12e editie Congres Beheer & onderhoud van infrastructuur

In de loop der jaren is het congres uitgegroeid tot hét jaarlijkse trefpunt voor opdrachtgevers, opdrachtnemers en ingenieursbureaus met expertise op het gebied van beheer en onderhoud werkzaam in de sectoren rail, grond-, weg- en waterbouw.
De afgelopen jaren is het congres altijd goed bezocht en de deelnemers beoordeelden de bijeenkomst als bijzonder goed!

Ook dit jaar op 18 april 2018 verwachten we u weer en maken we er een mooie inspirerende dag van!

Download de brochure Schrijf direct in


Wat kunt u verwachten?


programma
 • Risicogestuurd onderhoud van infrastructuur
 • Samenwerking binnen de infrasector
 • Een inspiratiesessie over de verandering van rollen binnen de werkomgeving
 • De vernieuwde contractvormen (prestatiecontracten, hybridecontracten, e.d.) in praktische zin.

We gaan actuele ontwikkelingen, tools, do’s & dont’s, lessons learned en de wisselwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer verpakken in aansprekende voorbeelden en cases. Het programma zal verder bestaan uit lezingen, inspiratie sessies, projecten platform en ronde tafel sessies. Hierbij kunt u kiezen uit een ruime keuze aan aansprekende projecten.

Bekijk het programma


Masterclass donderdag 19 april

Thema masterclass van beheer & onderhoud van infrastructuur:
 • de omgevingswet
 • UAV-gc
Bekijk hier het hele programma


masterclass


Bootcamp: Value optimization in assetmanagement

Tijdens het congres krijgt u de kans een Boot Camp Value Management te volgen.

Ervaringen met Value Management: “Value Engineering heeft mijn renovatieproject een enorme boost gegeven richting een efficiënte oplossing met groot draagvlak”, Melanie Nissink, voormalige projectmanager Suurhoffbrug bij RWS.

Wilt u ook kansen grijpen in het beheer en onderhoud van uw assets?

Bekijk de cases


Een greep uit uw sprekers:


Frénk van der Linden

Dagvoorzitter & journalist

Ruud Veltenaar

Inspirator van transformatie en bijzonder hoogleraar aan het institute ISBM (London) en MIT (Boston)

Nicolien Sauerbreij

Ex snowboarster, olympisch kampioen, sportmasseur, motiverend spreker en ambassadeur van de Nederlandse ski vereniging

Beluister de podcast

Erik Kerssies

Directeur bouw en infrapark


18 april 2018


Download

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan de brochure te downloaden

Download (PDF)
08.30
Invitation only Beheer & Onderhoud ontbijt

08.30
Ontvangst met koffie en thee

08.30
Onvangst met koffie en thee

09.00
Opening congres
Opening door Erik Kerssies, Directeur Bouw & Infrapark, Jeroen de Jong, Wethouder namens het CDA met in zijn portefeuille onder andere mobiliteit, bouwzaken, openbare ruimte en volkshuisvesting en dagvoorzitter Frénk van der Linden, Journalist bij BNR nieuwsradio.

09.30
Shift Happens
Verduurzaming en technologisering van de gebouwde werk- en leefomgeving
 • De wereld verkeert in transformatie naar een volgende fase in onze beschaving. Deze transformatie kent een tweetal drijfveren:
  Exponentiële technologieën, leidend tot sociale innovaties en democratisering
  Een aantal fundamentele crisissen
 • Hoe verbinden we ons met de nabije toekomst?
 • Welke kansen moeten we gaan benutten?
Ruud Veltenaar, Inspirator van Transformatie en Bijzonder Hoogleraar aan het institute ISBM (London) en MIT (Boston)

10.00
Inspiratiesessie (Collegetour)
Houding en gedrag
 • Ontwikkeling van gebiedsgericht denken
 • Hoe verschillende functies rollen worden
 • Het aanmeten van andere rollen
Drs. Edwin van der Weijden, Bouwend Nederland Met sidekick Ruud Veltenaar
Moderator: Frénk van der Linden, Journalist bij BNR nieuwsradio

10.45
Get connected
Koffie- en theepauze op de bouw en infra netwerkplaza

11.15
Vroeg of laat kunt ook u met uw infra-project voor de rechter staan
Om dat te voorkomen: 3 golden rules voor een succesvol juridisch projectmanagement die u meteen in praktijk kunt brengen:
 • Blinde Vlekken in beeld?
 • BackpackCheck gedaan?
 • Lijn op Orde?
Liesbeth Schippers, Advocaat partner Ruimte en Milieu, Pels Rijcken

11.40
Projectenplatform 1

Het projectenplatform is een platform waarbij verschillende projecten op een interactieve manier gepresenteerd worden en kijkend naar ervaringen uit de markt. Hier kunt u kennis delen, horen wat de ervaringen zijn binnen uw branche met projecten op het gebied van: techniek, juridische kaders en organisatie. Kies het project dat het beste past bij uw dagelijkse praktijk.

Bekijk hier alle projecten
Uitrollen van presentatiegericht onderhoud in Nederland van het spoor
 • Toekomst vast en efficiënt
 • Doel en ervaringen van het spoor
 • Mogelijkheden van prestatie gericht onderhoud
 • Bottlenecks en lesson learned bij het uitrollen
Paul Carstens, Adjunct-directeur AM/PGO, ProRail Assetmanagement
De rotonde van morgen
 • De ketensamenwerking bij infrastructuur
 • Duurzaamheidaspecten van de rotonde van morgen
 • Innovatieve ontwikkelingen
 • Circulaire economie toegepast op infrastructuur
Roger Feller, Hoofd Infratechniek, Kragten
Climmy Roeffen, Beleidsadviseur duurzame ontwikkelingen, Gemeente Venlo
Joris van de Vleuten, Manager Infra & Betonwegen, Den Ouden Groep
Meer samen met de markt
 • Instrument FIT
 • Functionele Inspecties en Testen van installaties RWS-objecten
 • Aanleiding, aanpak en bevindingen FIT
Jaap van Wissen, Implementatiecoördinator FIT, Rijkswaterstaat
Met minder juridische kaders werkt
 • Hoe een overeenkomsten uit de juridische sfeer halen loont
 • Wendbaarheid en flexibiliteit van overeenkomsten

Marktbenadering: hoe pakt u dit aan?
 • De juiste keuze van marktbenadering
 • Het contracteren van projecten
 • Hoe u de opdrachtnemer eerder kunt betrekken bij de markt
 • De toekomst blik naar de marktvisie

Prestatie-informatie bij EMVI- en BVP? Een makkie...
Welke prestaties zou je als aannemer moeten meten? En hoe? In deze sessie leer je:
 • Welke prestaties je moet meten
 • Wat de simpelste manier is om prestaties te meten
 • Hoe je sterke prestatie-beweringen schrijft
Leen Valk, eigenaar van EMVI-prestatiemeting.nl heeft 130 standaard prestatie-indicatoren ontwikkeld voor infra, installatie en groen. In 2017 heeft Leen zijn team meer dan 200 mensen geholpen om prestaties te meten in hun bedrijf. Zijn missie is om het onderscheidend vermogen in de infra, installatie en groen te vergroten en de tenderkosten te verlagen.
12.20
Rondetafelsessies 1

Tijdens de rondetafelsessies heeft u de mogelijkheid om zelf een onderwerp te kiezen waar u het meeste van kunt leren: innovatieve, informatieve of geheel praktijkgerichte onderwerpen. Er zijn sessies waar u kunt luisteren, maar ook sessies waarbij u kunt co-creëren.

Bekijk hier alle rondetafelsessies
Waterkeringszorg: zorgplicht en risicogestuurd beheer en onderhoud
 • Wat komt er op u af?
 • Delen van kennis en ervaring
 • Wat zijn de mogelijkheden en kansen
Hanneke Kloosterboer, Beleidsadviseur waterkeringen, Waterschap Aa en Maas en Franklin Thijs, Sectormanager Bestuur en Management, Infram
Hoe past u best value contracten toe?
 • Aanleiding en doel keuze voor Best Value
 • Ervaringen Opdrachtgever & Opdrachtnemer
 • Tenderfase, Concretiseringsfase, Realisatiefase
 • Prestatiecontract Onderhoud, Beheer en Calamiteiten
 • Stimulering duurzaamheid en innovatie
Günther van Meurs, Contractmanager, Provincie Noord-Brabant en Robert van Doorn, Projectmanager, EschDoorn
Rondleiding door het Bouw & Infra Park

Op het Bouw & Infra Park is dé MBO-vakschool voor de infra gevestigd: het SOMA college. Neem een kijkje achter de schermen van deze bijzondere school, waar jongeren worden opgeleid voor het werk in de grond-, weg- en waterbouw. Bekijk de asfaltoefenbaan, de technieklokalen en de uitgestrekte oefenterreinen, waar met groot materieel wordt geoefend.

Bas van der Wal, Senior Projectleider, Bouw & Infra Park Harderwijk
Predicive maintenance
 • Het voorspelbaar maken van onderhoud
 • Grotere betrouwbaarheid van uw assets door vroegtijdige storingen te zien aankomen
 • Besparing door mille van minder correctief of onnodig preventief onderhoud
 • Ontwikkelingen op het gebied van Big Data

Risico-gestuurde aanpak fietsinfrastructuur
 • Hoe bepaal je of fietsinfrastructuur veilig is of onveilig?
 • Welke elementen zorgen voor (on)veiligheid?
 • Welke rol hebben wegbeheerders en aannemers hierin?
Hendrik Jellema, Verkeerskundige, provincie fryslan
Kansen voor circulariteit in het assetmanagement
 • Hoe zien die eruit?
 • Wat kan je morgen al doen?
 • Aan de hand van een alledaags voorbeeld
Lani Kok, Adviseur Circulaire Economie, Stantec
Sanne van Empel, Adviseur Assetmanagement, Stantec
13.00
Get connected
Lunch op de bouw en infra netwerkplaza. Met een innovatieve zone waar u verschillende branchegenoten ontmoet met innovatieve ideeën.

14.00
Boot Camp Value management

Dit is een zijstroom van het event waar beperkte plekken voor zijn, het is de bedoeling dat u hier vooraf voor inschrijft. De bootcamp is van 14.00 - 16.30 uur.
Bekijk hier de bootcamp
Value Optimization in assetmagement

Om 14.00 uur begint de Boot Camp, daar behandelen we in een kleiner gezelschap verschillende cases op het gebied van Value Management. Wilt u ook kansen grijpen in het beheer en onderhoud van uw assets? Niet alleen horen hoe dit in andere projecten is gedaan, maar ter plekke aan de slag om de werkwijze te ervaren? Schrijf u dan in voor de Boot Camp Value Optimization in Assetmanagement!

Case studies

Tijdens de case-studie-sessies behandelen we verschillende cases op het gebied van Value Management.

Functiegericht wegbeheer
Workshopleiders:
Cosmo Smeets, Dace lid
Annemieke Helder, gemeente Lochem
B&O Riool – en Straat-vervanging
Meer informatie
Beheer en onderhoud van riool en straat

Veel gemeenten kampen met verouderde riolen die nodig aan vervanging toe zijn. Meestal moeten daarvoor straten en trottoirs worden opengebroken. Afgezien van alle hinder biedt dit ook vaak mogelijkheden om de gehele straat op te knappen. Wat te denken van een paar extra parkeervakken? Iets meer groen toevoegen? En als we toch bezig zijn, kunnen we dan misschien ook de trottoirs wat breder maken? Het project groeit en groeit en ondertussen nemen de kosten alsmaar toe. Maar is al die extra functionaliteit eigenlijk wel nodig? En weegt dat op tegen de kosten? Value Engineering levert antwoorden op deze vragen.


Inhoud case

In deze case richten we ons op het rioolvervanging- en herinrichtingsproject van de Maanstraat in Enschede. Het hoofddoel van het project is het vervangen van het riool onder de Maanstraat omdat de technische staat niet meer voldoet. Daarnaast zijn de nevendoelen het herinrichten van de parkeervakken, het uitbreiden van de plantvakken en het verbeteren van de verkeersveiligheid. Echter, het huidige ontwerp is binnen de gemeente onderwerp van discussie gezien de kosten. In het lange termijn werkplan staat het project voor 200.000 euro begroot, maar het huidige referentieontwerp is inmiddels geraamd op meer dan 400.000 euro!! Hoe moet de gemeente hier nu mee omgaan? In de case gaan we samen met u aan de slag om te ontdekken hoe met Value Engineering aanvaardbare oplossingen binnen bereik komen die passen binnen het budget.


Workshopleiders:
Robin de Graaf, Universiteit Twente en projectmanager gemeente Enschede
Ingrid Bolier, Witteveen & Bos
Harrie Heijdens, Stadsdeelbeheer Noord, Gemeente Enschede
Rien van Faassen, Stadsdeelbeheer, Gemeente Enschede

Fietsparkeergarage Beursplein Amsterdam
Meer informatie

“Integraal ontwerpen gaat niet alleen over bouwkosten, ook kosten en baten voor Beheer en Onderhoud spelen hierin een belangrijke rol.”
Als architect zijn wij gewend creatief om te gaan met het budget. In een vroeg stadium doen wij voorstellen voor strategische economische keuzes, die ruimte maken voor meer kwaliteit daar waar gewenst. Elke keuze wordt integraal gemaakt, waarbij er een afweging gemaakt wordt tussen investeringskosten, exploitatiekosten (incl. energie en onderhoud) en de architectonische ambitie. De grootste invloed is er in het begin van het ontwerpproces. Daarom worden vanaf het begin in elke fase de kosten in beeld gebracht, belangrijke keuzes voorbereid en voorgelegd. Ook adviseurs worden in een zo vroeg mogelijk stadium bij het ontwerpproces betrokken. Danny Esselman, architect van fietsparkeergarage Beursplein Amsterdam, heeft ervaren hoe Value Engineering tenderteams helpt om in de schoenen van de klant te staan en keuzes te maken vanuit het perspectief van de klant. Hierbij is focus ontstaan in de kostendrijvers en de kansen voor baten tijdens exploitatie. De uitdaging is wel dat uitvragen deze kansen niet altijd waarderen. Welke invloed heeft aanbestedingen op kansen tijdens de exploitatie?

Inhoud case
Tijdens de aanbesteding en kort na de aanbesteding heeft het projectteam gebruikt gemaakt van Value Engineering om:

 • de projectscope te analyseren
 • de klantvraag helder te krijgen
 • de invulling van het integrale ontwerp te optimaliseren

Tijdens de aanbesteding zijn meerdere sessies besteed met het projectteam. De aanbesteding was een Best Value Procurement procedure waardoor Kritische Prestatie Indicatoren vereist zijn om op te nemen in de inschrijving. Tijdens de aanbesteding zijn waardevolle ideeën gevonden waarvoor geen Kritische Prestatie Indicatoren konden worden meegenomen in de inschrijving. Daarbij ook waardevolle ideeën die tegen de contracteisen in waren. Terwijl deze ideeën wel enorm interessant zijn voor de gemeente als beheerder van de fietsparkeergarage. Veel aanbestedingen worden niet vanuit Total Cost of Ownership gedachte in de markt gezet terwijl met Value Engineering in het tenderproces vaak wel vanuit de Total Value for Client wordt gekeken. Hierdoor vallen in een tenderproces geregeld optimalisaties vanuit Total Cost of Ownership af en worden noviteiten of innovaties niet worden opgepakt. Na gunning is Value Engineering gebruikt om het tenderontwerp met de klant te bespreken en nog verder te optimaliseren. In deze sessies heeft de opdrachtnemer ook de niet meegenomen optimalisaties benoemd. Na gunning wilde de gemeente deze optimalisaties wel in het ontwerp opnemen. Hierdoor is in een vroege fase na gunning een uitbreiding van de scope opgetreden. Dit geeft gedoe. Het projectteam van de gemeente was hier natuurlijk niet blij mee. De beheerder van de gemeente is niet blij met het gedoe wel met het uiteindelijke eindresultaat van de fietsparkeergarage. De beheerder zou anders geconfronteerd worden met een fietsparkeergarage waar minder inkomsten mee verkregen konden worden voor de gemeente waardoor exploitatiekosten hoger uit zouden vallen.

Discussie
Discussie over relatie aanbestedingsprocedures, contractvormen en optimalisaties uit Value Engineering.


Workshopleiders:
Thera de Kramer, Dace lid en projectmanager architect gemeente Amsterdam
Veerinrichtingen Noord Nederland
Meer informatie

De aanlegplaats voor de veerboot naar een van de Waddeneilanden krijgt jaarlijks klein onderhoud en periodiek groot onderhoud. Het groot onderhoud dat gepland gaat worden, moet zorgen voor de goede werking van de inrichting tot 2030.
Waar we nieuwsgierig naar zijn (de studie moet nog worden uitgevoerd ten tijde van schrijven van deze tekst) is welk onderhoud uiteindelijk voor de eindgebruiker, in dit geval de reiziger, het meeste waar voor zijn geld opbrengt. Er is dus méér gevraagd dan ‘het bestaande in goede staat houden’. Het moet ook weer geen nieuwbouwproject worden want het blijft een onderhoudsproject, maar dat wil niet zeggen dat alles precies hetzelfde moet blijven. Sommige onderdelen zijn namelijk gedateerd qua regelgeving en gebruik en qua eisen die reizigers er aan stellen. Hierop wordt antwoord gegeven in een tweedaagse value engineering studie.

Deelnemers zijn afkomstig van de afdelingen die de benodigde kennis hebben. We willen inzicht krijgen en delen in het huidige systeem en onderhoud (historie, prognose) en in de mogelijke prestatieverhogingen en eventuele besparingen. De volgende onderwerpen passeren de revue: de werking van de technische systemen, het huidige onderhoudscontract, de RAMSprestaties gekoppeld aan de prestatie-indicatoren van de organisatie, relaties met en wensen van de stakeholders (rederij, bewoners), geld (budgetten, financieringsreeksen en planningen) en contracteringsvormen.
Value Engineering is als proces gekozen om de studie in goede banen te leiden en de expertises slim met elkaar te laten samen werken zodat ‘best value for money’ wordt verkregen. Daarmee wordt besluitvorming goed mogelijk met draagvlak bij de belanghebbenden, en kan het groot onderhoud met de beperkte beschikbare capaciteit worden uitgevoerd.

Wij lopen met u de opzet van de studie door, laten resultaten zien en zetten u aan de slag met enkele belangrijke tools: functie-analyse, de prestatiemeetlat en creativiteit.


Workshopleiders:
Hein de Jong, Value FM en Jilles Schippers, Rijkswaterstaat
Vervanging Suurhoffbrug Rijkswaterstaat
Meer informatie

Vervanging Suurhoffbrug Rijkswaterstaat
De Suurhoffbrug vormt een cruciale schakel in het goederentransport van en naar de Maasvlakte. De sterk toegenomen belasting door zwaar vrachtverkeer in combinatie met het slanke brugontwerp, destijds goed voor het winnen van de Nationale en Europese staalprijs, zorgden ervoor dat deze Rotterdamse brug ernstig te lijden heeft onder vermoeiing van het staal. Al het goederenvervoer over de A15 én de havenspoorlijn maakt gebruik van de Suurhoffbrug, waarmee meteen duidelijk wordt dat het eigenlijk om twee bruggen, in plaats van één gaat. Vooral de wegbrug, daterend uit 1972, is er slecht aan toe. Eind 2015 belandde het projectteam van Rijkswaterstaat, dat bezig was met de voorbereiding van de renovatie, in een complexe situatie. Het oorspronkelijke plan om de brug te renoveren met Hoge Sterkte Beton bleek technisch niet uitvoerbaar. Hierom moest de projectscope fors worden uitgebreid: van renovatie naar het creëren van een tijdelijke verbinding én het realiseren van een toekomstvaste oplossing. Vanzelfsprekend kon dit niet worden gerealiseerd binnen het beschikbare renovatiebudget en de vigerende projectplanning…
De methodiek Value Engineering is verschillende malen ingezet om in een tijdbestek van slechts enkele maanden oplossingen te ontwikkelen voor de geschetste problematiek. Tijdens interactieve en creatieve workshops is nauw samen gewerkt tussen Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, ProRail en marktpartijen onder leiding van ervaren Value Engineers.

Inhoud case
Wij nemen u mee in de avontuurlijke reis van “de oude Dame” zoals de Suurhoffbrug liefkozend wordt genoemd. Een Dame met een eigenzinnig en veelzijdig karakter, die steeds weer voor verrassingen zorgt vanuit haar habitat op de grens van het industriële havengebied en de omringende weidse woon- en natuurgebieden. Hoe creëren we een waardevolle oplossing voor een aanvaardbaar budget? Ontdek het zelf door delen van het Value Engineering avontuur te herbeleven. En misschien vindt u met ons nog onontdekte mogelijkheden voor de toekomst van deze bijzondere brug?


Workshopleiders:
Ruud Loeve, Dace lid en Gido van der Linde, Dace lid
14.00
Het startpunt van verandering
 • Het kan sneller, beter, innovatiever, waardevoller, anders en groter
 • Niet meer ‘ Ja, maar we hebben geen …’
 • Bent u dé vernieuwer in deze keten?
Peter Clausman, Innovation, change & leadership expert, oprichter van School of Mavericks

14.45
Rondetafelsessies 2

Tijdens de rondetafelsessies heeft u de mogelijkheid om zelf een onderwerp te kiezen waar u het meeste van kunt leren: innovatieve, informatieve of geheel praktijkgerichte onderwerpen. Er zijn sessies waar u kunt luisteren, maar ook sessies waarbij u kunt co-creëren.

Bekijk hier alle rondetafelsessies
Waterkeringszorg: zorgplicht en risicogestuurd beheer en onderhoud
 • Wat komt er op u af?
 • Delen van kennis en ervaring
 • Wat zijn de mogelijkheden en kansen
Hanneke Kloosterboer, Beleidsadviseur waterkeringen, Waterschap Aa en Maas en Franklin Thijs, Sectormanager Bestuur en Management, Infram
Hoe past u best value contracten toe?
 • Aanleiding en doel keuze voor Best Value
 • Ervaringen Opdrachtgever & Opdrachtnemer
 • Tenderfase, Concretiseringsfase, Realisatiefase
 • Prestatiecontract Onderhoud, Beheer en Calamiteiten
 • Stimulering duurzaamheid en innovatie
Günther van Meurs, Contractmanager, Provincie Noord-Brabant en Robert van Doorn, Projectmanager, EschDoorn
Rondleiding door het Bouw & Infra Park

Op het Bouw & Infra Park is dé MBO-vakschool voor de infra gevestigd: het SOMA college. Neem een kijkje achter de schermen van deze bijzondere school, waar jongeren worden opgeleid voor het werk in de grond-, weg- en waterbouw. Bekijk de asfaltoefenbaan, de technieklokalen en de uitgestrekte oefenterreinen, waar met groot materieel wordt geoefend.

Bas van der Wal, Senior Projectleider, Bouw & Infra Park Harderwijk
Predicive maintenance
 • Het voorspelbaar maken van onderhoud
 • Grotere betrouwbaarheid van uw assets door vroegtijdige storingen te zien aankomen
 • Besparing door mille van minder correctief of onnodig preventief onderhoud
 • Ontwikkelingen op het gebied van Big Data

Risico-gestuurde aanpak fietsinfrastructuur
 • Hoe bepaal je of fietsinfrastructuur veilig is of onveilig?
 • Welke elementen zorgen voor (on)veiligheid?
 • Welke rol hebben wegbeheerders en aannemers hierin?
Hendrik Jellema, Verkeerskundige, provincie fryslan
Kansen voor circulariteit in het assetmanagement
 • Hoe zien die eruit?
 • Wat kan je morgen al doen?
 • Aan de hand van een alledaags voorbeeld
Lani Kok, Adviseur Circulaire Economie, Stantec
Sanne van Empel, Adviseur Assetmanagement, Stantec
15.35
Get connected
Koffie- en theepauze op de bouw en infra netwerkplaza

16.05
Projectenplatform 2

Het projectenplatform is een platform waarbij verschillende projecten op een interactieve manier gepresenteerd worden en kijkend naar ervaringen uit de markt. Hier kunt u kennis delen, horen wat de ervaringen zijn binnen uw branche met projecten op het gebied van: techniek, juridische kaders en organisatie. Kies het project dat het beste past bij uw dagelijkse praktijk.

Bekijk hier alle projecten
Uitrollen van presentatiegericht onderhoud in Nederland van het spoor
 • Toekomst vast en efficiënt
 • Doel en ervaringen van het spoor
 • Mogelijkheden van prestatie gericht onderhoud
 • Bottlenecks en lesson learned bij het uitrollen
Paul Carstens, Adjunct-directeur AM/PGO, ProRail Assetmanagement
De rotonde van morgen
 • De ketensamenwerking bij infrastructuur
 • Duurzaamheidaspecten van de rotonde van morgen
 • Innovatieve ontwikkelingen
 • Circulaire economie toegepast op infrastructuur
Roger Feller, Hoofd Infratechniek, Kragten
Climmy Roeffen, Beleidsadviseur duurzame ontwikkelingen, Gemeente Venlo
Joris van de Vleuten, Manager Infra & Betonwegen, Den Ouden Groep
Meer samen met de markt
 • Instrument FIT
 • Functionele Inspecties en Testen van installaties RWS-objecten
 • Aanleiding, aanpak en bevindingen FIT
Jaap van Wissen, Implementatiecoördinator FIT, Rijkswaterstaat
Met minder juridische kaders werkt
 • Hoe een overeenkomsten uit de juridische sfeer halen loont
 • Wendbaarheid en flexibiliteit van overeenkomsten

Marktbenadering: hoe pakt u dit aan?
 • De juiste keuze van marktbenadering
 • Het contracteren van projecten
 • Hoe u de opdrachtnemer eerder kunt betrekken bij de markt
 • De toekomst blik naar de marktvisie

Prestatie-informatie bij EMVI- en BVP? Een makkie...
Welke prestaties zou je als aannemer moeten meten? En hoe? In deze sessie leer je:
 • Welke prestaties je moet meten
 • Wat de simpelste manier is om prestaties te meten
 • Hoe je sterke prestatie-beweringen schrijft
Leen Valk, eigenaar van EMVI-prestatiemeting.nl heeft 130 standaard prestatie-indicatoren ontwikkeld voor infra, installatie en groen. In 2017 heeft Leen zijn team meer dan 200 mensen geholpen om prestaties te meten in hun bedrijf. Zijn missie is om het onderscheidend vermogen in de infra, installatie en groen te vergroten en de tenderkosten te verlagen.
16.35
Afsluitende keynote: risicomanagement
 • Eigen verantwoordelijkheden nemen / eigen wegen bewandelen
 • Resultaat leveren kan nooit alleen
 • Overzicht behouden
 • Geconcentreerd blijven op eigen taken
 • Communicatie is heel erg belangrijk
Nicoline Sauerbreij, Professioneel snowboardster, Olympisch kampioen, sportmasseur, motiverende spreker en ambassadeur van de Nederlandse skivereniging

17.00
Drinks and connecting!

Keynote sprekers


Frénk van der Linden

Dagvoorzitter & journalist

Ruud Veltenaar

Inspirator van transformatie en bijzonder hoogleraar aan het institute ISBM (London) en MIT (Boston)

Nicolien Sauerbreij

Ex snowboarster, olympisch kampioen, sportmasseur, motiverend spreker en ambassadeur van de Nederlandse ski vereniging

Erik Kerssies

Directeur bouw en infrapark

Jeroen de Jong

Wethouder namens het CDA met in zijn portefeuille onder andere mobiliteit, bouwzaken, openbare ruimte en volkshuisvesting

Drs. Edwin van der Weijden

Bouwend Nederland

Liesbeth Schippers

Advocaat Ruimte en Milieu, Pels Rijcken

Peter Clausman

Innovation, change & Leadership expert, oprichter van SChool of Mavericks

Sprekers


Paul Carstens

Adjunct-directeur AM/PGO, ProRail Assetmanagement

Roger Feller

Hoofd Infratechniek, Kragten

Climmy Roeffen

Beleidsadviseur duurzame ontwikkelingen, Gemeente Venlo

Joris van de Vleuten

Manager Infra & Betonwegen, Den Ouden Groep

Hanneke Kloosterboer

Beleidsadviseur waterkeringen, Waterschap Aa en Maas

Franklin Thijs

Sectormanager Bestuur en Management, Infram

Günther van Meurs

Contractmanager, Provincie Noord-Brabant

Jaap van Wissen

Implementatiecoördinator FIT, Rijkswaterstaat

Cosmo Smeets

Dace lid

Annemieke Helder

Gemeente Lochem

Robin de Graaf

Universiteit Twente en projectmanager gemeente Enschede

Therma de Kramer

Dace lid en projectmanager of architect gemeente Amsterdam

Robert van Doorn

Projectmanager, EschDoorn

Bas van der Wal

Senior Projectleider, Bouw en Infra Park Harderwijk

Leen Valk

Eigenaar van EMVI-prestatiemeting.nl

Data en locatie:

Woensdag 18 en donderdag 19 april 2018

Bouw & Infra Park BV
Ceintuurbaan 2
3847 LG Harderwijk
0341 499 000

 

Houd me op de hoogte

 

Bouw en Infra Park 


Wie ontmoet u?

Directie, projectleiders, managers en medewerkers infrastructuur, beheer en onderhoud, bouwzaken, civiele techniek, verkeer- en vervoer van:

 • Rijk, provincies, gemeenten en gemeentelijke werken
 • Rijkswaterstaten en spooronderhouders
 • Aannemers, onderaannemers, bouw- en infrabedrijven (GWW)
 • Asset Management specialisten in infrastructuur
 • Ontwikkelingsmaatschappijen en projectontwikkelaars
 • Havenbedrijven, waterbedrijven
 • Ingenieurs- en architectenbureaus

Uw investering

 

 

Congres Congres & Masterclass Masterclass

Primaire doelgroep (*Gemeenten, provincies, rijksoverheid, waterschappen, overheden)

Komt u samen met een collega, dan betaald u €799 voor 2 kaarten!

€499,- €999,-  

*Secundaire doelgroep

€899,- €1499,-  

Masterclass

    €599

De bedragen zijn excl. BTW en per persoon. Inclusief koffie, thee, lunches en borrel én toegang tot een waardevol digitaal naslagwerk.

 

Schrijf u nu in

 

Speciale toegangsprijzen voor:

* Gemeenten, provincies, rijksoverheid en waterschappen

Bent u werkzaam bij een gemeente, provincie, de rijksoverheid of een waterschap dan geldt voor u  een toegangsprijs van  € 499,- p.p.p.d.. Komt u samen met een collega, dan betaald u €799 voor 2 kaarten!

 

Young Professionals

Bent u als Young Professional (personen tot 30 jaar) werkzaam in de branche, dan geldt voor u een toegangsprijs van € 99,-. Schrijft uw leidinggevende zich in voor het congres? Dan mag u als Young Professional GRATIS deelnemen.

 

Studenten

Volgt u een opleiding gerelateerd aan het congres, dan geld voor u een toegangsprijs van € 75,-.
GRATIS naar de conferentie? Dat kan! Wij stellen 20 gratis toegangskaarten beschikbaar voor studenten. Om in aanmerking t komen voor een gratis kaart vragen wij je 3 blogartikelen te schrijven en tijdens de conferentie actief te twitteren. Neem voor meer informatie contact op met Carmen Kemps

 

Groepskorting

Komt u met meerdere personen naar het congres? Neem dan contact op met Nancy Kager voor een aantrekkelijke groepskorting.
T: 040-2972774 | E: n.kager@bouw-instituut.nl

 

Verhinderd?

Uw collega kan u met uw bevestigingsbrief vervangen zonder dat wij daar kosten voor rekenen. Wilt u toch annuleren, dan moet dat schriftelijk gebeuren. Tot een maand voor datum conferentie betaalt u € 175,- administratiekosten (excl. BTW). Binnen een maand voor datum conferentie wordt het hele bedrag in rekening gebracht.
 


Meer informatie? 

Neem contact op met:

Inez Schoenmakers
Junior Congres Manager
Tel. 06-11030292  
    
Bas de Kroon
Sponsoring & Exhibitions
Tel. 040 - 2974831
Nancy Kager
Congres Adviseur 
Tel. 040 - 2 972 774


Belastingvoordeel

N.B. Betaalt u dit programma (gedeeltelijk) zelf? Maak gebruik van het belastingvoordeel en vraag tot bijna 50% van de studiekosten terug van de Belastingdienst! Meer informatie en tips

Programma masterclass
19 april 2018


Tijdens de masterclass zal in de ochtend een inleiding worden gegeven op de inhoud en ontwikkelingen van de nieuwe Omgevingswet en de impact daarvan op bouwprojecten. In de middag zullen we een introductie geven van UAV-gc hierbij komt aanbod: de nieuwe rollen, taken en verantwoordelijkheden als gevolg van geïntegreerde contracten.
Omgevingswet
 • Een globale behandeling van de Omgevingswet.
 • Hoe vereenvoudigt de Omgevingswet de regels voor ruimtelijke ontwikkeling?
 • Welke invloed heeft de Omgevingswet bij het starten van bouwprojecten?
 • Welke activiteiten zijn nog vergunningplichtig?
 • Welke impact heeft de Omgevingswet op de contracten en samenwerking (grondexploitatie en planschade)?
 • Welke impact heeft de lange overgangsperiode (zg “overgangsrecht”) op bouwprojecten?
 • Welke trends en actuele ontwikkelingen doen zich voor op het terrein van de Omgevingswet?
Eveline Sillevis Smitt, Advocaat en partner OMgevingsrecht, AKD
UAV-gc
Tijdens dit onderdeel zullen we een algemene introductie geven over UAV-gc. Tijdens de introductie van UAV-gc worden de volgende onderwerpen behandeld:
 • Een inleiding over geïntegreerde contracten
 • Wat zijn de aandachtspunten bij de implementatie en toepassing?
 • Wat is het verschil tussen gecoördineerde en geïntegreerde contractvormen?
 • Welke structuur is van toepassing bij een UAV-gc overeenkomst?
Joost Rijkers, Trainer en onderzoeker bouwprocesmanagement bij Zuyd Hogeschool Tijdschema
09.30: Opening Masterclass
09.45: Omgevingswet
12.30: Lunch
13.30: UAV-GC
16.00: Einde masterclass

