11e editie van Dag van de Rail bekend!  21 juni 2018

 

 

 

 

 

Het jaarlijks platform voor en over de toekomst van Rail met meer dan 200 bezoekers!

Sfeerimpressie Dag van de Rail 2017

 

Bekijk alle foto's op onze Facebookpagina!

 


Aan bod kwam: "Van toekomstbeelden naar innovaties" 

De mobiliteitsbehoefte blijft toenemen. Files, vertragingen, uitval van infrastructuur is nieuws van de dag. Hoe kan de railsector voorop gaan lopen? De innovatieslag moet worden gemaakt om in te kunnen spelen op het mobiliteits- en betaalvraagstuk.

Wij gaan op deze dag vooruitkijken aan de hand van de thema’s:
toekomstbeelden, klimaatdoelen, wetten en regels, financiële middelen en automatisering:

 • Waar staat de spoorsector over 4 tot 8 jaar?
 • Welke innovaties zijn noodzakelijk om in de railsector voor op te gaan lopen?
 • Gaat liberalisering innovatie stimuleren?
 • En… wat betekent het voor de reizigers?

We kijken naar andere sectoren. Hoe hebben zij innovaties opgepakt? We trekken parallellen en delen ervaringen en tips.

Groot innovatief debat editie 2017

toekomstbeelden -  klimaatdoelen - wetten en regels - financiële middelen - automatisering

Bekijk het programma

Innovaties op het gebied van lightrail, heavyrail en betaalsystemen

 

Vervlechting lightrail en heavyrail van cruciaal belang om vervoer van A naar B sneller en aantrekkelijker te maken(uurtje Randstad).
 • Waar liggen de kansen in die samenwerking?
 • Wat is het toekomstperspectief van de railsector?

Er was ook aandacht voor:

 • Innovatie en techniek
 • Beheer en onderhoud
 • Beleid en strategie
 • Innovatie en betaalsystemen
 • Veiligheid en techniek
 • Lightrail

Deze experts stonden voor u op het podium:

Roger van Boxtel

President Directeur, NS

Pier Eringa

President-directeur van ProRail

Joris Melkert

Docent Luchtvaarttechniek, TU Delft, Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek


Bekijk meer sprekers


Naar huis met concrete praktijkplannen

Samen met tafelleiders en vakgenoten kennis en ervaringen delen, discussiëren, oplossingen genereren en nieuwe ideeën opdoen. Inspiratie en praktijk waren hierbij gegarandeerd.


In samenwerking met:

 

09.00
Ontvangst met koffie en thee
09.15
Introductie door de dagvoorzitter Marc Maartens, adviseur en publicist

Innovatieve ambities op het spoor

09.20
KEYNOTE: Korte termijn, innovatie en toekomstvisie
 • Welke innovaties (binnen de huidige concessies) kunnen de reizigers verwachten?
 • Welke verbeteringen gaan de reizigers merken?
 • Waar beginnen we vandaag mee als we in 2040 NL bereikbaar willen houden?

Roger van Boxtel, president-directeur, NS

09.45
KEYNOTE: Pier Eringa, president directeur, Prorail
10.05
Elke tien minuten een trein…
 • Hoe staat het met verbeteringen in diverse domeinen (infra, materieel, op tijd rijden, bijsturing)
 • Hoe bereiden we ons voor op elke 10 minuten een trein op de A2-corridor

Jeroen Fukken, programmadirecteur Beter en Meer, NS en ProRail

10.30
NIB Netwerkmoment: koffie en theepauze
11.00
Slimmer, schoner en veiliger
 • Het mag duurzamer!
 • Is de auto een deel van het antwoord?
 • Waar zit de innovatie?

Mark Frequin, directeur-Generaal Bereikbaarheid, Ministerie van Infrastructuur en Milieu
>>Lees het interview met Mark Frequin

11.15
Groot innovatief debat

Waar kan een klein land groot in zijn?
Hoe kunnen we innovaties op het spoor vlot trekken?
Thema’s van het debat zijn:

 • Toekomstbeelden (lightrail, uurtje Randstad)
 • Klimaatdoelen
 • Wetten en regels
 • Financiële middelen
 • Automatisering
Een innovatiedebat aan de hand van concrete voorbeelden: Metro’s in de Schipholtunnel en sneltrams op het spoor Leiden – Den Haag

Met:
Arriën Kruyt, voorzitter, Reizigersvereniging Rover
Geert Kloppenburg, expert op het gebied van duurzame mobiliteit
Corina de Jongh, directeur, Railforum
Nico van Paridon, manager Openbaar Vervoer, Vervoersregio Amsterdam
Chris Verstegen, hoofd Innovatie & Ontwikkeling, ProRail
Alexandra van Huffelen, algemeen Directeur, GVB
Floor Vermeulen, gedeputeerde, provincie Zuid Holland
Jaap Bierman, algemeen Directeur, HTM
Paul Tulp, coördinator tactisch en operationeel assetmanagement, provincie Utrecht
Maurits Schaafsma, senior Urban Planner, Schiphol Group

12.30
NIB Netwerkmoment: lunchpauze

Tip: download de brochure in pdf!


13.30

Swarming (vraaggestuurd spoorvervoer)

 • Nu: aanbod gestuurd met vooraf vastgestelde dienstregeling
 • Concept Swarming: treinenloop volgens actuele klantvraag
 • Inspirerende resultaten uit verkennend onderzoek van NS

Bas Bakker, directeur Concessie & Ontwikkeling / Kwartiermaker Netwerkontwikkeling en Ontwerp, NS
Jesper Haverkamp, TU Delft

De ontwikkeling van Assetmanagement door de jaren heen bij verschillende branches

 • Lessons learned
 • Vergelijk industrie en overheid: verwonderpunten
 • Wat zijn de drivers en triggers voor transitie naar een volwassen Asset
 • Management organisatie?
 • Invloed van politiek en leiderschap
 • Wat komt op ons af?

Marc Hartsema, business Leader Asset Management, Arcadis

Het Vierde spoorpakket: kansen en bedreigingen in Nederland

 • De positie van de reiziger
 • De spelers op de markt
 • Mogelijkheden voor maatwerk

Coen Timmerman, coördinator internationaal spoor, ACM

13.55
Pitches co-creatiesessies
14.10
Co-creaties
14.50
NIB Netwerkmoment: koffie- en theepauze
15.20

Nieuw grensoverschrijdend kaartje

 • Accountbased ticketing
 • Proef Limburg (strat 2017)

Bas van Os, directeur, Stichting Open Ticketing

Verbeterslagen in veiligheid en techniek

 • Wat moet er de komende 15 jaar verbeteren op veiligheid
 • Koppeling regie veiligheidseisen
 • Verlagen buitendienststellingen

l

Kansen light rail

Een verkenning van kansen voor light rail de komende 5-10 jaar aan de hand van

 • 5 maatschappelijke trends
 • 5 thema's (mobiliteit, ruimte, economie, milieu en sociale inclusie)
 • 5 kansrijke projecten (in West-Nederland en Zuid-Limburg)

Rob van der Bijl, directeur/adviseur, RVDB Urban Planning / lightrail.nl

15.45
Co-creaties
16.25
Korte samenvatting van de 2 beste co-creaties

Railsector parallellen met luchtvaart?

16.30
KEYNOTE

Observaties van een vliegtuigbouwer, je blijft je verbazen

 • Veiligheid
 • Het belang van gewicht
 • Parallellen tussen de luchtvaart en de railsector?

Joris Melkert, docent Luchtvaarttechniek, TU Delft, Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

17.00
Afsluiting met aansluitend NIB-netwerkborrel

Tip: download de brochure in pdf!


Co-creaties

‘From talking to testing’

 • Visie en wil> durf te denken in kleine stappen
 • Waar liggen de grenzen
 • Hoe kunnen de grenzen worden doorbreken

Chris Verstegen, hoofd Innovatie & Ontwikkeling, Prorail

Thijs Cloosterman, program manager New Tech, ProRail


Trein op de Lijn (TOL)

 • Tol doel: treinen preciezer laten rijden door meer inzicht en ondersteuning van de machinist te bieden
 • RouteLint: actuele contextinformatie biedt meer inzicht
 • Rijadvies / Driver Advisory Systems DAS

Joke Knijff, programmamanager Trein op de Lijn, ProRail


The future of ticketing> Ontwikkelingen rond seamless traveling

 • Gemakkelijk grensoverschrijdend reizen
 • Wordt Be-In-Be-Out (BIBO) de toekomst?

Paul Broekhuizen, Sales Manage, Thales Transportation Systems


Asset Analytics optimaliseert infra

 • Big data leidt tot doelmatig besluiten
 • Vastleggen van kennis
 • Verhogen van je resultaten
 • Maarten Zanen, business Leader Asset Analytics, Arcadis

OV plan 2040 Rotterdam

 • Integrale toekomstvisie
 • Nieuwe lightrailverbindingen
 • Transitie

Pim Uijtdewilligen, hoofd OV-assets, Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Martin Guit, ingenieur, Gemeente Rotterdam


‘Schaalsprong Lightrail’

 • Kwaliteitssprong in stedelijk en regionaal OV - Succesvoorbeelden planning/exploitatie RandstadRail en Uithoflijn - ontwikkelingen en mogelijkheden
 • Niels van Oort, assistant professor OV, TU Delft / Goudappel Coffeng


ERTMS – de stand van zaken

 • Wie loopt voorop of wie volgt? En wat leren we van de ’buren’?
 • Update en (technologische) ontwikkelingen;
 • Werken terwijl de ‘winkel’ open blijft
 • Wim Fabries, programmadirecteur ERTMS, Ministerie Infrastructuur en Milieu


Tip: download de brochure in pdf!


Direct inschrijven

Keynote sprekers:

Roger van Boxtel

President Directeur, NS

Pier Eringa

President Directeur ProRail

Mark Frequin

Directeur Generaal Bereikbaarheid, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Joris Melkert

Docent Luchtvaarttechniek, TU Delft, Faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek

Jeroen Fukken

Programmadirecteur Beter en Meer, NS en ProRail


Dagvoorzitter:
 • Marc Maartens, Adviseur en Publicist

  Marc Maartens (1965) is onafhankelijk adviseur/publicist op het vlak van verkeers- en vervoerbeleid. Hij heeft z’n wortels in de journalistiek. Begint z’n loopbaan in 1984 als verslaggever bij regionale kranten in Rotterdam-Rijnmond. Doet dat vijf jaar. Is vanaf 1989 zes jaar redacteur bij ‘OV-Magazine’ en schrijft nu al 28 jaar artikelen, berichten en opinies voor dat vakblad. Werkt daarna vier jaar als redacteur verkeer & waterstaat bij ‘Binnenlands Bestuur’, weekblad voor beleidsambtenaren en bestuurders. Is eind 1998 medeoprichter van bureau inno-V adviseurs. Begint in 2002 voor zichzelf. Hoofdactiviteiten: bijeenkomsten leiden, colleges geven, handboeken schrijven en meedraaien in projectteams. Stelt graag scherpe vragen. Kan complexe materie omzetten in heldere taal. En voelt zich thuis op het snijvlak van actualiteit, nieuws, trends en ontwikkelingen.

 Sprekers:
 • Arriën Kruyt, Voorzitter, Reizigersvereniging Rover

 • Geert Kloppenburg, Expert op het gebied van duurzame mobiliteit

 • Corina de Jongh, Directeur, Railforum

 • Nico van Paridon, Manager Openbaar Vervoer, Stadsregio Amsterdam

 • Chris Verstegen, Hoofd Innovatie & Ontwikkeling, ProRail

 • Floor Vermeulen, Gedeputeerde, Provincie Zuid Holland

 • Alexandra van Huffelen, Algemeen Directeur, GVB

 • Jaap Bierman, Algemeen Directeur, HTM

 • Paul Tulp, Coördinator tactisch en operationeel assetmanagement Bedrijf, Provincie Utrecht

 • Maurits Schaafsma, Senior Urban Planner, Schiphol Group

 • Bas Bakker, Directeur Concessie & Ontwikkeling / Kwartiermaker Netwerkontwikkeling en Ontwerp, NS

 • Jesper Haverkan, TU Delft

 • Marc Hartsem, Business Leader Asset Management, Arcadis

 • Coen Timmermans, Coördinator internationaal spoor, ACM

 • Bas van Os, Directeur, Stichting Open Ticketing

 • Rob van der Bijl, Directeur / adviseur, RVDB Urban Planning / Lightrail.nl


Tip: download de brochure in pdf!


Direct inschrijven

Data en Locatie

21 juni 2018
De locatie is nog niet bekend
 

Wie ontmoet u?

Bestuurders, directeuren, regiomanager, business unit managers, contractmanagers, projectmanagers, projectleiders, afdelings-hoofden, programmamanagers, adviseurs en (beleids)medewerkers met andachtsgebieden rail, infrastructuur, logistiek, openbaar vervoer, verkeer en vervoer, mobiliteit, ontwikkeling en planning.

Werkzaam bij:

rijksoverheden 

ProRail spoorbeheerders projectontwikkelaars

stadsregio’s

NS

railgoederenvervoerders

adviesbureaus

provincies

belangenorganisaties

intermodale railoperators

stads- en streekvervoerbedrijven

gemeenten

bouw- en infrabedrijven

logistieke dienstverleners

reparatiediensten

ingenieurs- en
architectenbureaus

     

 

Uw investering

 

 

tot 1 mei 2017
tot 1 juni 2017
na 1 juni 2017

Overheden en vervoerders

€ 399,-

€ 399,-

€ 499,-

Overige doelgroep

€ 599,-

€ 699,-

€ 799,-

Deze bedragen zijn exclusief BTW en inclusief koffie, thee, lunch, netwerkborrel en een waardevol digitaal naslagwerk

Direct inschrijven


Maak gebruik van onze kortingen:

Rijksoverheid, provincies, gemeenten en personenvervoerders
1+1 gratis! Bent u werkzaam bij de rijksoverheid, een provincie of gemeente dan geldt voor u een toegangsprijs van € 499,-. Indien u samen met een collega komt betaalt u in totaal slechts € 499,-* voor 2 personen.

Young Professionals
Bent u als Young Professional (personen tot 30 jaar) werkzaam in de branche, dan geldt voor u een toegangsprijs van € 99,-. Schrijft uw leidinggevende zich in voor het congres? Dan mag u als Young Professional GRATIS deelnemen.

Groepskorting
Komt u met meerdere personen naar het congres? Neem dan contact op met Nancy Kager voor een aantrekkelijke groepskorting. T: 040-2972774


Contact

Meer informatie

Als congresadviseur maak ik al 8 jaar deel uit van het ‘Dag van de Rail’ team. Graag informeer ik u over het congres of over de kortingsregeling wanneer u met meerdere collega’s het congres wilt bezoeken.

Heeft u vragen, suggesties of interesse in deelname? Neem gerust vrijblijvend contact met mij op, ik denk graag met u mee!

Nancy Kager
Tel: 040 - 2 972 774
E: n.kager@bouw-instituut.nl


Contact

Carmen Kemps
Sector Manager

Manon Claassens
Project Coördinator

Igor Dirkx
Sr. Projectmanager
040 - 2 974 872 / 06 - 29 52 44 28

 

Reeds aangemeld:

 

A2 MAASTRICHT ABELLIO LIMBURG BV ACM ADSE CONSULTING AND ENGINEERING ADVIESBUREAU DE OUDE MOL B.V. ALLIANDER NV ALSTOM TRANSPORT BV ANTEA GROUP ARCADIS NEDERLAND BV ARRIVA NEDERLAND ARRIVA TRANSPORT LIMBURG AT OSBORNE BV AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT BAM INFRA ENERGIE & WATER BV BAM INFRA RAIL BV BDML BERENSCHOT BV B-NEXT BOERCROON MANAGEMENT BOMBARDIER TRANSPORTATION NETHERLANDS BV BONDER RECYCLING & OVERSLAG BV CGI NEDERLAND BV CMS CONCLUSION IMPLEMENTATION BV CONNEXXION COVALENT DEKKER COMPANY DEKRA Rail DGMR INDUSTRIE VERKEER EN MILIEU BV DHV NPC BV DOORZIGT BV DOVA DUAL INVENTIVE ELFER ADVIES BV ERNST & YOUNG ACCOUNTANTS LLP EY MONTESQUIEU FELIX CHANG PROJECTEN EN ADVIES FERESOR BV FIRST CONSULTING FUGRO RAILDATA B.V.
G4S CASH SOLUTIONS GEMEENTE AMSTERDAM GEMEENTE EINDHOVEN GEMEENTE ENSCHEDE GEMEENTE HAARLEMMERMEER GEMEENTE ROTTERDAM GEMEENTE UTRECHT GEODAN GOABOUT GOUDAPPEL COFFENG BV GVB EXPLOITATIE BV GVB INFRA BV HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. HAVENBEDRIJF ROTTERDAM NV HEDGEHOG APPLICATIONS B.V. HEWLETT-PACKARD NEDERLAND BV HOUTHOFF BURUMA BELGIE BV HOUTHOFF BURUMA COOPERATIEF U.A. HP HTM PERSONENVERVOER NV IMTECH TRAFFIC & INFRA BV INFO SUPPORT INFOR (BARNEVELD) B.V. INSPECTIE LEEFOMGEVING EN TRANSPORT INTRAFFIC JOULZ ENERGY SOLUTIONS B.V. KEYRAIL KNV -KONINKLIJK NEDERLANDS VERVOER KPMG ACCOUNTANTS N.V. KPMG ADVISORY N.V. KPN NV LIANDER LICHTRAILMANAGEMENT MAATSCHAPPIJ VOOR BETER OV MARC MAARTENS MASVASTA BV METROPOOLREGIO ROTTERDAM DEN HAAG MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU MOBISTRUCTURE MOTT MACDONALD BV
MOVARES NEDERLAND BV MRDH NEDERLANDSE SPOORWEGEN NICE NRG NS REIZIGERS ORDINA TECHNOLOGY & COMPETENTIES B.V. PALLAS ADVIES PRORAIL BV PROVINCIE GELDERLAND PROVINCIE GRONINGEN PROVINCIE LIMBURG PROVINCIE UTRECHT PROVINCIE ZUID-HOLLAND QBUZZ RAILFORUM RAILINFRA SOLUTIONS RAMBØLL RANDSTAD TRANSPORT REISINFORMATIEGROEP BV REIZIGERSOVERLEG BRABANT REIZIGERSVERENIGING ROVER RET RICARCO NEDERLAND BV ROYAL HASKONINGDHV RVDB URBAN PLANNING / LIGHTRAIL.NL SCHEIDT & BACHMANN NEDERLAND B.V. SCHIPHOL GROUP SDT INFRAVOORZIENINGEN SENSORNET B.V. SHELL CHEMICALS EUROPE BV SIA PARTNERS SIEMENS NEDERLAND SPITZKE SPOORBOUW BV STADLER RAIL SERVICES BV STC B.V. STIBBE BV STICHTING HOLLAND SPOOR STICHTING OPEN TICKETING STICHTING RAILALERT
STICHTING URGENDA STICHTING VVRV STRUKTON SYSTEMS BV SWECO NEDERLAND B.V. SWIETELSKY RAIL BENELUX B.V. SYNTUS BV TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT THALES NEDERLAND B.V THE ROCK GROUP TRANSLINK TRANSVISION TU DELFT TU EINDHOVEN TWYNSTRA GUDDE MOBILITEIT EN INFRASTRUCTUUR B.V. VERVOERSREGIO AMSTERDAM VOITH TURBO B.V. VOLKERRAIL NEDERLAND BV

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Partners 2017

 

Intraffic

“InTraffic realiseert en onderhoudt complexe informatie- en besturingssystemen voor verkeer en vervoer. Hiermee zorgen we voor veilige, duurzame en voorspelbare vervoerssystemen en dragen we bij aan de welvaart en het welzijn van Nederland. De combinatie van domeinkennis, jarenlange ervaring en gespecialiseerde medewerkers maken InTraffic tot dé IT-specialist in verkeer en vervoer in Nederland.”

 

Arcadis

Wij werken met trots aan impactvolle spoorprojecten zoals: Amsterdam Centraal, EUStates2cross Grensoverschrijdend vervoer Limburg, Crossrail 2, Grand Metro Paris, Doha Gold Line en het orkaan-proof maken van New Yorkse Metrostations. Onze expertise in verbetering, optimalisatie, ontwerp en asset management van railnetwerken zetten we in Nederland en daarbuiten met passie in. Arcadis. Improving quality of life.

Heel veel data is beschikbaar en het aantal data neemt sinds de digitalisering alleen maar toe. Maar hoe kom je van data naar informatie? En hoe helpt deze informatie je bedrijfsvoering te optimaliseren? Wat maakt dat in sommige branches deze stappen sneller worden gemaakt dan in andere branches? In hoeverre speelt hier governance, bedrijfsstructuur en bedrijfscultuur een rol?

 

Ricardo Rail

Ricardo Rail in Utrecht is met 200+ specialistische railingenieurs een toonaangevende adviesorganisatie. Onze kennisgebieden omvatten de aanschaf, instandhouding, prestatieverbetering en functionele veiligheid van treinen, trams, metro’s en railinfrastructuur.

Wij helpen onze klanten, vervoerders, fabrikanten, onderhoudsbedrijven, infrastructuurbeheerders, investeerders en toezichthouders, met gespecialiseerde technische ondersteuning t.b.v. risicomanagement, kostenreductie en prestatieverbetering.

 

Stadler Service Nederland

Op het Nederlandse spoor zijn steeds vaker treinen van Stadler te zien. Ook dit jaar komen er weer tientallen bij. Stadler Service Nederland verzorgt het onderhoud van die treinen. Met moderne, efficiënte middelen en deskundige, veelzijdige mensen. Zo doen we dat in Nederland al tien jaar lang. Voor de regionale spoorvervoerders én voor de reizigers.

Thales

Safety and Security. Thales combines the expertise of three focus areas: mobility, connectivity and security. These focus areas are complementary and enable us to provide the most effective services. We bring integrated solutions for business critical and vulnerable networks. This integrated approach contributes to continuity and safety in the transport sector.

Fugro

 

 

Movares

 

 

Infor

 

 

 

Mediapartners:

 

Deel uitmaken van dit unieke event met úw organisatie? 

 

Ontmoetingen en netwerken

De netwerkmarkt op de Dag van de Rail is bij uitstek de plek om elkaar te ontmoeten. Bent u op zoek naar een oplossing of heeft u expertise in huis die u wilt delen? De netwerkmarkt biedt dé gelegenheid om kennis uit te wisselen en in een rustige en ontspannen setting uw netwerk te vergroten. Dit event biedt een platform om deze hoogwaardige marktspecialisten te ontmoeten.

Ook deelnemen als partner?

Wilt u zelf ook aanwezig zijn op de netwerkmarkt , dan kunt u contact opnemen om vrijblijvend de mogelijkheden door te spreken. Naast aanwezigheid op de netwerkmarkt zijn er ook aanvullende en opvallende profileringsmogelijkheden om uw organisatie marketing, - communicatie,- en PR technisch te presenteren voorafgaande, en tijdens het Dag van de Rail. U kunt hierbij denken aan logovermeldingen, advertenties, aanbieden van het ontbijt, de lunch en borrel en andere eye-openers.

Contact

Om te sparren over uw mogelijkheden, of voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Igor Dirkx
Sr. Projectmanager
T: 040-2974872 | M: 06-29524428

 

Mediakit PartnersBeste partner van de Dag van de Rail,
Het zou fijn zijn als u uw netwerk kunt informeren over de Dag van de Rail. Op deze pagina vindt u alle informatie die u hiervoor nodig heeft!

Dag van de Rail | 21 juni 2017

Van toekomstbeelden naar innovaties

Files, vertragingen, uitval van infrastructuur is aan de orde van de dag. De innovatieslag moet worden gemaakt om in te kunnen spelen op het mobiliteits- en betaalvraagstuk. Hoe kan de railsector hierin voorop lopen? Wij gaan op deze dag vooruitkijken aan de hand van de volgende thema’s: toekomstbeelden, klimaatdoelen, wetten en regels, financiële middelen en automatisering.

O.a. voor u op het podium, Roger van Boxtel en Pier Eringa. Zij sparren met u over de innovatieve ambities op het spoor. Daarnaast kijken we naar andere sectoren. Hoe hebben zij innovaties opgepakt? We trekken parallellen en delen ervaringen en tips.

Inspiratie en praktijk zijn deze dag gegarandeerd, mis het niet!

Meer informatie over de Dag van de Rail

Dag van de Rail | 21 juni 2017

Wij gaan op deze dag vooruitkijken aan de hand van de thema’s: toekomstbeelden, klimaatdoelen, wetten en regels, financiële middelen en automatisering:

 • Waar staat de spoorsector over 4 tot 8 jaar?
 • Welke innovaties zijn noodzakelijk om in de railsector voor op te gaan lopen?
 • Gaat liberalisering innovatie stimuleren?
 • En… wat betekent het voor de reizigers?

We kijken naar andere sectoren. Hoe hebben zij innovaties opgepakt? We trekken parallellen en delen ervaringen en tips.


Bekijk het volledige programma op de website van Dag van de Rail
Toekomstbeelden, klimaatdoelen, financiële middelen en automatisering zijn enkele thema’s die aan bod komen tijdens Dag van de Rail. Bezoek de website en verzeker uzelf van een plaats!

Benieuwd naar onze sprekers? Ontmoet ze tijdens Dag van de Rail op 21 juni 2017! http://bit.ly/2r0wKih #dagvdrail

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Igor Dirkx

Rijksoverheid, provincies, gemeenten en personenvervoerders opgelet!

Bent u werkzaam bij de rijksoverheid, een provincie of gemeente dan geldt voor u een
gereduceerde toegangsprijs. 


Indien u samen met een collega komt betaalt u in totaal slechts € 499,-* voor 2 personen.


Inlogcode: