Cursus Vastgoedrekenen

Het vastgoedrekenen overzichtelijk!

 • Praktijkgericht met een goede balans tussen theorie en praktijk
 • Rekenbegrippen zoals BAR, NAR, DCF 
 • Vanuit verschillende invalshoeken vastgoedrekenen belicht
 • Geactualiseerd programma; basis verduurzaming van vastgoed
 • Extra: exemplaar van het Basisboek Vastgoedrekenen

Blog: Welke aspecten zijn van invloed op het rendement van jouw vastgoedinvestering

Inclusief 12 punten voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR). 

Een goede onderbouwing voor jouw vastgoedinvestering is belangrijk!

Bij het ontwikkelen en exploiteren van vastgoed moet je kennis hebben van diverse aspecten. Zoals grondkosten, renteontwikkeling, huuropbrengsten, leegstand, onderhoudskosten en waardeontwikkeling. Het gaat om grote bedragen en de beslissingen die je nu neemt, werken nog jarenlang door in de begroting en het resultaat. Een gedegen financiële onderbouwing is daarom noodzakelijk.

Bekijk het programma

 

Tijdens de 2-daagse cursus vastgoedrekenen leer je:

 • De kosten en opbrengsten van huisvesting, ontwikkeling en exploitatie bepalen
 • Een kostprijsdekkende huur- of verkoopprijs berekenen
 • Taxaties analyseren
 • Basis berekeningen uitvoeren
 • Basis technieken toepassen
 • Financieringsvormen onderscheiden
 • Jouw eigen rekenmodel opstellen en bestaande rekenmodellen beter begrijpen
 • Financiële risico’s herkennen en beheersen
 • Sturen op financiële belangen van betrokken partijen

 


Het programma is toegesneden op de praktijk!

Het programma is praktijkgericht met een goede balans tussen theorie en praktijk. De theorie wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en je krijgt de kans jouw rekenkunde zelf te ontwikkelen door middel van diverse cases. De docenten hebben een verschillende achtergrond en bezitten samen over een zeer brede expertise. je kunt er dus van op aan dat je tijdens de cursus vastgoedrekenen antwoord krijgt op al jouw vragen!

Download de brochure (pdf)

 

Vastgoedrekenen met spreadsheets/excel

De cursus vastgoedrekenen leert je zelf een model op te stellen en te gebruiken door het toepassen van een aantal rekentechnieken. Je ontdekt dat de complexiteit niet zozeer in de berekening zit, maar vooral in de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de berekening. Je krijgt inzicht in deze uitgangspunten en je leert de diverse belangen van betrokken partijen, middels berekeningen inzichtelijk maken.

 

Je ontvangt:

 • Een certificaat van deelname aan de cursus vastgoedrekenen
 • Een waardevolle syllabus, ideaal als naslagwerk
 • Een exemplaar van het Basisboek Vastgoedrekenen

 

Intakeprocedure cursus Vastgoedrekenen

Om ervoor te zorgen dat de cursus zo veel mogelijk aansluit bij jouw wensen, horen de docenten graag wat jouw leerdoelen zijn. Je ontvangt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus de inlogcode voor de online leeromgeving waarin je het intakeformulier kunt invullen.

 

Maximaal 25 deelnemers

Wij houden het aantal deelnemers per editie van deze cursus beperkt, zodat je alle gelegenheid hebt jouw (praktijk)vragen te stellen.

 

Reacties van eerdere deelnemers:

 • “Goed bevallen: alles handmatig uitrekenen; zo krijg je goed inzicht in waar je mee bezig bent.”
 • “Door generieke uitleg een toepasselijke opleiding en interessant voor veel verschillende doelgroepen.”
 • "De opleiding heeft me inzicht gegeven in het voortraject van vastgoed ontwikkeling en de rekenkundige benadering van bestaand vastgoed. Er is veel aandacht gegeven aan de theoretische achtergronden."
 • "Veel praktijkvoorbeelden welke direct toe te passen zijn."
 • "Zeer goed bruikbaar met heldere modellen die goed richting geven."
 • "Vanuit verschillende invalshoeken vastgoedrekenen belicht!"

Programma van de opleiding Vastgoedrekenen

 

Dag 1

Algemene introductie

 • Trends in de markt: kantoren-, winkel- en woningmarkt, bedrijf onroerend goed en vastgoedbeleggingen
 • Overzicht ontwikkeling huurprijzen en rendementen op vastgoedbeleggingen
 • Hoe ontwikkelt zich de verhoudig vraag en aanbod en wat is het effect?

De wereld van de taxateur

 • Hoe kun je de waarde van vastgoed berekenen?
 • Hoe komt de taxateur aan zijn input voor de waardering
 • (eenvoudige) Taxaties maken a.d.h.v. een aantal rekenmethodieken en inhoudelijke kennis
 • BAR, NAR, DCF, verrekeningen en restwaardeproblematiek

Rekenbegrippen waarderen met cases

 • Inzicht in de werking en toepassing van BAR, NAR en Faktor.
 • Toepassing verrekeningen en restwaardeproblematiek.
 • Analyseren versus waarderen met DCF 
 • Rekenen met DCF en bespreking van alle parameters zoals cash flow, exploitatielasten, restwaardeproblematiek, IRR, WACC, enz

Fiscaliteit: OVB en BTW in relatie tot vastgoed op hoofdlijnen

 • Is er overdrachtsbelasting of BTW verschuldigd?
 • Loop je kans op BTW schade bij de verhuur van een gebouw?
 • Wat is de ontwikkelaarsresolutie?

Erfpacht met casus

 • Wat is erfpacht?
 • Wat is het effect van erfpacht op de waardering van vastgoed?
 • Cases

Verduurzaming van vastgoed met casus

 • Rekenkundige benadering van een verduurzamingsvraagstuk
 • Is verduurzaming altijd financieel haalbaar voor beleggers?


  Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Dag 2

Let op: op dag 2 wordt je verzocht een (eigen) laptop mee te nemen voor de utiwerking van de (laatste) casus!

 

Introductie rekenen

 • Verhoudingen en principes financiële stromen van het totale vastgoedproces (van initiatief tot sloop)
 • Welke partijen zijn in elke fase betrokken en wat zijn de belangen?

Exploitatiemodellen

 • Inzicht in diverse exploitatie fasen: grondexploitatie, de bouwexploitatie en de fase waarbij vastgoed wordt geëxploiteerd door een belegger of corporatie.
 • Normen en kengetallen en de opbouw van deze exploitaties

 

Rekenen met modellen

 • Je leert de basis van rekenmodellen op te zetten.
 • Inzicht in de cijfers en kengetallen die nodig zijn om (complexe) berekeningen te kunnen maken.
 • je leert de uitkomsten te analyseren en te vergelijken.

Rekenen in en met de tijd

 • Wat is de tijdwaarde van geld?
 • Hoe moet je omgaan met de verandering van de waarde van geld in relatie met jouw (vastgoed) berekening inflatie, geïndexeerde waarde, prijspeil en contante waarde?
 • Concrete (reken)voorbeelden

Bouwexploitatie, Grondexploitatie, Analysemodel (DCF)

 • De exploitatie fasen worden met concrete rekenvoorbeelden nader toegelicht:
 • Wat zijn de directe en indirecte kosten?
 • Hoe worden de opbrengsten bepaald (marktwaarde, residueel, kostprijs dekkend)?
 • Hoe ga je om met de financiering (rentelast)?
 • Hoe haal je uit de hoeveelheid van informatie die gegevens, die van belang zijn voor jouw berekening?


 

Dag 3:

Online intervisie waarin de mogelijkheid wordt geboden om een thuis uitgewerkte casus te bespreken.

Jouw docenten:

 

Jan van den Hogen – Global Strategic Relationship Manager Deka Immobilien Investment

Jan heeft internationale ervaring in vastgoed-gerelateerde advisering, met name in de ontwikkelings- en exploitatiefase van vastgoed. Momenteel is hij voor Deka Immobilien Investment, onderdeel van Sparkassen Finanzgruppe, verantwoordelijk voor het in financieel-economische zin begeleiden en stroomlijnen van investeringen in met name de industriële vastgoedportefeuilles. Daarnaast is Jan een veelgevraagd docent aan verscheidene, met het vastgoed werkveld verbonden Masteropleidingen


Chris de Ruiter – Directeur Vastgoedwaardering

Oprichter ValCon Real Estate Solutions.
Na 29 jaar bij FGH Bank gewerkt te hebben in verschillende functies van Taxateur tot Directeur Taxaties en Research, heeft Chris de stap naar het zelfstandig ondernemerschap gezet. In zijn loopbaan heeft hij  ruime ervaring opgedaan in alle facetten van het taxeren. Grondexploitatie, opstalexploitatie, (her-)ontwikkelings-, transformatie-, verduurzamings- en beleggingstaxaties zijn voor hem bekend terrein. Ook heeft hij veelvuldig grote vastgoedportefeuilles geanalyseerd en getaxeerd. Chris heeft nationale en internationale ervaring. Namens de NVB is Chris bovendien lid van de Valuation Committee van de European Mortgage Federation.

Chris is tevens lid van de Taxatiecommissie van de RICS,  lid van de Expert Commissie Bedrijfsmatig Vastgoed/Groot Zakelijk Vastgoed van het NRVT en als docent actief betrokken bij diverse gerenommeerde opleidingsinstituten.

Algemene informatie over de cursus Vastgoedrekenen

 

Data & locatie

18 en 25 november 2021
+ online intervisie op 2 december 2021

 

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088


Routebeschrijving

 

Bestemd voor:

Iedereen die te maken heeft met de financiële aspecten van vastgoed en huisvesting en werkzaam is bij:

 • Woningcorporaties
 • Gemeenten
 • Vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders
 • Projectontwikkelaars
 • Ingenieurs- en architectenbureaus
 • Aannemers en bouwbedrijven
 • Adviesbureaus gespecialiseerd in onroerend goed
 • Beleggingsmaatschappijen, pensioenfondsen, verzekeraars en banken

 

Jouw investering

Jouw investering voor deze cursus bedraagt € 1.899,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunches. Daarnaast heb je toegang tot de digitale leeromgeving die je als naslagwerk kunt gebruiken en ontvang je het Basisboek Vastgoed Rekenen.

 

Tijdschema

Dag 1:

10.00 uur - Ontvangst dag 1
09.30 uur - Start ochtendprogramma
13.30 uur - Lunch
14.00 uur - Start middagprogramma
16.00 uur - Conclusie en afsluiting

Dag 2:

09.00 uur - Ontvangst dag 2
09.30 uur - Start ochtendprogramma
13.30 uur - Lunch
14.00 uur - Start middagprogramma
17.00 uur - Conclusie en afsluiting
Het cursusprogramma wordt onderbroken voor koffie- en theepauzes.

Let op: op dag 2 wordt je verzocht een (eigen) laptop mee te nemen voor de uitwerking van de (laatste) casus.

 

Dag 3:

Online intervisie: 15.00 - 17.00 uur

 

Meer informatie

Download de brochure of neem contact op met: onze opleidingsadviseur 

Mariska Korewijk
Opleidingsadviseur
Tel. 040 - 2 972 751

smaple image

Blended opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de blended opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Vastgoedrekenen


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Vastgoedrekenen

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Vastgoedrekenen start op 18 & 25 november en 2 december 2021 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 2-daagse cursus
Prijs: €1.899,- excl. btw
Datum: 18 & 25 november en 2 december 2021
Beoordeling (6):
8,0 / 10
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany

In samenwerking met: