Cursus Vastgoedrekenen

Het vastgoedrekenen overzichtelijk!

 • Praktijkgericht met een goede balans tussen theorie en praktijk
 • Rekenbegrippen zoals BAR, NAR, DCF 
 • Vanuit verschillende invalshoeken vastgoedrekenen belicht
 • Geactualiseerd programma; basis verduurzaming van vastgoed
 • Extra: exemplaar van het Basisboek Vastgoedrekenen

Blog: Welke aspecten zijn van invloed op het rendement van jouw vastgoedinvestering

Inclusief 12 punten voor leden van de Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR). 

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Een goede onderbouwing voor jouw vastgoedinvestering is belangrijk!

Bij het ontwikkelen en exploiteren van vastgoed moet je kennis hebben van diverse aspecten. Zoals grondkosten, renteontwikkeling, huuropbrengsten, leegstand, onderhoudskosten en waardeontwikkeling. Het gaat om grote bedragen en de beslissingen die je nu neemt, werken nog jarenlang door in de begroting en het resultaat. Een gedegen financiële onderbouwing is daarom noodzakelijk.

Bekijk het programma

 

Tijdens de 2-daagse cursus vastgoedrekenen leer je:

 • Waarderingen en onderliggende berekeningen analyseren
 • Veelgebruikte basis rekenmodellen invullen en beter begrijpen
 • De link leggen tussen rendement en de waarde van het vastgoed
 • Het verschil herkennen tussen rekenen en waarderen
 • Financiële risico’s herkennen en beheersen
 • Rekenen aan diverse duurzaamheidsaspecten
 • Exploitatiemodellen invullen en begrijpen
 • De invloed van tijd en gehanteerde parameters op de uitkomst herkennen en analyseren
 • Sturen op financiële belangen van betrokken partijen

 


Het programma is toegesneden op de praktijk!

Het programma is praktijkgericht met een goede balans tussen theorie en praktijk. De theorie wordt toegelicht aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en je krijgt de kans jouw rekenkunde zelf te ontwikkelen door middel van diverse cases. De docenten hebben een verschillende achtergrond en bezitten samen over een zeer brede expertise. je kunt er dus van op aan dat je tijdens de cursus vastgoedrekenen antwoord krijgt op al jouw vragen!

Download de brochure (pdf)

 

Vastgoedrekenen met spreadsheets/excel

De cursus vastgoedrekenen leert je zelf een model op te stellen en te gebruiken door het toepassen van een aantal rekentechnieken. Je ontdekt dat de complexiteit niet zozeer in de berekening zit, maar vooral in de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de berekening. Je krijgt inzicht in deze uitgangspunten en je leert de diverse belangen van betrokken partijen, middels berekeningen inzichtelijk maken.

 

Je ontvangt:

 • Een certificaat van deelname aan de cursus vastgoedrekenen
 • Een waardevolle syllabus, ideaal als naslagwerk
 • Een exemplaar van het Basisboek Vastgoedrekenen

 

Intakeprocedure cursus Vastgoedrekenen

Om ervoor te zorgen dat de cursus zo veel mogelijk aansluit bij jouw wensen, horen de docenten graag wat jouw leerdoelen zijn. Je ontvangt uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus de inlogcode voor de online leeromgeving waarin je het intakeformulier kunt invullen.

 

Maximaal 25 deelnemers

Wij houden het aantal deelnemers per editie van deze cursus beperkt, zodat je alle gelegenheid hebt jouw (praktijk)vragen te stellen.

 

Reacties van eerdere deelnemers:

 • “Goed bevallen: alles handmatig uitrekenen; zo krijg je goed inzicht in waar je mee bezig bent.”
 • “Door generieke uitleg een toepasselijke opleiding en interessant voor veel verschillende doelgroepen.”
 • "De opleiding heeft me inzicht gegeven in het voortraject van vastgoed ontwikkeling en de rekenkundige benadering van bestaand vastgoed. Er is veel aandacht gegeven aan de theoretische achtergronden."
 • "Veel praktijkvoorbeelden welke direct toe te passen zijn."
 • "Zeer goed bruikbaar met heldere modellen die goed richting geven."
 • "Vanuit verschillende invalshoeken vastgoedrekenen belicht!"

Programma van de opleiding Vastgoedrekenen

 

Dag 1

Algemene introductie

 • Hoe kun je vastgoedbeslissingen financieel onderbouwen?
 • Relatie vastgoedrekenen en waardering
 • De vastgoedcyclus

De wereld van de taxateur

 • Waarderingsmethoden met uitleg basisbegrippen (comparatieve waardebepaling, huurwaardekapitalisatie, BAR/NAR, DCF, residuele grondwaarde, IRR)
 • Belang business case, vastgoedrekenen, waardering e.d. in de vastgoedwereld

De wereld van het vastgoedrekenen

 • Inzicht in de werking en toepassing van BAR, NAR en Faktor
 • Rekenen met DCF en bespreken van verschillende parameters zoals cash flow, exploitatielasten, restwaardeproblematiek, IRR, WACC, enz.
 • Input en parameters en hun invloed op de waardering en de business case (kosten, opbrengsten, tijdseffect, risico’s, rendementsverwachting)
 • Waarderen en vastgoedrekenen gedurende de vastgoedcyclus

Erfpacht

 • Wat is erfpacht?
 • Wat is het effect van erfpacht op de waardering van vastgoed?

Verdoorzaming van vastgoed

 • Rekenkudinge benadering van een verduurzamingsvraagstuk
 • Invloed verduurzaming op gehanteerde parameters

 


  Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


Dag 2

Let op: op dag 2 wordt je verzocht een (eigen) laptop mee te nemen voor de utiwerking van de (laatste) casus!

 

Introductie rekenen

 • Verhoudingen en principes financiële stromen van het totale vastgoedproces (van initiatief tot sloop)
 • Welke partijen zijn in elke fase betrokken en wat zijn de belangen?

Exploitatiemodellen

 • Inzicht in diverse exploitatie fasen: grondexploitatie, de bouwexploitatie en de fase waarbij vastgoed wordt geëxploiteerd door een belegger of corporatie.
 • Normen en kengetallen en de opbouw van deze exploitaties

 

Rekenen met modellen

 • Je leert de basis van rekenmodellen op te zetten.
 • Inzicht in de cijfers en kengetallen die nodig zijn om (complexe) berekeningen te kunnen maken.
 • je leert de uitkomsten te analyseren en te vergelijken.

Rekenen in en met de tijd

 • Wat is de tijdwaarde van geld?
 • Hoe moet je omgaan met de verandering van de waarde van geld in relatie met jouw (vastgoed) berekening inflatie, geïndexeerde waarde, prijspeil en contante waarde?
 • Concrete (reken)voorbeelden

Bouwexploitatie, Grondexploitatie, Analysemodel (DCF)

 • De exploitatie fasen worden met concrete rekenvoorbeelden nader toegelicht:
 • Wat zijn de directe en indirecte kosten?
 • Hoe worden de opbrengsten bepaald (marktwaarde, residueel, kostprijs dekkend)?
 • Hoe ga je om met de financiering (rentelast)?

Hoe haal je uit de hoeveelheid van informatie die gegevens, die van belang zijn voor jouw berekening?


Dag 3:

Online intervisie waarin de mogelijkheid geboden wordt om cases en theorie uit de cursus te bespreken.

Jouw docenten:

 

Jan van den Hogen – Global Strategic Relationship Manager Deka Immobilien Investment

Jan heeft internationale ervaring in vastgoed-gerelateerde advisering, met name in de ontwikkelings- en exploitatiefase van vastgoed. Momenteel is hij voor Deka Immobilien Investment, onderdeel van Sparkassen Finanzgruppe, verantwoordelijk voor het in financieel-economische zin begeleiden en stroomlijnen van investeringen in met name de industriële vastgoedportefeuilles. Daarnaast is Jan een veelgevraagd docent aan verscheidene, met het vastgoed werkveld verbonden Masteropleidingen


Bertold te Winkel – Registermakelaar-taxateur en Rentmeester NVR bij Gloudemans

Sinds 1994 is Bertold verbonden aan het bureau Gloudemans als rentmeester, taxateur en partner. Gedurende zijn loopbaan heeft Bertold ruime ervaring opgedaan in alle facetten van het vastgoed. Zo heeft Bertold zich gespecialiseerd als deskundige op het gebied van Agribusiness, onteigeningen, (her)ontwikkelingsvastgoed en complexe taxatievraagstukken.

Bertold is geregistreerd taxateur in de kamers Landelijk en Agrarisch Vastgoed, Wonen, Bedrijfsmatig Vastgoed en Grootzakelijk Vastgoed. Hij is ingeschreven in het Register Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding (DOBS), beëdigd rentmeester en Member of The Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS). Als docent is hij betrokken bij de opleiding Grondverwerving en Schadevergoedingen.


Bart Joris - Vastgoedadviseur bij Gloudemans

Bart is sinds 2017 werkzaam bij Gloudemans als vastgoedadviseur / taxateur. Naast het taxeren van bedrijfsmatig en landelijk / agrarisch vastgoed, houdt Bart zich met name bezig met taxaties aangaande (her)ontwikkelingsprojecten. Hierbij kunt u denken aan taxaties inbrengwaarde, maar ook het adviseren bij samenwerkingen tussen overheden en ontwikkelaars / particuliere partijen. Tevens is Bart als adviseur betrokken bij onteigeningen en complexwaarde berekeningen. Nadat Bart de bachelor bedrijfseconomie heeft afgerond aan de Universiteit van Tilburg heeft hij de masters Finance (Tilburg) en Real Estate Finance afgerond (UvA). 

Algemene informatie over de cursus Vastgoedrekenen

 

Data & locatie

Deze opleiding is cancelled.

 

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088


Routebeschrijving

 

Bestemd voor:

Iedereen die te maken heeft met de financiële aspecten van vastgoed en huisvesting en werkzaam is bij:

 • Woningcorporaties
 • Gemeenten
 • Vastgoedmakelaars en vastgoedbeheerders
 • Projectontwikkelaars
 • Ingenieurs- en architectenbureaus
 • Aannemers en bouwbedrijven
 • Adviesbureaus gespecialiseerd in onroerend goed
 • Beleggingsmaatschappijen, pensioenfondsen, verzekeraars en banken

 

Jouw investering

Jouw investering voor deze cursus bedraagt € 1.899,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunches. Daarnaast heb je toegang tot de digitale leeromgeving die je als naslagwerk kunt gebruiken en ontvang je het Basisboek Vastgoed Rekenen.

 

Tijdschema

Dag 1:

10.00 uur - Ontvangst dag 1
09.30 uur - Start ochtendprogramma
13.30 uur - Lunch
14.00 uur - Start middagprogramma
16.00 uur - Conclusie en afsluiting

Dag 2:

09.00 uur - Ontvangst dag 2
09.30 uur - Start ochtendprogramma
13.30 uur - Lunch
14.00 uur - Start middagprogramma
17.00 uur - Conclusie en afsluiting
Het cursusprogramma wordt onderbroken voor koffie- en theepauzes.

Let op: op dag 2 wordt je verzocht een (eigen) laptop mee te nemen voor de uitwerking van de (laatste) casus.

 

Dag 3:

Online intervisie: 15.00 - 17.00 uur

 

Meer informatie

Download de brochure of neem contact op met: onze opleidingsadviseur 

Mariska Korewijk
Opleidingsadviseur
Tel. 040 - 2 972 751

smaple image

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Vastgoedrekenen


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Vastgoedrekenen start op Cancelled in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 2-daagse cursus
Prijs: €1.899,- excl. btw
Datum: Cancelled
Beoordeling (6):
8,0 / 10
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany