Basiscursus Vastgoedrecht

Het complexe vastgoedrecht volledig in kaart!

 • Juridische en financiële risico’s signaleren en onderkennen
 • Inclusief huurrecht
 • In 5 dagen volledig op de hoogte!
 • Onmisbaar voor een ieder die in de praktijk werkt met vastgoed(projecten);
 • incl. deelname certificaat

Eindelijk wegwijs in het doolhof van vastgoedrecht!

Bij het ontwikkelen, (ver)kopen of exploiteren van een project krijgt u te maken met complexe en soms zelfs tegenstrijdige wet- en regelgeving. Om ervoor te zorgen dat u geen juridische en fiscale risico’s loopt is het van belang dat u volledig op de hoogte bent van het ingewikkelde vastgoedrecht. U mag geen steken laten vallen. Dat kan namelijk ingewikkelde en dure procedures en geschillen als gevolg hebben.

Bent u zich al bewust van alle risico’s die u dagelijks loopt?

Heeft u ook wel eens het gevoel dat u belangrijke zaken over het hoofd ziet?

Het vastgoedrecht is zelfs voor de meest doorgewinterde professional een doolhof van regels en wetten. De Basisopleiding Vastgoedrecht zorgt ervoor dat u het volledige inzicht krijgt in alle juridische en fiscale facetten die komen kijken bij het doorlopen van een vastgoedproject. Van de Letter of Intent tot aan de exploitatie. Er staan grote belangen op het spel, bereid u daarom goed voor!


Na de cursus Vastgoedrecht weet u alles over:

 • creëert u het benodigde overzicht binnen het vastgoedrecht
 • bent u op de hoogte van de komende veranderingen inclusief de kansen die het biedt
 • voorkomt u onnodige juridische procedures en hoge kosten
 • leert u inschatten waar de risico’s en valkuilen van uw project liggen
 • ziet u kansen voor uw project binnen de financiële en juridische kaders

Bekijk het programma


Onmisbaar voor eenieder die:

 • in de praktijk werkt met vastgoed(projecten);
 • op de hoogte wil zijn van de grondbeginselen binnen het vastgoedrecht
 • graag het benodigde overzicht in het complexe vastgoedrecht wil bewaren
 • juridische en financiële risico’s signaleren en onderkennen

Kortom, voor iedereen die te maken heeft met de juridische en fiscale consequenties van vastgoedtransacties én -projecten!

Wie gingen u voor?

Oud-cursisten waren werkzaam bij o.m.

 • Projectontwikkelaars
 • Bouwers
 • Woningcorporaties
 • Zorginstellingen
 • Financiers
 • Banken
 • Beleggingsinstellingen
 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid

Tip: dowload de folder in pdf


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij  de lesbijeen-komsten, zoals video’s, artikelen en interessante links. De leeromgeving gebruikt u tijdens en na de cursus als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profi el aan te maken.

 

 

 

Programma basiscursus vastgoedrecht

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Dag 1

Algemene inleiding Basisbeginselen recht en financieringsvormen

Vastgoedrechtelijke beginselen

 • Eigendomsrecht, het meest omvattende recht op een zaak;
 • Eigendom: enkelvoudig of gemeenschappelijk eigendom;
 • Wijze van verkrijging van eigendom en het Kadaster;
 • Opstal, erfpacht, erfdienstbaarheid, kettingbedingen enkwalitatieve verplichtingen;
 • Meervoudig grondgebruik en gestapelde rechten;
 • Appartementsrechten;
 • Burenrecht

Karel Boersma, Advocaat, Bierman Advocaten

Financieren van vastgoedprojecten

 • Wat is vreemd-, achtergesteld en Eigen Vermogen
 • Veranderingen van het fi nancieringslandschap
 • Gevolgen van de aangescherpte regels toezichthouders
 • Financieringsmogelijkheden
 • Welke zekerheden moeten er worden geboden
 • Financieringsvormen
 • Overwegingen van een bank bij een fi nancieringsaanvraag

Thimmo van Garderen, Senior Manager Business Development, BNG Bank


Dag 2

Ruimtelijke ordening en bestemmingsplan

Ruimtelijke ordening en grondexploitatie

 • Korte schets van het systeem van het ruimtelijk bestuursrecht
 • Van bestemmingsplan naar omgevingsvergunning voor het bouwen
 • Grondexploitatie en kostenverhaal: anterieure overeenkomst en exploitatieplan

Ruud Broekman, Adviseur gebieds- en beleidsontwikkeling bij Plan & Project, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten, woningcorporaties, projectontwikkelaars en bedrijfsleven bij nieuwbouw projecten


Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen

 • Doelstelling van het wetsvoorstel:
 • Gevolg: verschuiving van publiek naar privaat
 • Wat zijn de veranderingen voor de gemeenten
 • Wat zijn de veranderingen voor de aannemers
 • Welke voorbereidingen kunnen gemeente, aannemers,corporaties en ontwikkelaars nu al treffen. Hoe kunnen partijennu voorlopen op de invoering van deze wet. Hoe kunnenpartijen er nu op inspelen
 • Wat staat er te gebeuren met de aansprakelijkheid
 • Hoe kan een goede externe kwaliteitsborging worden geregeld?

Kim Schemkes, Advocaat, Bierman Advocaten

Vernieuwing Omgevingswet

 • Wat zijn de veranderingen van huidige wet en de nieuwe Omgevingswet?
 • Wat zijn de voordelen voor de gemeente m.b.t. deze veranderingen?
 • Uitbreiding van de mogelijkheden om alles te regelen
 • Hoe kunnen gemeenten al vooruitlopen om deze nieuwe Omgevingswetdie – zoals het er nu naar uitziet – in 2019 zal worden ingevoerd.
 • Wat zijn de aandachtspunten voor de corporaties, aannemers enontwikkelaars m.b.t. deze nieuwe Omgevingswet?
 • Werkbaarheid van deze nieuwe wet.

Kim Schemkes, Advocaat, Bierman Advocaten


Dag 3

Aanbesteding en contractvormen

Aanbestedingrecht

 • Wanneer is er sprake van aanbestedingsplichtige opdracht
 • Welke vormen van aanbesteden bestaan er
 • De procedures
 • Selectie- en gunningscriteria
 • Hoe om te gaan met aanbestedingsgeschillen

Karel Boersma, Advocaat, Bierman Advocaten

Aanneming van werk

 • Inleiding aanneming van werk
 • Behandeling van diverse bouwmodellen (traditioneel, turn-key, Design& Build, UAV-GC, Bouwteam, PPS)
 • Waarop te letten bij de keuze van het bouwmodel
 • BIM (Building Information Model) en LEAN

Karel Boersma, Advocaat, Bierman Advocaten

Soorten van contractvorming / samenwerkingsvorming

 • Wijze totstandkoming van overeenkomsten
 • Wanneer kunnen onderhandelingen (nog) worden afgebroken
 • Letter of Intent (LOI)
 • Verschillende samenwerkingsverbanden (maatschap, v.o.f., B.V.)
 • Aandachtspunten voor onderhandelingen
 • Wat te doen bij tekortkoming en niet-nakoming in de verschillende overeenkomstvormen

Karel Boersma, Advocaat, Bierman Advocaten


Tip: dowload de folder in pdf


Dag 4

Belastingtechnische kaders en Duurzaamheid

BTW en overdrachtsbelasting bij vastgoed transacties *

 • Fiscale bewegingen binnen de vastgoedbranche
 • BTW behandeling van (op)levering van onroerende zaken
 • Sloop, (her)ontwikkeling en (ver)nieuwbouw
 • Samenloop BTW en overdrachtsbelasting
 • Economisch Eigendom
 • Kansen en valkuilen en de mogelijkheden tot optimaliseren

Henk-Jan Steller, Fiscalist / BTW adviseur, BTW Nederland

Financieringsmogelijkheden duurzaam (ver)bouwen in samenwerking tussen projectontwikkelaar, gebouweigenaar en gebruiker

 • Financiering met rentekorting via fondsen, banken en provinciale fondsen
 • Projectfinanciering van energieopwekkende installaties in vastgoed
 • Ketensamenwerking voor rendabele duurzaamheid

Dag 5

Koop- en huurcontracten

OB, BTW en exploitatie van onroerend goed

 • Verhuur van onroerend goed en gerelateerde vraagstukken
 • Onderhouds- en verbouwingskosten in relatie tot de aftrek van BTW
 • Impact van leegstand
 • Vernieuwbouw en integratieheffing
 • Samenwerkingsverbanden van publieke instellingen

Henk-Jan Steller, Fiscalist / BTW adviseur, BTW Nederland

Koopcontracten

 • Due diligence onderzoek -> het vaststellen van de juistheid van de aan de koper gepresenteerde informatie en het in beeld brengen van risico’s en kansen;
 • De totstandkoming van de koopovereenkomst;
 • Bedenktijd particuliere koper;
 • Mededelingsplicht verkoper;
 • Onderzoekplicht koper;
 • Karel Boersma/Kim Schemkes, Advocaat, Bierman Advocaten

Huurrecht bedrijfs-, kantoor- en winkelruimte

 • Inleiding huurrecht bedrijfsruimte;
 • Onderscheid middenstandsbedrijfsruimte (7:290 BW) enoverige bedrijfsruimte (7:230a BW);
 • Beschermingsbepalingen van de huurder en mogelijkheden om hiervan af te wijken
 • Gebrekenregeling
 • Indeplaatsstelling/onderverhuur
 • Huurprijswijziging winkelruimte
 • Oplevering bij einde huur
 • Renovatie door verhuurder

Karel Boersma/Kim Schemkes, Advocaat, Bierman Advocaten


 

Tijdschema per cursusdag

09.00 Ontvangst met koffie
09.30 Start ochtendprogramma
12.30 Lunch
13.30 Start middagprogramma
17.00 Einde
De dagdelen van het programma worden onderbroken voor koffi e- en theepauzes.

 

Uw Docenten

 

 • Karel Boersma, advocaat, Bierman Advocaten 
  Lees alvast zijn blog "Meer mogelijkheden voor tijdelijke verhuur van woonruimte"  
 • Thimmo van Garderen, senior manager Public Finance, BNG Bank
 • Henk-Jan Steller, Fiscalist / BTW adviseur, BTW Nederland
 • Kim Schemkes, Advocaat, Bierman Advocaten
 • Ruud Broekman, Adviseur gebieds- en beleidsontwikkeling bij Plan & Project, ondersteunt, begeleidt en adviseert gemeenten,  woningcorporaties, projectontwikkelaars en bedrijfsleven bij nieuwbouw projecten

Algemene informatie basiscursus vastgoedrecht

Data & locatie

 • 2, 9, 30 oktober, 6 en 27 november 2018

Regard La Vie Utrecht
Lange Viestraat 351
3511 BK Utrecht
T: 030-2340088
Routebeschrijving


Uw investering

Uw investering voor de 5-daagse cursus bedraagt € 3.499,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot  de online leeromgeving met waardevolle naslagwerken.


Onmisbaar voor eenieder die:

 • in de praktijk werkt met vastgoed(projecten);
 • op de hoogte wil zijn van de grondbeginselen binnen het vastgoedrecht
 • graag het benodigde overzicht in het complexe vastgoedrecht wil bewaren
 • juridische en financiële risico’s signaleren en onderkennen

Kortom, voor iedereen die te maken heeft met de juridische en fiscale consequenties van vastgoedtransacties én -projecten!

Wie gingen u voor?

Oud-cursisten waren werkzaam bij o.m.

 • Projectontwikkelaars
 • Bouwers
 • Woningcorporaties
 • Zorginstellingen
 • Financiers
 • Banken
 • Beleggingsinstellingen
 • Gemeenten
 • Provincies
 • Rijksoverheid

Persoonlijk opleidingsadvies

Nancy Kager
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 774

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vindt u (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvangt u een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Basiscursus Vastgoedrecht

Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips


Incompany training

Heeft u, samen met uw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op uw organisatie, uw situatie en uw wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met u mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van u en uw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 06 516 18 303

Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Basiscursus Vastgoedrecht

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Basiscursus Vastgoedrecht start op 2, 9, 30 oktober, 6 en 27 november 2018 in Regardz La Vie Utrecht!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse cursus
Prijs: €3499,- excl. btw
Datum: 2, 9, 30 oktober, 6 en 27 november 2018
Beoordeling (23):
8,1 / 10
Locatie: Regardz La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wilt u meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774


Relevant aanbod

15 Mrt

Opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra

Als omgevingsmanager bent u de spin in het web, maar de regels wijzigen, het speelveld verandert! Na het volgen van de 5-daagse opleiding bent u volledig op de hoogte! Lees meer
Type: 5-daagse opleiding | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events