BV, onderdeel van de RaboVastgoed Groep. Jeroen is dagelijks betrokken bij woningbouwplannen in diverse stadia en van diverse grootte. Hij is verantwoordelijk voor o.a. project financieringen, portefeuille management, strategische grondaankoop en locatie management. Daarnaast is Jeroen een veelgevraagd en ervaren docent bij
Spryg, Nyenrode en het NIB. In 2012 (derde druk 2016) bracht hij een eigen boek uit: Basisboek Vastgoedrekenen.


Chris de Ruiter – Directeur Vastgoedwaardering

Chris is als directeur Vastgoedwaardering verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van taxaties, bouwkundige zaken en vastgoedmarktonderzoek. Chris heeft uitgebreide expertise op het gebied van  waarderingsvraagstukken in de Nederlandse vastgoedmarkt.
Hij is betrokken bij de analyse en uitvoering van grote en bijzondere projecten en nauw betrokken in het buitenlandtraject voor Duitsland, België en Frankrijk; voor deze landen formuleerde hij het taxatiebeleid. Namens de NVB is Chris bovendien lid van de  waarderingscommissie van de European Mortgage Federation. Chris is tevens lid van de Taxatiecommissie van de RICS en als docent actief betrokken bij diverse gerenommeerde opleidingsinstituten. Lees hier alvast zijn blog; De Moderne Taxateur 

Algemene informatie over de cursus Vastgoedrekenen

 

Data & locatie

14 en 21 november 2017

BCN Utrecht Daltonlaan
Daltonlaan 100
3584 BJ Utrecht
Tel 030 - 256 73 91

Routebeschrijving

 

Bestemd voor:

Iedereen die te maken heeft met de financiële aspecten van vastgoed en huisvesting en werkzaam is bij:

 • Woningcorporaties
 • Gemeenten
 • Vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders
 • Projectontwikkelaars
 • Ingenieurs- en architectenbureaus
 • Aannemers en bouwbedrijven
 • Adviesbureaus gespecialiseerd in onroerend goed
 • Beleggingsmaatschappijen, pensioenfondsen, verzekeraars en banken

 

Uw investering

Uw investering voor deze cursus bedraagt € 1.899,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunches. Daarnaast heeft u toegang tot de digitale leeromgeving die u als naslagwerk kunt gebruiken.

 

Tijdschema beide dagen

09.15 uur - Ontvangst
09.45 uur - Start ochtendprogramma
13.30 uur - Lunch
14.00 uur - Start middagprogramma
17.00 uur - Conclusie en afsluiting
Het cursusprogramma wordt onderbroken voor koffie- en theepauzes.

Let op: op dag 2 wordt u verzocht een (eigen) laptop mee te nemen voor de uitwerking van de (laatste) casus.

 

Meer informatie

Download de brochure of neem contact op met: onze opleidingsadviseur 

Nancy Kager
Opleidingsadviseur
Tel. 040 - 2 972 774


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Vastgoedrekenen

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Vastgoedrekenen

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Cursus Vastgoedrekenen start op 14 en 21 november 2017 in BCN Utrecht Daltonlaan!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 2-daagse cursus
Prijs: €1.899,- excl. btw
Datum: 14 en 21 november 2017
Beoordeling (6):
8,0 / 10
Locatie: BCN Utrecht Daltonlaan

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

In samenwerking met: