Cursus Vastgoedrecht

Het complexe vastgoedrecht overzichtelijk!

 • Met aandacht voor de problematiek rondom het Programma Aanpak Stikstof (PAS)
 • Juridische en financiële risico’s signaleren
 • Leer dure en tijdrovende geschillen en procedures te voorkomen
 • Voor iedereen die werkt met vastgoedrecht en vastgoed(projecten)
 • Inclusief hoofdlijnen huurrecht!

Blog: Er moet een noodwet Stikstof komen volgens GroenLinks

 

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Eindelijk wegwijs in het doolhof van vastgoedrecht!

Bij het ontwikkelen, (ver)kopen of exploiteren van een project krijg je te maken met complexe en soms zelfs tegenstrijdige wet- en regelgeving. Om ervoor te zorgen dat je geen juridische en fiscale risico’s loopt is het van belang dat je volledig op de hoogte bent van het ingewikkelde vastgoedrecht. Je mag geen steken laten vallen. Dat kan namelijk ingewikkelde en dure procedures en geschillen als
gevolg hebben.

Ben je je al bewust van alle risico’s die je dagelijks loopt? Heb je ook wel eens het gevoel dat je belangrijke zaken over het hoofd ziet?

Het vastgoedrecht is zelfs voor de meest doorgewinterde professional een doolhof van regels en wetten. De cursus Vastgoedrecht zorgt ervoor dat je het volledige inzicht krijgt in alle juridische en fiscale facetten die komen kijken bij het doorlopen van een vastgoedproject. Van de Letter of Intent, financiering tot aan de exploitatie. Er staan grote belangen op het spel, bereid je daarom goed voor!

Bekijk het programma 

 

Resultaat: je bezit alle tools en handvatten om jouw rol succesvol uit te voeren

Na het volgen van de cursus Vastgoedrecht ben je expert in:

 • Het creëeren van het benodigde overzicht binnen het vastgoedrecht
 • Het volledige inzicht hebben in alle juridische en fiscale facetten die komen
 • Het voorkomen van onnodige juridische procedures en hoge kosten
 • Het leren inschatten van waar de risico’s en valkuilen van uw project liggen
 • Het zien van kansen voor jouw project binnen de financiële en juridische kaders

 

Na vijf dagen weet je alles over:

 • Relevante aspecten bij het ontwikkelen, (ver)kopen en exploiteren van een project
 • Vastgoedrechtelijke beginselen (met o.a. eigendom en appartementsrechten)
 • De financieringsvormen van je vastgoedproject
 • Ruimtelijke ordening, grondexploitatie, wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de nieuwe Omgevingswet
 • Aanbesteding en contractvorming
 • Overdrachtsbelasting, BTW en exploitatie
 • De actualiteiten omtrent de problematiek stikstof

Tip: dowload de folder in pdf

 

De cursus Vastgoedrecht is onmisbaar voor eenieder die:

 • In de praktijk werkt met vastgoed(projecten);
 • Op de hoogte wil zijn van de grondbeginselen binnen het vastgoedrecht
 • Graag het benodigde overzicht in het complexe vastgoedrecht wil bewaren
 • Juridische en financiële risico’s signaleren en onderkennen

Kortom, voor iedereen die te maken heeft met de juridische en fiscale consequenties van vastgoedtransacties én -projecten!

 

Wie gingen je voor?

Oud-cursisten waren werkzaam bij o.m.

 • Projectontwikkelaars
 • Bouwers
 • Woningcorporaties
 • Zorginstellingen
 • Financiers
 • Banken
 • Beleggingsinstellingen
 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid

Programma basiscursus vastgoedrecht

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Dag 1

Algemene inleiding Basisbeginselen recht en financieringsvormen

Vastgoedrechtelijke beginselen

 • Eigendomsrecht, het meest omvattende recht op een zaak
 • Eigendom: enkelvoudig of gemeenschappelijk eigendom
 • Wijze van verkrijging van eigendom en het Kadaster
 • Opstal, erfpacht, erfdienstbaarheid, kettingbedingen enkwalitatieve verplichtingen
 • Meervoudig grondgebruik en gestapelde rechten

Karel Boersma, Advocaat, Bierman Advocaten

Financieren van vastgoedprojecten

 • Wat zijn de verschillende financieringsvormen?
 • Wat zijn de fundamenten van kredietanalyse?
  • Projectcriteria
  • Beoordeling van marktrisico’s
  • Beoordeling van objectrisico’s
  • Cash flow analyse
  • Dekkingsgraad analyse
  • Waardering
 • Hoe verloopt een financieringstraject?
 • Welke spelers zijn actief in de Nederlandse markt?
 • Wat zijn de belangrijkste veranderingen in het financieringslandschap?

Gijs Elting, Partner, Asset Partners


Dag 2 - Online interactieve klas

Ruimtelijke ordening en bestemmingsplan

Ruimtelijke ordening en grondexploitatie

 • Korte schets van het systeem van het ruimtelijk bestuursrecht
 • Van bestemmingsplan naar omgevingsvergunning voor het bouwen
 • Grondexploitatie en kostenverhaal: anterieure overeenkomst en exploitatieplan
 • Voorbeeldcase uitwerken

Vernieuwing Omgevingswet

 • Wat zijn de veranderingen van huidige wet en de nieuwe Omgevingswet?
 • Wat zijn de actualiteiten en oplossingsrichten rondom de problematiek stikstof?
 • Wat zijn de voor- en nadelen voor de gemeente m.b.t. deze veranderingen?
 • Hoe kunnen gemeenten al vooruitlopen om deze nieuwe Omgevingswet die – zoals het er nu naar uitziet – in 2021 zal worden ingevoerd.
 • Wat zijn de aandachtspunten voor de corporaties, aannemers en ontwikkelaars m.b.t. deze nieuwe Omgevingswet?
 • Werkbaarheid van deze nieuwe wet.

Ruud Broekman, Adviseur gebieds- en beleidsontwikkeling bij Plan & Project, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bedrijfsleven bij nieuwbouw projecten


Dag 3

Aanbesteding en bouwen

Aanbestedingrecht

 • Wanneer is er sprake van aanbestedingsplichtige opdracht
 • Welke vormen van aanbesteden bestaan er
 • De procedures
 • Selectie- en gunningscriteria
 • Hoe om te gaan met aanbestedingsgeschillen

Aanneming van werk

 • Inleiding aanneming van werk
 • Behandeling van diverse bouwmodellen (traditioneel, turn-key, Design& Build, UAV-GC, Bouwteam, PPS)
 • Waarop te letten bij de keuze van het bouwmodel
 • BIM (Building Information Model) en LEAN

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

 • Doelstelling van het wetsvoorstel
 • Gevolg: verschuiving van publiek naar privaat
 • Wat zijn de veranderingen voor de gemeenten
 • Wat zijn de veranderingen voor de aannemers
 • Welke voorbereidingen kunnen gemeente, aannemers, corporaties en ontwikkelaars nu al treffen. Hoe kunnen partijen nu voorlopen op deinvoering van deze wet. Hoe kunnen partijen er nu op inspelen
 • Wat staat er te gebeuren met de aansprakelijkheid
 • Hoe kan een goede externe kwaliteitsborging worden geregeld?

Karel Boersma, Advocaat, Bierman Advocaten


Tip: dowload de folder in pdf


Dag 4

Belastingtechnische kaders en exploitatie van onroerend goed

BTW en overdrachtsbelasting bij vastgoed transacties

 • Fiscale bewegingen binnen de vastgoedbranche
 • BTW behandeling van (op)levering van onroerende zaken
 • Sloop, (her)ontwikkeling en (ver)nieuwbouw
 • Samenloop BTW en overdrachtsbelasting
 • Economisch Eigendom
 • Kansen en valkuilen en de mogelijkheden tot optimaliseren

OB, BTW en exploitatie van onroerend goed

 • Verhuur van onroerend goed en gerelateerde vraagstukken
 • Onderhouds- en verbouwingskosten in relatie tot de aftrek van BTW
 • Impact van leegstand
 • Vernieuwbouw en integratieheffing
 • Samenwerkingsverbanden van publieke instellingen

Henk-Jan Steller, Fiscalist / BTW adviseur, BTW Nederland


Dag 5

Koop- en huurcontracten

Koopcontracten

 • Due diligence onderzoek -> het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen
 • De totstandkoming van de koopovereenkomst
 • Bedenktijd particuliere koper
 • Mededelingsplicht verkoper
 • Onderzoekplicht koper

Huurrecht bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte

 • Inleiding huurrecht bedrijfsruimte
 • Onderscheid middenstandsbedrijfsruimte (7:290 BW) enoverige bedrijfsruimte (7:230a BW)
 • Beschermingsbepalingen van de huurder en mogelijkheden om hiervan af te wijken
 • Gebrekenregeling
 • Indeplaatsstelling/onderverhuur
 • Huurprijswijziging winkelruimte

Soorten van contractvorming / samenwerkingsvorming

 • Wijze totstandkoming van overeenkomsten
 • Wanneer kunnen onderhandelingen (nog) worden afgebroken
 • Letter of Intent (LOI)
 • Verschillende samenwerkingsverbanden (maatschap, v.o.f., B.V.)
 • Aandachtspunten voor onderhandelingen
 • Wat te doen bij tekortkoming en niet-nakoming in deverschillende overeenkomstvormen

Karel Boersma, Advocaat, Bierman Advocaten


Tijdschema per cursusdag

09.00 Ontvangst met koffie
09.30 Start ochtendprogramma
12.30 Lunch
13.30 Start middagprogramma
17.00 Einde
De dagdelen van het programma worden onderbroken voor koffie- en theepauzes.

 

Je Docenten

 

 • Karel Boersma, advocaat, Bierman Advocaten 
  Lees alvast zijn blog "Meer mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte"  
 • Gijs Elting, Partner, Asset Partners
 • Henk-Jan Steller, Fiscalist / BTW adviseur, BTW Nederland
 • Ruud Broekman, Adviseur gebieds- en beleidsontwikkeling bij De Essentie, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten,  woningcorporaties, projectontwikkelaars en bedrijfsleven bij nieuwbouw projecten

Algemene informatie basiscursus vastgoedrecht

Data & locatie

16, 30 september en 7, 14 oktober 2021 | BCN CS Utrecht
23 september 2021 | Interactieve online sessie

BCN CS Utrecht
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht
Tel. 030 - 256 73 91

Routebeschrijving


Je investering

Je investering voor de 5-daagse cursus bedraagt € 3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving met waardevolle naslagwerken.


Onmisbaar voor eenieder die:

 • in de praktijk werkt met vastgoed(projecten);
 • op de hoogte wil zijn van de grondbeginselen binnen het vastgoedrecht
 • graag het benodigde overzicht in het complexe vastgoedrecht wil bewaren
 • juridische en financiële risico’s signaleren en onderkennen

Kortom, voor iedereen die te maken heeft met de juridische en fiscale consequenties van vastgoedtransacties én -projecten!

Wie gingen je voor?

Oud-cursisten waren werkzaam bij o.m.

 • Projectontwikkelaars
 • Bouwers
 • Woningcorporaties
 • Zorginstellingen
 • Financiers
 • Banken
 • Beleggingsinstellingen
 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid

 


Persoonlijk opleidingsadvies

Mariska Korewijk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 751

 

smaple image

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Vastgoedrecht


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Vastgoedrecht

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Vastgoedrecht start op 16, 23, 30 september en 7, 14 oktober 2021 in BCN CS Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse cursus
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 16, 23, 30 september en 7, 14 oktober 2021
Beoordeling (23):
8,1 / 10
Locatie: BCN CS Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany