Nationale Asbest Conferentie

Nieuwe datum 1 november 2018

Al 17 jaar hét onafhankelijke platform voor de gehele asbestsector!

Op de hoogte gehouden worden van nieuwe ontwikkelingen?

Wenst u meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat uw gegevens achter en wij u graag.De 16e editie van de Nationale Asbest Conferentie stond in het teken van ‘samenwerken aan asbestsanering’. Het was een zeer geslaagde en inspirerende dag! Bekijk de foto's voor een impressie!

Bekijk de terugblik!

Samen kijken wij terug op een zeer geslaagde en inspirerende dag!
Bekijk alle foto's van de conferentie op onze facebookpagina.
Asbest

Thema’s die o.a. aan bod kwamen:

 • Belang van samenwerking
 • Veiligheid en de asbestsaneerder
 • Visie verzekeraars op een asbestveilige samenleving
 • Inspiratie > Samenwerken beslissende factor om te winnen
 • Samenwerken aan veiligheid
 • Samenwerken aan financiering asbestsanering
 • Asbest in de omgevingswet
Bekijk alle sprekers!

Official host 2017:

 


Bent u werkzaam bij een overheidsinstelling of woningcorporatie?

Dan geldt voor u tot 19 oktober 2017 een aantrekkelijke collega korting. Schrijft u zichzelf in voor het congres, dan mag u een collega meenemen met een korting van 50% op de deelnameprijs.
Asbest


 Voor wie:

Directeuren, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, handhavers, inspecteurs, toezichthouders, milieu coördinatoren (HSE/SHEQ),  astgoedeigenaren, opzichters, projectleiders, medewerkers beheer en onderhoud, veiligheidskundigen,
(bouw)technisch medewerkers, aannemers, dakleveranciers, asbestsaneerders, mutatieopzichters, risicodeskundigen, aannemers, projectontwikkelaars, adviseurs, consultants
16e editie: Afgelopen jaar 250 deelnemers

Samenwerken aan asbestsanering

Het jaarlijkse event waar de gehele keten samen komt!Op ons blog


"Samenwerking is de sleutel naar een asbestdakenvrij 2024"

Interview Annemieke Traag: Nog zo’n 10 miljoen m2 asbestdak te gaan

 

 


“De asbestketen, met al zijn spelers, is tamelijk complex."
Denk aan lokale overheden, saneerders, eigenaren en toezichthouders. Die impasse wordt veroorzaakt door een gebrek aan ballen. Er zijn geen alfamannen die de kar trekken. Daarom schiet het niet op.

Lees het artikel van Patrick van Veen: "Overheid kan veel leren van apen"

 


"Overijsselse oplossing voor landelijk asbestprobleem"

Lees het persbericht van Jeroen Klinkhamer: Primeur voor gemeenten Tubbergen en Dinkelland

 

Programma Nationale Asbest Conferentie 2017


Donderdag 2 november 2017 | Congrescentrum de Sta@rt, Apeldoorn

Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)

09.00 uur - NETWERKMOMENT > Ontvangst met koffie en thee

09.30 uur - Opening door uw dagvoorzitter & toelichting congresprogramma

Door: David van den Burg

09.40 uur - Versnelling door samenwerking

Door: Bea Schouten, Gedeputeerde Provincie Gelderland (official host) en Annemieke Traag, Gedeputeerde Provincie Overijssel (official host)
Inclusief sleuteloverdracht conferentie door Daan Prevoo, Gedeputeerde Provincie Limburg (official host 2016)

 

10.00 uur - KEYNOTE > Iedereen draagt bij aan versnelling!
 • Versnelling asbestdaken sanering
 • Een programmatische aanpak
 • Eigenaren activeren en samenwerking ondersteunen

Door: Ir. Liesbeth Schipper, Hoofd Programmabureau ‘Versnelling asbestdaken sanering’

 

10.30 uur - KEYNOTE > Van modeondernemer naar bedenker van nieuw businessmodel in de bouw
 • Idee ontstaan door aangekochte panden met asbestdaken voor uitbreiding bedrijf
 • Nieuw businessmodel ‘Asbestschakel’: sneller en leaner
 • Klant beter bedienen en kosten verlagen, voor dakeigenaar en bedrijfsleven

Door: Jeroen Klinkhamer, Ondernemer en medeoprichter van coöperatie Asbestschakel

 

11.00 uur - NETWERKMOMENT > Ontvangst met koffie en thee

 

11.30 uur - Visie verzekeraars op een asbestveilige samenleving
 • Belang van samenwerking
 • Rol & verantwoordelijkheid schadeverzekeraars
 • Onze visie op weg naar 2024

Door: Jack Hommel, Directeur Bedrijven Centraal Beheer & Avero Achmea; Bestuurslid Instituut Asbestslachtoffers

 

12.00 uur - Bootcamps

3 bootcamps met elk een eigen thema. In elke bootcamp hoort u twee inspirerende sprekers / praktijkcases waarna u met de experts en collega’s kunt discussiëren over de mogelijkheden en uitdagingen behorend bij het thema. Maak een keuze uit één van de volgende bootcamps

  

BOOTCAMP 1 > Samenwerken aan veiligheid

 • 12.00 uur - Praktijk, uitdagingen, pragmatisme en veiligheid
  • Resultaten pilot zelfwerkzaamheid door particulieren
  • Communiceren en nu beginnen met probleemeigenaren
  • Aanpakken maar wel veilig

Drs. Dave Rensman MeBA, Projectleider asbestdaken, Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant

 • 12.20 uur - Risico’s bij het werken met asbest
  • Wat zijn blootstellingen bij het werken met asbest?
  • Welke risico’s zijn er nog meer?
  • Hoe zijn de risico’s te beheersen?

Dr. ir. Jody Schinkel, Research scientist TNO

 • 12.40 uur - In gesprek met Dave RensmanJody Schinkel, Ingrid Links (GGD) en Jeroen Klinkhamer over samenwerken aan veiligheid

BOOTCAMP 2 > Samenwerken aan financiering asbestsanering

 • 12.00 uur - Financiering van de asbestproblematiek; een samenwerking tussen overheden en SVn
  • Financieringsproduct asbestfinanciering
  • Praktijkcases vorming asbestfondsen voor particulieren en agrariërs (voorbeeld gemeente Lelystad en provincie Drenthe)
  • Mogelijk landelijk asbestfonds en de onderlinge combinaties met regionale fondsen

Richard Luigjes Manager Fondsontwikkeling Fondsmanagement
Pim Beertema Teammanager Relatiemanagement stichting Stimulering Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten

 • 12.20 uur - Fiscale voordelen asbestsaneren

Roger Segers, Sr. Manager BA / Belastingadvies, BDO Accountants & Belastingadviseurs B.V. i.s.m. Hegas

 • 12.40 uur - In gesprek met Richard Luigjes, Pim Beertema en Roger Segers over samenwerken aan financiering asbestsanering

BOOTCAMP 3 > Samenwerken aan te kort arbeidscapaciteit

 • 12.00 uur - Opleidingen tot asbestsaneerder met ‘baangarantie’ 

Mark Braakhuis, Directeur Saneringsbedrijf Maathuis en Braakhuis i.s.m. Twenterand en Carrière Twente

 • 12.20 uur - Gezamenlijk werken vanuit de keten aan te kort aan arbeidscapaciteit
  Onderwijs, bedrijfsleven en overheid werken samen aan kennis en opleidingscentrum Asbest

Thijs Geenen, Locatiemanager, Bouwmensen Limburg

 • 12.40 uur - In gesprek met experts en Mark Braakhuis over samenwerken aan te kort arbeidscapaciteit

 

13.00 uur - NETWERKMOMENT > Lunchpauze

 Inclusief rondleiding Apenheul over samenwerken tussen apen

 
14.30 uur - INSPIRATIE > Samenwerken beslissende factor om te winnen

In de topsport is het de zwakste schakel die het resultaat bepaalt. Succes is dus vooral samenwerken om zwakke schakels te versterken. Integraal kijken naar het resultaat en niet alleen te optimaliseren op details.

Door: Tom Touber, Performance management expert en voormalig COO Volvo Ocean Race

 

15.00 uur  -  Workshops

Kies de workshop die het beste past bij uw praktijk

RONDE 1 - 15.00 – 15.30 uur
RONDE 2 - 15.50 – 16.20 uur

Workshop ronde 1:

1. Laatste gegevens uit IAS monitor over asbestslachtoffers

  • De ontwikkeling van aantallen asbestslachtoffers in Nederland
  • Waar zijn asbestslachtoffers in het verleden blootgesteld?
  • Hoe krijgen asbestslachtoffers een schadevergoeding?

Door: Jan Warning, Directeur Instituut Asbestslachtoffers

2. Faciliteren van particulieren bij vervanging asbestdaken

  • Praktijkcase: Aanpak Steenwijkerland Asbestservicepunt
  • Asbest en collectieve aanpak

Door: Ellen Rozema, bestuursadviseur asbestdaken, Ruimtelijk Economisch Beleid, gemeente Lelystad

3. Juridisch debat asbest

  • Asbest en huur
   • Wanneer is de aanwezigheid van asbest in het gehuurde een gebrek en waarom is dat relevant?
   • Wanneer is een verhuurder verantwoordelijk voor de gevolgschade door het ‘asbestgebrek’?
  • Asbest en bouw
   • Wanneer is een saneerder verantwoordelijk voor het werk van een inventariseerder en/of vrijgavelaboratorium?
   • Wanneer is sprake van meerwerk of kostenverhogende omstandigheden als gevolg van extra asbest?
  • Asbest en handhaving
   • Mag SZW/CI/OD handhaven op basis van informatie-uitwisseling zonder zelf de locatie te inspecteren?
   • Mag een omgevingsdienst buiten zijn regio toezicht houden?

Door: Mr. Tim Segers, advocaat, LXA The Law Firm

4. Bevoegd gezag ondersteunen met LAVS

  • Rollen toezicht op de keten
  • Stand van zaken LAVS
  • (On)mogelijkheden van (bulk)data uit het LAVS

Door: Drs. Rutger Sluik, Coördinator Asbest, Kenniscentrum InfoMil

 

Workshop ronde 2:

1. Toepassingen asbestdakeninventarisatie

  • Asbestdaken op kaart voor bewustwording en communicatie
  • Klantbenadering
  • Basis voor collectieve aanpak 

Door: Bram ten Bosch, Beleidsontwikkelaar provincie Overijssel en provincie Gelderland

2. Contracteren en aanbesteden: samenwerken in de keten

  • In welke vorm komt u asbestvraagstukken tegen? Totaalopgave in één pakket?
  • Wat is uw rol als opdrachtgever i.r.t. ketenaansprakelijkheid?
  • Hoe blijft u in control bij samenwerken in de keten?

Door: Ingmar Scheiberlich, Projectmanager Asbestvraagstukken, AT Osborne

3. Asbestservicepunt voor ondernemers

  • Case: Steenwijkerland asbestservicepunt 
  • Collectieve aanpak asbest trajecten

Door: Bianca Domhof, Projecteleider Projecten LTO Noord

4. Multidisciplinaire samenwerking in de veiligheidsregio na asbestincident

  • De nieuwe Handreiking aanpak asbestincidenten biedt structuur als het misgaat met asbest
  • Een ‘gevaarlijke stof’ die niet gevaarlijk is; hoe communiceer je met burgers?
  • Waar sluit de saneerder aan in de nafase van een incident? 

Door: Stephan Schouten, Adviseur, Instituut voor Fysieke Veiligheid

 
16.30 uur - Lezing afgevaardigde Tweede Kamer

Jessica van Eijs, sinds maart 2017 lid van de Tweede Kamer voor D66 en heeft in haar portefeuilles: Wonen, Ruimtelijke ordening, Milieu, Omgevingswet, Waterkwaliteit en Krimp. Jessica is nauw betrokken bij het onderwerp en heeft duizenden mensen thuis bezocht, onder andere om hun woning te inspecteren op asbest en om te kijken of de huurwoning onderhoud nodig had.

 

17.00 uur - Afsluitend woord

Bea Schouten, Gedeputeerde Provincie Gelderland (official host)

Annemieke Traag, Gedeputeerde Provincie Overijssel (official host)

 

17.05 uur - NETWERKMOMENT > Borrel en warme snack

 

Annemieke Traag

Gedeputeerde Provincie Overijssel (official host)

Lees het interview

Liesbeth Schipper

Hoofd Programmabureau ‘Versnelling asbestdaken sanering’

Jack Hommel

Directeur Bedrijven Centraal Beheer & Avero Achmea; Bestuurslid Instituut Asbestslachtoffers

Tom Touber

Performance management expert en voormalig COO Volvo Ocean Race

Bea Schouten

Gedeputeerde Provincie Gelderland (official host)

Mark Braakhuis

Directeur Saneringsbedrijf Maathuis en Braakhuis

Daan Prevoo

Gedeputeerde Provincie Limburg (official host 2016)

Drs. Dave Rensman MeBA

Projectleider asbestdaken, Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant

David van den Burg

Partner Ambient

Dr. ir. Jody Schinkel

Research scientist TNO

Jan Warning

Directeur Instituut Asbest Slachtoffers

Drs. Rutger Sluiks

Coördinator Asbest Kenniscentrum InfoMil

Pim Beertema

Teammanager Relatiemanagement SVn

Richard Luigjes

Manager Fondsontwikkeling Fondsmanagement SVn


 • Jeroen Klinkhamer, Ondernemer en medeoprichter van coöperatie Asbestschakel

  Lees het persbericht: Primeur voor gemeenten Tubbergen en Dinkelland

 • Boris Meessen, Beleidsmedewerker Asbest, Provincie Limburg
 • Ellen Rozema, Bestuursadviseur asbestdaken, Ruimtelijk Economisch Beleid gemeente Lelystad
 • Mr. Tim Segers, Advocaat LXA The Law Firm
 • Bram ten Bosch, Beleidsontwikkelaar provincie Overijssel en Provincie Gelderland
 • Ingmar Scheiberlich, Projectmanager Asbestvraagstukken AT Osborne
 • Bianca Domhof, Projecteleider Projecten LTO Noord
 • Stephan Schouten, Adviseur Instituut voor Fysieke Veiligheid

 

Wilt u meedenken over het programma van de 2017 editie?
Neem contact op met onze Programma Manager Marloes Hogervorst. T: 06-46 828 063

Datum en Locatie

2 november 2017

Congrescentrum De Sta@rt (Apenheul)
J.C. Wilslaan 21
7313 HK Apeldoorn

 


Voor wie bestemd?

Directeuren, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, handhavers, inspecteurs, toezichthouders, milieu coördinatoren (HSE/SHEQ), vastgoedeigenaren, opzichters, projectleiders, medewerkers beheer en onderhoud, veiligheidskundigen, (bouw)technisch medewerkers, mutatieopzichters, risicodeskundigen, aannemers, projectontwikkelaars, adviseurs, consultants

Werkzaam bij:
Rijk, provincies, gemeenten, woningcorporaties, sloopasbestverwijdering- en sorteerbedrijven, inventarisatiebureau’s, certiciferings-instellingen, milieu-inspectie, industrie, bedrijfsmilieudiensten, laboratoria, adviesorganisaties, consultancybedrijven, onderwijsinstellingen,  zorginstellingen

 


 

Uw investering 2017

Uw investering voor dit congres bedraagt € 699,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, en lunch.

Bent u werkzaam bij een overheidsinstelling of woningcorporatie?
Dan geldt voor u tot 19 oktober 2017 een aantrekkelijke collegakorting.
Schrijft u zichzelf in voor het congres, dan mag u een collega meenemen met een korting van 50% op de deelnameprijs.

Young Professionals
Bent u als young professional (personen tot 30 jaar) werkzaam in de branche, dan geldt voor u een toegangsprijs van €99,-. Schrijft uw leidinggevende zich in voor het congres? Dan mag u als Young Professional GRATIS deelnemen.

Studenten
Volgt u een opleiding gerelateerd aan het congres, dan geldt voor u een toegangsprijs van €75,-. Gratis naar de conferentie? Dat kan! Wij stellen 20 gratis toegangskaarten beschikbaar voor studenten. Om in aanmerking te komen voor een gratis kaart vragen wij je 3 blogartikelen te schrijven en tijdens de conferentie en actief te twitteren. Neem voor meer informatie contact op met Nancy Kager Tel. 040 - 2 972 774 of e-mail n.kager@bouw-instituut.nl

Groepskorting?
Komt u met meerdere personen naar het congres? Neem contact op met Nancy Kager voor een aantrekkelijke groepskorting. Tel. 040-297 27 74 of e-mail n.kager@bouw-instituut.nl

Let op: alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.


Combinatiekorting!

Cursus Toezicht en handhaving op asbest

Op 29 november, 6 en 13 december 2018 vindt de cursus Toezicht en handhaving op asbest plaats. Op deze cursus leert u hoe u het toezicht en handhaving op asbest organiseert en misstanden op asbest voorkomt.

Als u zich inschrijft voor de Nationale Asbest Conferentie , ontvangt u (of uw collega) € 200,- korting op de deelnameprijs voor de cursus Toezicht en handhaving op asbest. Meer informatie over het programma en de docenten van de cursus Toezicht en handhaving op asbest is te vinden op www.bouw-instituut.nl/toezicht.Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Official host:

 

 

 

Partners editie 2017:


   

 

 


Partner worden van het congres?

Helpt uw bedrijf om asbestproblemen op te lossen? Word dan partner van de Nationale Asbest Conferentie en laat de sector kennismaken met uw visie en ontmoet potentiële klanten. U kunt bijvoorbeeld een lezing of sessie verzorgen, aanwezig zijn op de netwerkmarkt, een VIP-meeting aanbieden of op een andere ludieke manier uw organisatie profileren.

De voordelen van een partnership:

 • Profileer uw organisatie of dienst aan de bezoekers middels een inhoudelijke bijdrage
 • Toegangsbeleid; hoog percentage directe doelgroep door nieuw prijsstelling
 • U lift mee op vele marketingacties (brochure, emailings, social media, vakbladen e.d.)
 • Gegarandeerde contacten door matchmaking of een exclusieve vip-meeting
 • Hoeveel contacten legt u normaal op 1 dag?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden?

Neem dan contact op met:

Igor Dirkx
Sr. Projectmanager
T: 040-2974872 | M: 06-29524428

Terugblik Nationale Asbest Conferentie 2017

 

Samen kijken wij terug op een zeer geslaagde en inspirerende dag!
Bekijk alle foto's van de conferentie op onze facebookpagina.

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Nationale Asbest Conferentie start op 1 november 2018 in

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Contact

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Nationale Asbest Conferentie? Neem dan gerust contact op met onze adviseur:

Nancy Kager
Tel: 040 - 297 27 74
E: n.kager@bouw-instituut.nl


Bloggers gezocht!

Bent u op zoek naar een platform voor uw unieke artikelen op het gebied van bouw, mobiliteit, infrastructuur, gebiedsontwikkeling of vastgoed (niet commercieel)? Wij posten ze graag op het NIB blog en op BouwProfs. Neem contact op met Nancy Moerenhout of stuur uw input direct naar n.moerenhout@bouw-instituut.nl