 

Official Host 2018


Partners 2018:

            

De rotonde in Steyl is als eerste project in Nederland beloond met een Green Deal GWW 2.0 (Grond, Weg en Waterbouw) van de Rijksoverheid. Bij zowel het ontstaan als de bouw van deze ‘De Rotonde van Morgen’ wordt gebruik gemaakt van de Cradle-to-Cradle-filosofie. Dat betekent dat zoveel mogelijk materialen hergebruikt kunnen worden, of materialen worden toegepast waarbij een C2C-paspoort is opgesteld. De rotonde is in een ketensamenwerkingsverband gerealiseerd door gemeente Venlo, Den Ouden, Kragten en Zuyd Hogeschool.

     

BESIX Nederland is een multidisciplinair bouwbedrijf met een 25-jarig track-record van innovatieve en toonaangevende projecten. Onze ervaring en expertise geeft ons het lef groter te denken. Als ondernemende bouwpartner formeren wij slagvaardige teams en bieden we een integrale aanpak voor iedere uitdaging, inspelend op de snelgroeiende dynamiek in de markt.

     

Pels Rijcken behoort tot de top van de Nederlandse advocaten- en notarissenkantoren. Met ons team van 20 omgevingsrecht-advocaten spelen wij een belangrijke rol bij de realisatie van grote infrastructuurprojecten. Ons onderscheid? Een goed ontwikkelde bestuurlijk politieke antenne; wij weten hoe het is om te werken met complexe belangen.

     

DACE is een onafhankelijk stichting met als missie de constante ontwikkeling van de vakgebieden Cost Engineering en Value Management door de gehele keten heen binnen de procesindustrie, grond-, weg- en waterbouw (GWW) en machinebouw & maakindustrie in Nederland. DACE geeft invulling aan haar doelstelling (het ontwikkelen en overdragen van kennis over de vakgebieden Cost Engineering en Value Management) door professionals samen te brengen, bijvoorbeeld door contactbijeenkomsten, diverse bijeenkomsten en activiteiten vanuit de diverse Special Interest Groups. Waar mensen uit het vak elkaar ontmoeten en van gedachten wisselen vindt kennisoverdracht plaats.

     

“InTraffic realiseert en onderhoudt complexe informatie- en besturingssystemen voor verkeer en vervoer. Hiermee zorgen we voor veilige, duurzame en voorspelbare vervoerssystemen en dragen we bij aan de welvaart en het welzijn van Nederland. De combinatie van domeinkennis, jarenlange ervaring en gespecialiseerde medewerkers maken InTraffic tot dé IT-specialist in verkeer en vervoer in Nederland.” InTraffic – mastering mobility

 


Mediapartners 2018:

     

Participeren aan het congres?

Wij zijn op zoek naar partners die een (inhoudelijke) bijdrage willen leveren aan het congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur, bijvoorbeeld door een interessant project of vernieuwende aanpak te presenteren op deze dag.

Partnership

Op het congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur bieden wij u een platform om uw organisatie te tonen. Er zijn verschillende mogelijkheden om uw organisatie te laten zien. Wat kunt u als partner verwachten?

Uw aanwezigheid op het congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur
Wij bieden u een platform op het congres Beheer en Onderhoud van Infrastructuur, waar u in contact komt met deelnemers. Zo kunt u een sessie leiden en / of aanwezig zijn met uw eigen stand. Er zijn diverse denkbare vormen mogelijk.

Geïnteresseerd in een samenwerking?
Wilt u als partner een bijdrage leveren aan het congres (bijvoorbeeld door een sessie te verzorgen of met een stand aanwezig te zijn op
de beursvloer) dan kunt u contact opnemen met:

Bas de Kroon
Strategic Partnership Manager
040 - 2 974 831

Bijdrage Dace

Bijdrage Pels Rijcken


Bijdrage Dace

Bijdrage van Bouw en Infrapark


Via onderstaande knop kunt u zich veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor dit congres. Verzeker u van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg uw deelname vast!
Beheer en Onderhoud van Infrastructuur

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij u aan om de brochure te downloaden. Beheer en Onderhoud van Infrastructuur start op 18 en 19 april 2018 in Bouw & Infra Park!

Heeft u vragen? Neem voor meer informatie contact op met:

Inlogcode: