Opleiding Succesvol Projectmanagement bij Bouwprojecten

Deze populaire opleiding wordt vanaf najaar 2021 door SBO georganiseerd.

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Weet jij wat je moet weten én doen om bouwplannen optimaal gerealiseerd te krijgen!

Vanuit de opdrachtgeverskant ben jij de projectleider van een bouwproject. Jij bent het aanspreekpunt en de schakel tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Maar projectmatig werken is een complexe en allesomvattende manier van werken binnen de bouw.

Je leert in deze opleiding hoe je het overzicht in je project houdt, wat er van je verwacht wordt, welke fases je in een bouwproject hebt, welke technieken je hierin het beste toe kunt passen en hoe jij ervoor zorgt dat je team ook echt een team vormt! Raak vertrouwd met de inhoud van bouwprojectmanagement en leer hoe je goed leiding kunt geven aan jouw projectteam.

Bekijk het programma 

 

Na deze opleiding succesvol projectmanagement bij bouwprojecten:

 • Ben je volledig op de hoogte van de beheersaspecten van de GROTIK-methode
 • Weet je hoe je de beginselen van projectfinanciering, budgetbewaking en kostenbeheersing toepast
 • Begrijp je de essentie van de verschillende fasen van het bouwproces
 • Heb je een overzicht van de begrippen, methoden en gewoonten in de bouw (de do’s en don’ts)
 • Heb je geleerd hoe belangrijk persoonlijk leiderschap en effectief beïnvloeden is en hoe je dit toepast
 • Weet je met welke regels en aandachtspunten je rekening moet houden bij het selecteren en contracteren van bouwpartners
 • Heb je inzicht in de relavante regelgeving en wetten. Inclusief eendoorkijk naar de nabije toekomstige ontwikkelingen
 • Kun je effectief en creatief omgaan met risico’s
 • Kun je zakelijke, juridische en organisatorische verhoudingen met en tussen partners analyseren en een positieve samenwerking creëren

 Tip: download de folder in pdf


Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor opdrachtgevers:

 • Dienstverleners
 • Bouwmanagers en beheerders
 • Gemeentelijke beleidsambtenaren
 • Directeuren bouwzaken en hoofden technische dienst
 • Adviseurs in de bouw
 • Beleggers en projectontwikkelaars
 • Architecten en bouwadviseurs
 • Projectleiders – en managers
 • Facility managers

Werkzaam bij o.a.: ingenieurs- en architecten bureaus, adviesbureaus, woningbouwverenigen, bouwbedrijven, banken, verzekeringsmaatschappijen, zorginstellingen en openbare gebouwen.

Programma Opleiding Succesvol Projectmanagement bij Bouwprojecten

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

Dag 1

Tijdens de eerste dag van deze opleiding krijg je een inleiding in het projectmatig werken binnen een bouwproject. Je vergaart kennis over de basistechnieken van bouwprojectmanagement die je de rest van de opleiding verder uitbouwt. Naast de basistechnieken leer je waar de taken en verantwoordelijkheden liggen van een projectleider binnen een bouwproject.

Inleiding bouwproject management

 • Hoe zit het bouwproces in elkaar?
 • Wat houden de beheersaspecten GROTIK precies in?
 • Hoe werk je met faseren, beheersen en beslissen?
 • Hoe bepaal je je projectresultaat SMART?

Taken en verantwoordelijkheden

 • Wie zijn de belanghebbende bij je project?
 • Hoe gebruik je het beleid als uitgangspunt?
 • Wat is het belang van een goede voorbereiding?
 • Hoe geef je goede sturing aan alle betrokkenen?
 • Wat zijn de taken van de opdrachtgever en de projectleider?

Docent: Johan van Aalten 


 Dag 2

Na dag 2 weet je hoe de verbanden en processen binnen jouw project werken en hoe jij hier het beste mee om kunt gaan. Je leert hoe belangrijk budgetbeheersing en time management zijn binnen jouw bouwproject en hoe je hier mee moet werken. Als laatste ga je deze dag aan de slag met het programma van eisen. Met als afsluiting het in elkaar zetten van een stappenplan voor je eigen programma van eisen.

Procesmanagement

 • Welke rol spelen macht en krachtvelden rondom jouwproject?
 • Hoe behartig je alle verschillende belangen?
 • Wat zijn de stappen in het besluitvormingsproces?
 • En hoe kun je invloed op deze stappen uitoefenen?

Budgetbeheersing

 • Welke kostensoorten zijn er?
 • Hoe ga je om met bouwkostenmanagement?
 • Wat zijn de oorzaken van budgetoverschrijdingen?

Time management

 • Hoe creëer je een leidraad voor het opstellen van een planning?
 • Hoe maak je tijd onderdeel van het sturingsproces?
 • Hoe werk je met voortgangsbewaking en prognoses in je project?
 • Welke planningsmethoden- en systemen zijn er?

Programma van eisen

 • Wat is een PvE?
 • Wat is de inhoud van een PvE?
 • Door wie wordt het PvE opgesteld?
 • Hoe wordt het PvE opgesteld en beheerd?

Case studie

In deze case studie gaan we met de docent aan de slag met het uitwerken van een stappenplan voor een programma van eisen, mogelijkheid tot toespitsing van je eigen project.

Docent: Johan van Aalten


 Het complete programma in één handig overzicht? Download de brochure!


 Dag 3

Op dag 3 leer je wat het inhoudt om een goede projectleider te zijn voor je projectteam. Als opdrachtgever is het belangrijk om samen te werken met verschillende bedrijven en persoonlijkheden. Je leert vandaag hoe belangrijk communicatie, persoonlijk leiderschap en het omgaan met weerstanden zijn.

Effectief beïnvloeden

 • Welke beïnvloedingstechnieken zet je in voor je team?
 • Hoe werk je samen met verschillende persoonlijkheden binnen je team?
 • Hoe leer je het gedrag van je team te begrijpen en effectief te beïnvloeden?

Communicatie

 • Hoe zet je commercieel relatiemanagement zo slim mogelijk in?
 • Hoe zet je beïnvloedings- en communicatiestijlen in binnen je project?
 • Welke presentatie – en adviesvaardigheden zijn belangrijk als opdrachtgever?

Persoonlijk leiderschap

 • Wat zijn de voordelen van samenwerken met anderen partijen?
 • Hoe creëer je de beste teambuilding binnen een project?
 • Welke interactiestijlen zijn het meest succesvol binnen een team?

Omgaan met weerstanden

 • Hoe onderhandel je zonder weerstanden?
 • Hoe buig je conflicten en weerstanden om door het inzetten van conflict technieken?
 • Welke stakeholders kunnen je helpen bij weerstanden?

Docent: Mark Egging


 

Dag 4

Tijdens dag 4 ga je aan de slag met samenwerkingsvormen en het selecteren van een contract. Je leert welke soorten contractvormen er zijn en hoe je meer interactie creëert binnen jouw project en de omgeving. Op deze manier leer je samenwerken tijdens je projectontwikkelingen.

Samenwerkingsvormen en regelingen

 • Wat houdt de traditionele samenwerkingsvorm in?
 • Hoe creëer je interactie tussen je project en de omgeving?
 • Welke soorten geïntrigeerde contracten zijn er?
 • Wat is de beste samenwerking tijdens de projectontwikkeling?

Selectie en contractering van adviseurs

 • Op basis waarvan maak je de selectie van adviseurs?
 • Hoe gaat het contracteren van architecten en adviseurs?

Selectie en contractering van uitvoerende partijen

 • Wat is de aanbestedingsregeling?
 • Welke soorten contractvormen zijn er?
 • Wat is het verschil tussen een traditionele en een geïntegreerde contractvormen?

Docent: Johan van Aalten


Dag 5

Op dag 5 sluiten we de opleiding af met meer inzicht in de risico’s, wetten en regelgevingen. De diepte in op het gebied van risicomanagement, bouwbesluiten, het bouwrecht, verzekeringen en waar welke verantwoordelijkheden liggen. Deze kennis is vooral belangrijk om je bouwproject succesvol tot het eind te brengen met jouw team. De dag sluiten we af met het tekenen van de NIB-Certificaten.

Risicomanagement

 • Wat houdt risicomanagement precies in?
 • Hoe analyseer je de risico’s van je project?
 • Hoe zit risicomanagement in het bouwproces verweven?
 • Hoe creëer je een goede samenwerking met de projectomgeving?

Wet en regelgeving

 • Wat is het bouwbesluit en de omgevingsvergunning?
 • Wat houdt de Arbeidsomstandighedenwet in?
 • Wat is de rolverdeling van de opdrachtgever
 • Welke verantwoordelijkheden liggen bij de opdrachtgever?
 • Hoe gebruik je het V&G-plan, dossier en de rol van de coördinator in je project?

Praktische en juridische adviezen

 • Wat zijn de algemene juridische uitgangspunten?
 • Welke aspecten zijn specifiek voor bouwrecht?
 • Waar ligt de aansprakelijkheid bij diverse partijen?
 • Wie is verantwoordelijk voor productaansprakelijkheid en bouwschade?
 • Wat doet een CAR-verzekering?

Docenten: Johan van Aalten en Florian Plate


Tijdschema modules opleiding

09.00 Ontvangst met koffie en thee
09.30 Aanvang ochtendprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
12.30 Lunchpauze
13.30 Aanvang middagprogramma, met tussentijdse koffie- en theepauze
16.30 Afsluiting van de module

 

 

Jouw ervaren docenten:

Johan van Aalten, Senior projectmanager en adviseur bij bbn adviseurs

Johan van Aalten heeft namens vele opdrachtgevers bouw- en huisvestingsprojecten begeleid.Vaak al vanaf de haalbaarheidsstudie en tot en met de oplevering. Hij heeft ervaring met scholen, gemeentehuizen, podiumgebouwen, musea, zorgcomplexen, MFA’s, kantoren, winkels en woningen. Hij is leidend c.q. betrokken geweest bij projecten met diverse organisatievormen en contracten. En heeft vele ontwerp-, bouw- en gebruikersteams aangestuurd en begeleid. Daarnaast heeft hij bij bbn adviseurs de afdeling projectmanagement geleid.

Florian Plate, Adviseur / Contractmanager / Jurist | Aanbestedingen & Geïntegreerde (bouw)projecten, Plate Projectadvies

Florian Plate heeft als advocaat en projectjurist gespecialiseerd in het (Europees) aanbestedingsrecht en civiele bouw/contractenrecht ruim tien jaar ervaring met (grote) bouwprojecten. Hij is in diverse bouwprojecten betrokken geweest als aanbestedings-/contractjurist en/of contractmanager in alle
verschillende fasen van een project: planvoorbereiding, contractvoorbereiding, aanbesteding, en in de realisatie- en onderhoudsfase. Florian maakt in die projecten veelal ook onderdeel uit van het projectteam van de opdrachtgever. Vanuit die ervaring weet Florian welke impact wet- en regelgeving kan hebben op de dagelijkse gang van zaken binnen een bouwproject, maar ook hoe het projectteam hier op een verstandige en praktisch manier mee om kan gaan zodat het project tot een succesvol einde wordt gebracht.

Mark Egging, Trainer, coach en spreker, Egging Training & Advies

Heeft een achtergrond als docent bewegingsonderwijs. In de gymzaal heeft hij leren kijken naar mensen. Inmiddels is hij al geruime tijd actief als trainer/coach en werkt hij onder andere voor gerenomeerde opleidingsinstituten. Hij heeft verschillende soorten opleidingen en trainingen gevolgd om succesvol te kunnen werken met groepen en individuen. Zo werkt hij bijvoorbeeld met Rationeel Emotieve Therapie, Systemisch werk, en Transaktionele Analyse. Daarnaast is Mark gecertificeerd als NLP practitioner en video-interactiebegeleider. Zijn aanpak laat zich kenmerken door de volgende begrippen: dynamisch, verrassend, creatief, doelgericht, persoonlijk en uitdagend.

 

Algemene informatie opleiding Succesvol Projectmanagement bij Bouwprojecten

Data & locatie

 • 11, 18 & 25 maart en 1 & 8 april 2021

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving


Jouw investering

Jouw investering voor de 5-daagse opleiding bedraagt € 3.599,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunches. Daarnaast krijg je toegang tot de online leeromgeving.

Voor wie bestemd?

 • Dienstverleners
 • Bouwmanagers en beheerders
 • Gemeentelijke beleidsambtenaren
 • Directeuren bouwzaken en hoofden technische dienst
 • Adviseurs in de bouw
 • Beleggers en projectontwikkelaars
 • Architecten en bouwadviseurs
 • Projectleiders – en managers
 • Facility managers

Persoonlijk opleidingsadvies

Mariska Korewijk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 751

 

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Succesvol Projectmanagement bij Bouwprojecten online leeromgeving

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Succesvol Projectmanagement bij Bouwprojecten start op Bekijk de opleidingsinformatie op SBO.nl in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €0,- excl. btw
Datum: Bekijk de opleidingsinformatie op SBO.nl
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany