Praktijkleergang Vastgoedmanagement

De énige leergang die theorie met praktijk combineert concreet en direct toepasbaar

 • 5 bijeenkomsten op unieke locaties
 • Gratis: 1 jaar lidmaatschap Platform Economie & Ruimte
 • Meer dan 500 deelnemers gingen u voor!
 • Flexibele opleiding op HBO + niveau voor de vastgoedprofessional
 • Strategische en bedrijfskundige visies op vastgoed

Extra: Specialisatie Gemeentelijk Vastgoedmanagement
Kan ook los gevolgd worden!

 

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Praktijkleergang vastgoedmanagement

18 juni, 25 september, 23 oktober, 6 november en 20 november 2014

 • Flexibele opleiding op HBO + niveau voor de vastgoedprofessional
 • Biedt een strategische, bedrijfskundige visie op vastgoed
 • Geeft handvatten om maatschappelijk en economisch rendement vast te stellen en te verbeteren

Bekijk direct het programma

 

Specialisatie Gemeentelijk Vastgoedmanagement (optioneel)

(kan ook los geboekt worden)

27 november en 11 december 2014

 • Exploitatie bestaand vastgoed
 • Financieel sturen en optimaliseren
 • Quick wins binnen de eigen gemeente

Bekijk direct het programma | Download de brochure

Leergang Vastgoedmanagement

Management impliceert verandering, dynamiek, sturen en regelen. Echter, vastgoed heeft sterk beperkende kenmerken. Is het eenmaal
gerealiseerd, dan is het de weerbarstigheid zelve: een star product met een lange levensduur. Dit maakt een opportunistische ad hoc benadering van vastgoed volstrekt zinloos.

Alleen een integrale benadering van vastgoedvraagstukken kan duurzaam succesvol zijn.

Deze opleiding Vastgoedmanagement leert u:

 • Een integrale benadering van commerciele, technische, financiele, juridische en organisatorische aspecten
 • Inzicht te krijgen in de portefeuille, de exploitatie(lasten) en de (toegevoegde)waarde van vastgoed
 • Risico's en kosten te analyseren en te reduceren
 • Wanneer u vastgoed in eigendom moet hebben en wanneer u beter kunt huren tegen minder kosten en/of risico
 • Met meerjaren-vastgoedplannen te werken
 • De gebruikerstevredenheid te verhogen

Na deze opleiding verbetert u met actief beleid uw vastgoedresultaten. Direct in uw eigen praktijk!

Bekijk hier het programma

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Vastgoedmanagers
 • Portfoliomanagers
 • Asset-managers
 • Property-managers
 • Hoofden van afdelingen verhuur, woondiensten

Werkzaam bij vastgoedmanagementorganisaties, woningcorporaties, gemeenten, beleggingsinstellingen, verzekerings- en pensioenfondsen, projectontwikkelingsmaatschappijen, adviesbureaus, makelaarskantoren, bouwondernemingen, retail-organisaties, vastgoedmanagers werkzaam bij organisaties die eigen vastgoed in beheer of exploitatie hebben.


1 jaar Lidmaatschap Platform Economie & Ruimte

Platform voor professionals in vastgoed: kansen verkennen in de economie, ruimtelijke inrichting en huisvesting van morgen, inspiratie en netwerkbijeenkomsten op locatie.

Leeswijzer per boek

U krijgt per boek een leeswijzer, zodat u gericht alle noodzakelijke informatie tot u kunt nemen. De boeken sluiten naadloos aan op de
inhoud van de bijeenkomsten.

 

Extra! Specialisatie Gemeentelijk Vastgoedmanagement (optioneel)

De specialisatie Gemeentelijk Vastgoedmanagement is een vervolg op de Praktijkopleiding Vastgoedmanagement, maar kan ook losstaand gevolgd worden.

De gemeenten in ons land bezitten samen duizenden gebouwen, bijna net zoveel als de totale Nederlandse kantorenmarkt. Nu de ontwikkeling van nieuw vastgoed stagneert, stelt de exploitatie van het bestaande vastgoed u voor een pittige uitdaging. Want hoe zet uw gemeente haar vastgoed in om de beleidsdoelstellingen te halen? Weet u vraag en aanbod van de beschikbare
ruimte voldoende op elkaar af te stemmen? En welke exploitatieopzet past het besten wat is daarbij de gewenste huur?

Kortom, in deze tijd vereist het integraal managen van een maatschappelijke vastgoedportefeuille nieuwe inzichten, visie en een pro-aktief beleid.

 

Deze specialisatie Gemeentelijk Vastgoedmanagement leert u:

 • Het rendement van vastgoed voor gemeenten vast te stellen en te verbeteren: maatschappelijk en economisch
 • De mogelijkheden van maatschappelijk vastgoed te optimaliseren
 • Financieel te sturen op vastgoedexploitaties
 • Huurprijzen vast te stellen
 • Quick wins te behalen binnen de eigen gemeente
 • Het vastgoedmanagement binnen uw organisatie verder te professionaliseren

De specialisatie Gemeentelijk Vastgoedmanagement volgt op de Praktijkopleiding Vastgoedmanagement, maar kan ook losstaand gevolgd worden.

Bekijk hier het programma

 

Leergang Vastgoedmanagement

Bijeenkomst 1: 18 juni 2014

Denk- en werkmodel voor een professionele vastgoedorganisatie

Vastgoedmanagement, opgebouwd vanuit de praktijk voor de praktijk, een nuttig handvat voor het formuleren van uw vastgoedmanagement ambitie.

Hoofddocent: Cees van Beukering, CEO PVM Eindhoven - Rotterdam
Moderator: Erwin van de Pol, Senior Adviseur Rijnconsult

Rondleiding olv Llewellyn Bogaers op locatie bij Karel V Utrecht, een bijzonder historisch gebouw en nog steeds dienstbaar!

Boek: Vastgoedmanagement
Alle onderwerpen over de organisatie van vastgoedmanagement in één compleet overzicht.

Opdracht: opzetten/inrichten van een vastgoedbedrijf

U leert de eigen vastgoedorganisatie te spiegelen aan het vastgoedmanagement denk- en werkmodel. U definieert het ambitieniveau van uw vastgoedorganisatie en de rol daarin van de vastgoedmanager.

Bijeenkomst 2: 25 september 2014

Vastgoed Portefeuille Management

Zonder overzicht geen inzicht in de mogelijkheden van vastgoed.

Hoofddocent/moderator: Cees van Beukering, CEO PVM Eindhoven - Rotterdam
Docent: Pablo van der Laan, Strategisch Adviseur Woningcorporatie Ymere

ZwerfAtelier® Ymere Amsterdam West door: Germaine Sanders, PictureYourFuture®
Hoe herken je een bijzondere plek? Dat ontdek je tijdens een zwerfAtelier®. Beter kijken voor wie creatief wil denken. U wordt gestimuleerd om de vertaalslag naar de eigen opgave te maken. 

Boek: Vastgoedmanagement
Alle onderwerpen over de organisatie van vastgoedmanagement in één compleet overzicht.

Opdracht: Leren werken vanuit het pand en op portefeuille niveau

De eigenaar heeft gegevens over pand, klant en geld.

 • Hoe weet u hoe het staat met de panden?
 • Hoe maakt u de panden onderling vergelijkbaar, zodat u prioriteiten kunt stellen voor de aanpak van de panden?
 • Op welke parameters moet u vastgoed beoordelen?
 • Wat is de beste concrete aanpak op basis van de analyse?

Bijeenkomst 3: 23 oktober 2014

Vastgoedwaardering na de vastgoedcrisis: van kwantiteit naar kwaliteit

Hoe ontwikkelen de verschillende vastgoedmarkten zich: de woningmarkt, kantorenmarkt, markt van bedrijfsruimten, de winkelmarkt en de vastgoedbeleggingsmarkt?

Ochtend:

Hoofddocent/moderator: Cees van Beukering, CEO PVM Eindhoven - Rotterdam
Docent: Maarten Donkers, Vastgoedanalist FGH Bank Utrecht, auteur Vastgoedmarkt en Ruimte

Boek: Vastgoed Markt en Ruimte
Bevat uitgebreide informatie over de verschillende deelmarkten.
Goed kader en heldere informatie over de vastgoedmarkt.

Whitepaper: Over onze economie
Geeft een uitdagende vooruitblik op hoe Nederland er mogelijk uit gaat zien.

Rapport: Vastgoed Jaarberichten FGH Bank

Opdracht: Leren zien van vastgoedkansen in de markt.

Hoe krijg je goed zicht op de markt? O.l.v. de FGH bank krijgt u inzicht in de vele transacties en feiten. Bij de professionals in de leer.

Middag: De waarde van vastgoed in het economische verkeer

Taxeren van vastgoed is een vak, maar het goed kunnen doorgronden van een taxatierapport moet na deze bijeenkomst voor u als vastgoedmanager geen probleem meer zijn.

Docent: Chris de Ruiter, Directeur Taxaties & Research (waarderen van vastgoed) en Maarten Donkers, Hoofd Vastgoedmarktanalyse
(ontwikkelingen vastgoedmarkten).

Rondleiding: met de taxateur op pad - waar let je op bij het taxeren van vastgoed?

Boek: Basisboek vastgoedrekenen
Praktijkvoorbeelden uitgewerkt in realistische berekeningen die in de praktijk direct toepasbaar zijn.

Opdracht: Hoe wordt de waarde van vastgoed bepaald?

Wat zijn de consequenties als de waarde van vastgoed niet goed is bepaald?

Bijeenkomst 4: 6 november 2014

De (grotere) zeggenschap van de huurder

De huurder wil steeds meer zeggenschap: hij wil flexibel kunnen huren, mee-verend met zijn bedrijfsvoering. Hoe werkt dat in de praktijk en hoe leg je dat vast in het contract? Voldoen de modelcontracten van ROZ en de Rijksgebouwendienst nog?

Hoofddocent/moderator: Leon Erkelens, adviseur vastgoedstrategie en projectinitiatief bij PVM
Docent: Maartje van den Berg, Advocaat bij AssumDelft Advocaten – Coöp. De Advocatenunie

Rondleiding door de Van Nelle Ontwerpfabriek door de ogen van een huurder

Het historische gebouw is genomineerd voor de lijst Unesco Werelderfgoed, maar wordt volop benut door haar nieuwe gebruikers. Een rondleiding door de ogen van een huurder

Boek: De kleine gids huurrecht bedrijfsruimte
Geeft een helder en toegankelijk inzicht in de basisregels van het huurrecht voor bedrijfsruimte. Met voorbeelden en praktische tips voor huurder en verhuurder.

Opdracht: Huurdervriendelijke vastgoedcontracten

De Van Nelle Ontwerpfabriek heeft al veel huurder-vriendelijke zaken geregeld. Hoe kan in de Van Nelle Ontwerpfabriek een (nog) betere huurder-verhuurder situatie worden gerealiseerd? Hoe vertaalt u dat naar uw eigen vastgoed?

Bijeenkomst 5: 20 november 2014

Business Case Vastgoed

Ha, fijn een project! Maar wat nu? Tijdens deze bijeenkomst leert u een haalbare Business Case te maken, alvorens te beginnen met ontwerpen en timmeren.

Docent/moderator: Cees van Beukering, CEO PVM Eindhoven - Rotterdam
Hoofddocent: Leon Erkelens, adviseur vastgoedstrategie en projectinitiatief bij PVM

Rondleiding Legermuseum door: Sander Smoes, Architect Herontwikkeling van leegstaand vastgoed

eBook: Armamentarium / eBook: Een lege huls
Deze ebooks zijn goede voorbeelden van hoe een ontwikkelingstraject er uit ziet in de praktijk.

Boek: Vastgoedontwikkeling
Een basisboek over de vraagformulering. Hoe kom ik tot een bus case en een programma van wensen?

Opdracht: Het opstellen van een business case voor uw vastgoed.

Door de case "transitie van het legermuseum, leert u waaraan een goede business case moet voldoen.

 • Wat is de beste locatie/ het beste vastgoed voor uw project?
  Plaats een paar alternatieven naast elkaar!
 • Waar zitten de uitdagingen in de exploitatie en hoe ga je daar mee om?
 • Hoe komen er veel mensen naar de locatie (verhuur), zodat je kosten voor kapitaallasten, energiekosten, onderhoudskosten, schoonmaak en beveiliging zijn gedekt en het rendement kan worden gerealiseerd.

TIJDSCHEMA DAG 1 t/m 5

09.00 Ontvangst en uitreiking syllabus 
09.30 Start ochtendprogramma 
11.00 Koffie- en theepauze 
11.20 Vervolg ochtendprogramma 
12.45 Lunchpauze 
13.45 Start middagprogramma 
15.00 Koffie- theepauze 
15.15 Vervolg middagprogramma 
16.30 Afsluiting 

Uw docenten

Vastgoedmanagement

Maartje van den Berg,
Advocaat bij AssumDelft Advocaten – Coöp. De Advocatenunie

Cees van Beukering,
CEO PVM Eindhoven – Rotterdam

Maarten Donkers,
Vastgoedanalist FGH Bank Utrecht, auteur Vastgoedmarkt en Ruimte

 

Leon Erkelens,
adviseur vastgoedstrategie en projectinitiatief bij PVM

Pablo van der Laan,
Strategisch Adviseur Woningcorporatie Ymere

Erwin van de Pol,
Senior Adviseur Rijnconsult 

 

Chris de Ruiter,
Directeur Taxaties & Research

Germaine Sanders,
PictureYourFuture®

 

Sander Smoes,
Architect Herontwikkeling van leegstaand vastgoed

Gemeentelijk Vastgoedmanagement

Cees van Beukering,
CEO PVM Eindhoven – Rotterdam

Anton van Dam,
Directeur van de Centrale Vastgoedorganisatie Gemeente Den Haag

Paula Smits,
Overheid & Vastgoed Groep

Vincent Thunnissen,
Programmamanager gemeente Apeldoorn, actief bij het platform Bouwstenen voor Sociaal - van leegstand tot exploitatie
 
Jan Veuger,
Lector Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen en CEO CORPORATE Real Estate Management

Data en locatie

Vastgoedmanagement

 • 18 juni, 25 september, 23 oktober, 6 november en 20 november 2014

Gemeentelijk Vastgoedmanagement

 • 27 november en 11 december

Locaties worden nader bekend gemaakt.


Voor wie bestemd?

Deze opleiding is speciaal ontwikkeld voor:

 • Vastgoedmanagers
 • Portfoliomanagers
 • Asset-managers
 • Property-managers
 • Hoofden van afdelingen verhuur, woondiensten

Werkzaam bij vastgoedmanagementorganisaties, woningcorporaties, gemeenten, beleggingsinstellingen, verzekerings- en pensioenfondsen, projectontwikkelingsmaatschappijen, adviesbureaus, makelaarskantoren, bouwondernemingen, retail-organisaties, vastgoedmanagers werkzaam bij organisaties die eigen vastgoed in beheer of exploitatie hebben.


Uw investering

Uw investering voor de gehele praktijkleergang bedraagt € 4.595,- (excl. btw), voor de leergang Vastgoedmanagement € 3.795,- (excl. btw) en voor de specialisatie Gemeentelijk Vastgoedmanagement € 1.895,- (excl. btw). De bedragen zijn inclusief, vakliteratuur, rondleidingen, koffie, thee en lunches. Daarnaast heeft u toegang tot de digitale leeromgeving met waardevolle naslagwerken.

Extra! Interactieve leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een onlineleeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten,zoals video’s, artikelen en interessante links.De leeromgeving gebruikt u tijdens en na de opleiding als netwerkinstrument en voorinteractie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken.Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgevingen een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

Verantwoordelijk voor deze leergang

Ank Dierickx
Sr. Opleidingsmanager

Merel Mens
Senior Project Coördinator


Specialisatie Gemeentelijk Vastgoedmanagent (optioneel)

De specialisatie Gemeentelijk Vastgoedmanagement is een vervolg op de Praktijkopleiding Vastgoedmanagement, maar kan ook losstaand gevolgd worden.

Download hier de brochure

Bijeenkomst A: 27 november 2014

Waarom moet een gemeente aan vastgoedmanagement doen?

 • Waar begin je aan?
 • En hoe moet je het aanpakken?
 • Hoe hou je grip op vastgoed en de vastgoedorganisatie in het publieke domein?

Hoofddocent/moderator: Cees van Beukering, CEO PVM Eindhoven - Rotterdam
Docent: Paula Smits, Overheid & Vastgoed Groep
Spreker: Anton van Dam, Directeur van de Centrale Vastgoedorganisatie Gemeente Den Haag

Rondleiding op locatie in Den Haag

Whitepaper:
Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten- en batenanalyse (CPB).

Boek: Gemeentelijk Vastgoedmanagement
Bespreekt de bijzonderheden van gemeentelijk vastgoedmanagement: Waarom moet een gemeente aan vastgoedmanagement doen?


Opdracht: het nieuwe vastgoedenken: Wat wilt u als kernvastgoed in uw gemeente behouden?

Schrijf een nieuwe portfolio voor uw gemeente. Wat wilt u behouden? Wat doet u met de ‘rest’ van uw vastgoed?

Bijeenkomst B: 11 december 2014

Maatschappelijk vastgoed: lust of last?

Trendrapport maatschappelijk vastgoed onder alle gemeenten van Nederland. Wat betekenen de ontwikkelingen concreet voor uw gemeente? Handreikingen om professioneler om te gaan met maatschappelijk vastgoed in uw gemeente en in samenwerking met anderen.

Hoofddocent/moderator: Jan Veuger, lector Maatschappelijk Vastgoed Hanzehogeschool Groningen en CEO CORPORATE Real Estate Management.

Rondleiding bij Dok Zuid Apeldoorn

door Vincent Thunnissen, programmamanager gemeente Apeldoorn, actief bij het platform Bouwstenen voor Sociaal - van leegstand tot exploitatie

Boek: Barometer Maatschappelijk Vastgoed
Een uiterst praktische handleiding voor het dagelijks werk. Het bevat benchmarks, modellen voor rendement, rekenmodellen, samenwerkingsvormen etc.


Opdracht: Maatschappelijk vastgoed lust of last?

Een gemeente heeft een maatschappelijk vastgoedportefeuille die niet beheersbaar lijkt te zijn. Hoe organiseert u het zodat u kunt sturen op financieel en maatschappelijk rendement? Zowel bestuurlijk als ambtelijk gedragen.

Lijst Naslagwerken

Leergang vastgoedmanagement

Boek: Vastgoedmanagement
Alle onderwerpen over de organisatie van vastgoedmanagement in één compleet overzicht
Boek: Vastgoed Markt en Ruimte
Bevat uitgebreide informatie over de verschillende deelmarkten. Goed kader en heldere informatie over de vastgoedmarkt.
Whitepaper: Over onze economie
Geeft een uitdagende vooruitblik op hoe Nederland er mogelijk uit gaat zien.

Rapport: Vastgoed Jaarberichten FGH Bank

Boek: Basisboek vastgoedrekenen
Praktijkvoorbeelden uitgewerkt in realistische berekeningen die in de praktijk direct toepasbaar zijn.
Boek: De kleine gids huurrecht bedrijfsruimte
Geeft een helder en toegankelijk inzicht in de basisregels van het huurrecht voor bedrijfsruimte. Met voorbeelden en praktische tips voor huurder en verhuurder.

eBook: Een lege huls
Dit ebook is goed voorbeeld van hoe een ontwikkelingstraject er uit ziet in de praktijk.
eBook: Armamentarium
Dit ebook is een goed voorbeeld van hoe een ontwikkelingstraject er uit ziet in de praktijk.


Boek: Vastgoedontwikkeling
Een basisboek over de vraagformulering. Hoe kom ik tot een bus case en een programma van wensen?

Leeswijzer per naslagwerk
U krijgt ca. 3 weken voor een bijeenkomst per naslagwerk  een leeswijzer, zodat u gericht alle noodzakelijke informatie tot u kunt nemen.
De naslagwerken sluiten naadloos aan op de inhoud van  de bijeenkomsten.

Leergang Gemeentelijk vastgoedmanagement

Whitepaper:
Algemene leidraad voor maatschappelijke kosten- en batenanalyse (CPB)

Boek: Gemeentelijk Vastgoedmanagement
Bespreekt de bijzonderheden van gemeentelijk vastgoedmanagement:
Waarom moet een gemeente aan vastgoedmanagement doen?

Boek: Barometer Maatschappelijk Vastgoed
Een uiterst praktische handleiding voor het dagelijks werk. Het bevat benchmarks, modellen voor rendement, rekenmodellen, samenwerkingsvormen etc.

 

Leeswijzer per naslagwerk

U krijgt ca. 3 weken voor een bijeenkomst per naslagwerk  een leeswijzer, zodat u gericht alle noodzakelijke informatie tot u kunt nemen.
De naslagwerken sluiten naadloos aan op de inhoud van  de bijeenkomsten.

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Opties

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Praktijkleergang Vastgoedmanagement start op 18 juni, 25 september, 23 oktober, 6 november en 20 november 2014/ 27 november & 11 december 2014 in Verschillende inspirerende locaties!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Leergang
Prijs: €1895 (vanaf),- excl. btw
Datum: 18 juni, 25 september, 23 oktober, 6 november en 20 november 2014/ 27 november & 11 december 2014
Locatie: Verschillende inspirerende locaties

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774