Cursus Toezicht en handhaving op asbest

Onderneem nu actie en voorkom misstanden met asbest

 • Krijg volop handvatten over het organiseren en regisseren van toezicht en handhaving
 • Krijg van experts en ervaringsdeskundigen antwoorden op al uw vragen
 • Theorie wordt aan de hand van praktijkcases, modellen en checklists uitgelicht
 • Uw eigen praktijk staat centraal
 • Extra: het boek 'Asbest, toezicht en handhaving' van uw docent Tim Segers
 • Opleidingspunten: SKO-HVK: 3 punten, SKO-AH: 3 punten, SKO-MVK: 3 punten

Voorkom misstanden met asbest!

Blootstelling aan asbest kan leiden tot levensgevaarlijke ziekten als er asbestvezels vrijkomen (jaarlijks sterven er ongeveer 1000
personen aan de gevolgen van asbest). Verwijdering van asbest brengt grote risico’s en hoge kosten met zich mee. Hoe houdt u toezicht op de verwijdering van asbest en handhaaft u (indien nodig)? Onderneem nu actie en voorkom misstanden met asbest.

 

Tijdens deze cursus toezicht en handhaving op asbest leert u:

 • Wat de risico’s zijn van asbest voor de volksgezondheid en het milieu
 • Wat de belangrijkste wet- en regelgeving is op het terrein van asbest
 • Hoe u toezicht houdt op het verbod op het gebruik van asbest
 • Hoe u handhaaft bij misstanden met asbest
 • Wat u wel en vooral niet moet doen bij een crisis met asbest

 

Benieuwd naar de opzet van de opleiding? Download onze gratis proefles!

 

Na de cursus toezicht en handhaving op asbest gaat u naar huis met:

 • Handvatten voor het organiseren van het toezicht en handhaving op asbest
 • Antwoorden op al uw vragen gegeven door experts en ervaringsdeskundigen
 • Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door gastdocenten uit het werkveld
 • Diverse checklisten, modellen en casussen, zodat u direct in uw eigen praktijk aan de slag kunt
 • Toegang tot de online leeromgeving, waar u contact kunt onderhouden met uw vakgenoten
 • Het boek Asbest, toezicht en handhaving van uw docent Tim Segers
 • Een certificaat van deelname

Bekijk het programma

 

Stel uw eigen praktijkcase centraal!

Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo
haalt u het maximale uit de cursus toezicht en handhaving op asbest. Heeft u nog vragen achteraf? De docenten zijn graag bereid om na de cursus met u mee te denken over vraagstukken waar u in uw eigen praktijk tegen aan loopt.

Download de brochure (pdf)

 

Ook interessant voor u!

Nationale Asbest Conferentie
In November 2018 vindt de volgende editie van de Nationale Asbes Conferentie plaats. Tijdens deze dag hoort u op een interactieve manier meer over actuele asbestvraagstukken. Als u zich inschrijft voor de cursus Toezicht en handhaving op asbest, ontvangt u (of uw collega) € 200,- korting op de deelnameprijs voor de Nationale Asbest Conferentie.

Opleiding Veiligheid van gebouwen
In het bouwbesluit staat aangegeven waaraan gebouwen bouwtechnisch moeten voldoen. Het grote web aan wet- en regelgeving maakt het echter vaak moeilijk door de grote hoeveelheid aan bouwregels en de juridische schrijfwijze. U heeft in uw vakgebied vaak te maken met allerlei adviseurs en onderaannemers en het is belangrijk dat u als opdrachtgever in control bent. In deze opleiding leert u op een praktische wijze om de veiligheid van uw gebouw in kaart te brengen en de risico’s te beheersen. Hoe waarborgt u de veiligheid van uw  gebouw voor uw medewerkers, klanten, bezoekers en leveranciers?

Basiscursus Omgevingsrecht
Heeft u te maken met opgaven over: binnenstedelijke herontwikkeling, ruimtelijke adaptatie klimaatverandering, de energietransitie, mobiliteit en bereikbaarheid, de gezonde stad en/of vitalisering van het (agrarisch) buitengebied? Dan geeft deze cursus u inzicht in het omgevingsrecht zodat u de ruimtelijke opgaves van uw organisatie beter kunt aanpakken, én u leert hoe u hiervoor de Omgevingswet kunt benutten!

Programma van de cursus Toezicht en handhaving op asbest

Iedere dag start op 09.30 uur (ontvangst 09.00 uur) en eindigt 16.30 uur.

 

Module 1

Wet- en regelgeving Asbest

 

Asbest in Nederland

 • Wat is de aard en omvang van asbest in Nederland?
 • Wat zijn veelvoorkomende toepassingen (isolatie, constructies, installaties) van asbest? En wat is de impact hiervan op de volksgezondheid en het milieu?
 • Wat zijn de prioriteiten van het ministerie van Infrastructuur en Milieu op het terrein van asbest? En wat betekent dit voor u en uw organisatie?

Ingmar Scheiberlich, adviseur bij AT Osborne, gespecialiseerd in asbestvraagstukken


Wet- en regelgeving op het terrein van asbest

 • Wat is de belangrijkste wet- en regelgeving op het terrein van asbest?
 • Wat schrijft het Productbesluit asbest voor over het verbod op het in handel brengen en gebruiken van asbest?
 • Waaraan moet volgens het Asbestverwijderingsbesluit en het Bouwbesluit worden voldaan bij het verwijderen van asbest?
 • Aan welke wetten, regels en voorschriften moeten werkgevers voldoen op het terrein van asbest volgens de Arbowet?

Tim Segers, partner van LXA The Law Firm, specialist in bestuursrechtelijke aspecten van asbest, mede-auteur van het boek
asbest: toezicht en handhaving 


Het complete programma handig in één overzicht? Download de brochure! (pdf)


Module 2

Toezicht en handhaving asbest

 

Toezicht en handhaving op asbest

 • Hoe houdt u toezicht op het verbod op het gebruik van asbest en het conform geldende wet- en regelgeving verwijderen van asbest?
 • Op welke manier signaleert en beoordeelt u overtredingen?
 • Hoe handhaaft u (indien nodig en mogelijk)?
 • Welke handhavingsinstrumenten heeft u tot uw beschikking? En wanneer en onder welke omstandigheden kunt u deze inzetten?

George van der Zon, Eigenaar 1+1 Juridisch Advies, Coordinerend jurist, met 10 jaar ervaring als milieujurist Politie

 

Praktijkcase: Toezicht en handhaving op asbest door de Regionale Omgevingsdienst

 • Op welke manier werkt u regionaal samen op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving?
 • Hoe organiseert u (keten)toezicht op asbest binnen de Regionale Omgevingsdienst?
 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Regionale Omgevingsdienst? En zijn deze toereikend?
 • Hoe zorgt u ervoor dat u signalen binnenkrijgt? En hoe weegt u deze signalen (Informatie Gestuurde Handhaving)?
 • Hoe komt u tot een interventiestrategie? Welke interventie zet u wanneer en onder welke voorwaarden in?

Harry Kremer, projectleider bij de Omgevingsdienst Rivierenland, waar gemeenten en de provincie Gelderland samenwerken op het  terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving

 

Opsporing van misstanden met asbest

 • Hoe signaleert u misstanden met asbest?
 • Op welke manier verloopt de technische en tactische opsporing naar misstanden met asbest?

George van Zon, Eigenaar 1+1 Juridisch Advies, Coordinerend jurist, met 10 jaar ervaring als milieujurist Politie


Module 3

Asbest Crisisbeheersing

 

Crisisbeheersing bij incidenten met asbest

 • Waarom moet uw organisatie zich voorbereiden op een mogelijke crisis met asbest?
 • Hoe bereidt uw organisatie zich voor op een reëel denkbare lokale of regionale crisis met asbest waarmee u te maken kunt of zult krijgen?
 • Wat komt er op u af bij een crisis met asbest? En hoe kunt u hierop anticiperen?
 • Met welke mogelijkheden en beperkingen heeft u te maken? En hoe gaat u daarmee om?
 • Hoe neemt u in een kort tijdsbestek met veel onzekerheden de juiste beslissingen in een (dreigende) crisissituatie met asbest?

Menno van Duin, lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie en docent op de cursus Crisisbeheersing en rampenbestrijding, publiceerde het boek ‘Van rampen leren’ en het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises’

 

Praktijkcase: De Veiligheidsregio en de bestrijding van incidenten met asbest

 • Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Veiligheidsregio?
 • Hoe werkt u in de Veiligheidsregio samen met hulpdiensten en crisispartners bij de bestrijding van een incident met asbest?
 • Op welke manier werkt u bovenregionaal samen bij een grensoverstijgend incident met asbest?

Wil Linschoten, Adviseur Gevaarlijke stoffen bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

 

Praktijkcase: Verhullen van de werkelijke herkomst van asbest

 • Op welke manier wordt de illegale verwijdering van asbest buiten het zicht van de overheid gehouden?
 • Hoe kun je een onderzoek instellen om illegale verwijdering te signaleren?

Jan Westerink, Forensisch accountant, Team Ketentoezicht Gelderse Omgevingsdiensten

 

Uw docenten:

 

 • Ingmar Scheiberlich
  Adviseur bij AT Osborne, gespecialiseerd in asbestvraagstukken

 • Tim Segers
  Partner van LXA The Law Firm, specialist in bestuursrechtelijke aspecten van asbest, mede-auteur van het boek asbest: toezicht en handhaving

 • Harry Kremer Projectleider bij de Omgevingsdienst Rivierenland, waar gemeenten en de provincie Gelderland samenwerken op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving
 • Menno van Duin
  Lector Crisisbeheersing bij het Instituut Fysieke Veiligheid en de Politieacademie en docent op de cursus Crisisbeheersing en rampenbestrijding, publiceerde het boek ‘Van rampen leren’ en het boek ‘Lessen uit crises en mini-crises’

 • George van Zon, Eigenaar 1+1 Juridisch Advies, Coordinerend jurist, met 10 jaar ervaring als milieujurist Politie

Algemene informatie over de opleiding Toezicht en handhaving op asbest

 

Data en locatie

29 november, 6 en 13 december 2018


BCN Utrecht CS
Catharijnesingel 48
3511 GC Utrecht

Routebeschrijving

Tijdschema


09.00 uur - Ontvangst met koffie
09.30 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunch
13.30 uur - Start middagprogramma
16.30 uur - Einde programma

Deze cursus asbest is speciaal ontwikkeld voor:

Directeuren, afdelingshoofden, beleidsmedewerkers, handhavers, inspecteurs, toezichthouders, coördinatoren, opzichters, projectleiders,
medewerkers beheer en onderhoud, veiligheidskundigen, (bouw)technisch medewerkers, mutatieopzichters, risicodeskundigen, aannemers, projectontwikkelaars en adviseurs werkzaam bij:

 • Het Rijk
 • Provincies
 • Gemeenten
 • Regionale Omgevingsdiensten
 • Veiligheidsregio’s
 • Woningcorporaties
 • Sloopastbestverwijdering- en sorteerbedrijven
 • Inventarisatiebureau’s
 • Certificeringsinstellingen
 • Inspectie instellingen
 • Kennisinstellingen
 • Adviesbureaus

 

Uw investering

Uw investering voor de 3-daagse cursus bedraagt € 2.599,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches, toegang tot de online leeromgeving en het boek Asbest, toezicht en handhaving.

Combinatiekorting!

Nationale Asbest Conferentie

Als u zich naast deze cursus ook inschrijft voor de Nationale Asbest Conferentie, ontvangt u (of uw collega) € 200,- korting op de deelnameprijs voor de cursus Toezicht en handhaving op asbest. Meer informatie over het congresprogramma.

 

Meer informatie

Download de brochure of neem contact op met onze ervaren opleidingsadviseur:
Nancy Kager
040 - 2 972 774

Verantwoordelijk voor deze opleiding

Liz de Bie
Projectmanager

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Toezicht en handhaving op asbest

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Cursus Toezicht en handhaving op asbest

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Toezicht en handhaving op asbest start op 29 november, 6 en 13 december 2018 in BCN Utrecht Daltonlaan!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Vraag een proefles aan

Om een goede indruk te krijgen van dit programma raden wij je aan om de proefles te downloaden. Ter informatie: Cursus Toezicht en handhaving op asbest start op 29 november, 6 en 13 december 2018 in BCN Utrecht Daltonlaan!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 3-daagse cursus
Prijs: €2599,- excl. btw
Datum: 29 november, 6 en 13 december 2018
Locatie: BCN Utrecht Daltonlaan

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

Mediapartner

Marktplaats Overheid