Opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra

10e editie: Optimaliseer de controle over je projecten

 • Rollen en taken in de transitie naar de participatiesamenleving
 • In contact komen, een duurzame relatie opbouwen en samen komen tot betere oplossingen
 • Instrumenten in communicatie, je leert welke stijl het beste bij je past
 • Relevante wet- en regelgeving
 • Hoe om te gaan met ‘dwarsliggers’, schade en hinder die je project kunnen vertragen
 • Lessen uit de praktijk: A2 Maastricht, NoordZuidlijn, Maasvlakte!

Lees ook het blog: 5 tips voor de omgevingsmanagers

 

Benut lokale kennis, werk samen, kom tot creatievere oplossingen, stuur op win-win situaties en voorkom stagnatie- en overschrijdingskosten!

 

Omgevingsmanagers opgelet; de regels wijzigen, het speelveld verandert!

Als omgevingsmanager ben je de spin in het web. Je houdt rekening met de belangen van alle betrokken stakeholders binnen en buiten jouw organisatie. Dit kan zeer complexe situaties opleveren waarbij vertraging en kostenoverschrijding op de loer liggen. Het speelveld is in grote mate aan verandering onderhevig. Waar het omgevingsmanagement voorheen de taak was van overheden, komt dit nu in toenemende mate te liggen bij opdrachtnemende partijen. Daarnaast is de samenleving in transitie, burgers zijn mondiger en participeren. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken, met nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Ben je al voorbereid op jouw nieuwe werkzaamheden?

 

Concrete handvatten voor meer controle over jouw project

De opleiding Omgevingsmanager in de Bouw & Infra geeft je dé handvatten om goed voorbereid aan de slag te gaan met strategisch omgevingsmanagement (SOM). De opleiding is geschikt voor professionals die nieuw zijn in het vakgebied, maar ook voor omgevingsmanagers die al langere tijd meelopen en hun kennis en vaardigheden up-to-date willen houden. Daarnaast is deze opleiding ontwikkeld voor zowel omgevingsmanagers bij opdrachtnemende partijen als bij overheden.

De theorie wordt toegelicht aan de hand van talloze praktijkcases én je gaat op excursie naar het Project Rotterdamse Baan in Den Haag

 

Na het volgen van deze opleiding Omgevingsmanager in de bouw en infra

 • Weet je alle stakeholders en hun belangen in kaart te brengen, en kun je deze belangen verenigen
 • Heb je inzicht in de manieren om in contact te komen met jouw omgeving en hier een duurzame relatie mee op te bouwen
 • Weet je hoe je succesvol kunt communiceren
 • Leer je wat voor omgevingsmanager je bent en welke stijlen het beste bij je passen
 • Heb je inzicht in alle relevante wettelijke kaders

 

Reacties deelnemers vorige editie:

 • "De opleiding is mij er goed bevallen: de vele praktijkvoorbeelden, rollenspellen en discussies. Heel fijn dat de opleiding gegeven wordt door mensen uit de praktijk. Wat ook heel waardevol is, is de combinatie (bij zowel docenten als cursisten) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Goed om vanuit verschillende zienswijzen e.e.a. te benaderen."
 • "Door de bekendheid sprak het erg aan. Veel geleerd. Leuke gemotiveerde groep."
 • "Ik vond het erg leuk dat de docenten allemaal vanuit hun eigen praktijkervaring vertelden. Dat maakt dat de gepresenteerde theorie meteen heel erg gaat leven."

Programma van de opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra 

Blended learning opzet:
3 fysieke modules, 2 online modules en 2 online intervisie momenten en een excursie dag! 

Module 1 (Klassikaal 09.00 - 16.30u)

Inleiding in het omgevingsmanagement

Krijg antwoord op de volgende vragen:

 • Hoe ziet het speelveld van omgevingsmanagement eruit?
 • Welke trends en actuele ontwikkelingen doen zich voor op het terrein van omgevingsmanagement?
 • Hoe kan goed omgevingsmanagement je (concurrentie)positie versterken?
 • Een introductie in Strategisch Omgevingsmanagement (SOM)
 • Alles over standpunten, belangen, issues en het bouwen van vertrouwen
 • Wat kun je leren van praktijkcases van elders uit het land?

Hinder en BLVC

 • Wat is hinder eigenlijk?
 • Wat is het verschil tussen fysieke hinder en belevingshinder?
 • Hoe stel je een omgevingsscan op?
 • Welke beheersmaatregelen tref je om overlast te voorkomen en hoe meet je het effect?
 • Wat is een BLVC-plan en hoe werkt dit in de praktijk?
 • Hoe borg je Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie in de uitvoering?
 • Welke aspecten hebben een verhoogd veiligheidsrisico voor de omgeving?
 • Hoe stel je een communicatiestrategie op?

Docenten: Tom Leest en Marie Louise Gasseling


Module 2 (Klassikaal 9.00 - 16.30u)

Strategiebepaling

 • Wat is de meerwaarde en opbrengst van een goede issue- en stakeholdersanalyse?
 • Wat zijn goede voorbeelden van verschillende aanpakken, methoden en technieken om alle issues, betrokken stakeholders en diens belangen effectief in kaart te brengen?
 • Op welke manier integreer je de issue- en stakeholdersanalyse in het projectmanagement?
 • Hoe organiseer je het omgevingsmanagement in je eigen organisatie en project?
 • Hoe ga je om met de dynamiek in de omgeving?
 • Hoe bepaal je een strategie? En hoe vertaal je die strategie naar de praktijk?
 • Welke beheersmaatregelen tref je?

Bouwen aan een duurzame relatie met de omgeving

Aan de hand van twee succesvolle voorbeeldprojecten, A2 Maastricht en A12 Utrecht Veenendaal, wordt je op een enthousiaste manier meegenomen in de praktijk van strategisch omgevingsmanagement bij opdrachtgever en opdrachtnemer. Met veel ruimte voor discussie en feedback op je eigen praktijk.

 • Welke verschillende samenwerkingsvormen zijn er te onderscheiden?
 • Kies je voor een individuele aanpak en maatwerk? 
 • Wat zijn goede voorbeelden van kanalen en manieren om in contact te komen met de omgeving?
 • Hoe ga je om met de lokale politiek en ‘dwarsliggers’?
 • Wat kun je leren van tips en tricks om (zowel intern als extern) draagvlak te creëeren?
 • Wat is je positie als omgevingsmanager in de buitenwereld?
 • Wat zijn goede voorbeelden van een stappenplan voor het creëren van een duurzame relatie om tot een beter project te komen?

Docenten: Patrick Voet en Jeroen Maas


Het gehele programma in één overzicht? Download de brochure!


Module 3 (Online 09.00 - 12.00u)

Samenwerking van publieke, maatschappelijke en private partijen: op weg naar de participatiesamenleving!

In module 3 ga je zelfstandig aan de slag met de online lesstof. Na een opening en uitleg door docent Mijke kun je in de online leeromgeving de modules vinden.Belangrijk dat je alle modules behandelt hebt voordat je aan module 5 begint!

 • Van publieksparticipatie tot overheidsparticipatie en de doe democratie: wat betekent dit voor jou en je organisatie?
 • Hoe werkt, beweegt en opereer je op het grensvlak tussen bestaande organisaties en netwerken?
 • Hoe ga je een coalitie aan? En voor welke coalitievorm (besluitvormingsgerichte, samenwerkingsgerichte of netwerkgerichte coalitie) kies je?
 • Welke verschillende rollen en aanpakken (die passen in de participatiesamenleving) zijn er te onderscheiden?
 • Onder welke voorwaarden is participatie mogelijk?
 • Verwachtingenmanagement: hoe leg je verantwoording af richting burgers over het besluitvormingsproces en de bereikte resultaten?
 • Welke toets kun je hanteren voor een succesvolle participatie?

 

Docent: Mijke van de Noort (Twynstra Gudde)


Online Intervisie

Leren van elkaars expertise

Tijdens een opleiding zijn er vaak een paar onderwerpen of specifieke vragen waar deelnemers het graag over willen hebben, aanvullend op het aangeboden programma en de onderwerpen. Ook kan er behoefte zijn om onderwerpen en specifieke vragen verder uit te diepen. Deze opleiding creëert daarvoor een mogelijkheid in de vorm van een online intervisie. Voor alle deelnemers wordt een online omgeving gecreëerd waar zij gezamenlijke gedurende 2 uur deze onderwerpen en vragen kunnen bespreken. Die onderwerpen en vragen kunnen in de voorgaande modules, bijvoorbeeld in overleg met de docenten, worden opgehaald en geagendeerd. Op deze manier kunnen de deelnemers gebruik maken van elkaars expertise en ervaringen. Bespreek jouw vragen met docent van module 1 Marie-Louise.


Module 4 (Klassikaal 09:00 - 16.30u)

Vergunningen- en proceduremanagement bij complexe projecten

 • Vergunningen en proceduremanagement is noodzakelijk maar zeker leuk!
 • Hoe krijg je je project tijdig vergund zonder verrassingen?
 • Wil je een gecoördineerde procedure, wat brengt je dat?
 • Hoe houd je rekening met de gewenste contractvorm (D&C etc.) bij de vergunningen?
 • Hoe zit het met de risico’s in de project fasering?
 • Hoe neem je het projectteam mee in de afwegingen? Hoe ga je om met hun vragen en weerstand?
 • Hoe doorloop je soepel en voorspelbaar het vergunningenproces en neem daarbij de omgeving en het bevoegd gezag mee?
 • Actueel: hoe ga je om met stikstof? Wat brengt de nieuwe omgevingswet ons?

Communicatie

 • Hoe ga je aan de slag met de positionering van je project?
 • Welke handvatten kun je hanteren voor het bouwen aan een sterke reputatie van je project?
 • Welke rol speelt issuemanagement als onderdeel van je communicatiestrategie?
 • Hoe communiceert je in je project in tijden van een crisissituatie?
 • Online communicatie en sociale media: welke plek geef je het in de overall communicatie?

Docent: Jeroen de Bode en Freddy Elink Schuurman


Het gehele programma in één overzicht? Download de brochure!


Module 5 (Online 9.00 - 12.00u)

Wat voor een omgevingsmanager ben je?

Tijdens deze online lesdag ga je samen met docent Mijke aan de slag met de stijlen van omgevingsmanagers en kun je je vragen stellen over de
online modules.

 • Hoe kun je zelf het beste invulling geven aan je werkzaamheden als omgevingsmanager in het contact met je omgeving?
 • Signaturen in de vorm van een opdracht: welke stijl past het beste bij jou en het project?

Docent: Mijke van de Noort


Online Intervisie 

Leren van elkaars expertise

Tiijdens een opleiding zijn er vaak een paar onderwerpen of specifieke vragen waar deelnemers het graag over willen hebben, aanvullend op
het aangeboden programma en de onderwerpen. Ook kan er behoefte zijn om onderwerpen en specifieke vragen verder uit te diepen. Deze opleiding creëert daarvoor een mogelijkheid in de vorm van een online intervisie. Voor alle deelnemers wordt een online omgeving gecreëerd waar zij gezamenlijke gedurende 2 uur deze onderwerpen en vragen kunnen bespreken. Die onderwerpen en vragen kunnen in de voorgaande modules, bijvoorbeeld in overleg met de docenten, worden opgehaald en geagendeerd. Op deze manier kunnen de deelnemers gebruik maken van elkaars expertise en ervaringen. Ook bestaat de mogelijkheid om in de afsluitende pitch (zie module 6) verder te bouwen op jouw eigen specifieke
intervisiethema, of juist een ander onderwerp te kiezen. Met de intervisie en de pitch willen we zoveel mogelijk ruimte creëren voor ieders leerdoel.

Docent: Mijke van de Noort


Module 6 (Excursie 9.00 - 16.30u)

EXCURSIE GUSTAV MAHLERPLEIN of ander interessant en leerzaam project

Het Gustav Mahlerplein is op het gebied van omgevingsmanagement een prijswinnend project. Leerzaam en bijzonder interessante vanwege de nauwe
relatie tussen het omgevingsmanagement en de aanpak van het bouwproces. Omdat de bouwkranen op het Gustav Mahlerplein inmiddels zijn verdwenen kan het zijn dat de excursie dit najaar wordt georganiseerd dat een ander, uiteraard even interessant en leerzaam project, dat zich nog wel midden in de bouwfase bevindt.

Docenten: Patrick Voet, Jeroen Maas en Hetty Messchaert

 


Tijdschema van de opleiding omgevingsmanager in de bouw & infra:

Klassikale lesdagen:*

09.00 uur - Ontvangst met koffie
09.30 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunch
13.30 uur - Start middagprogramma
16.30 uur - Einde programma

De ochtend en middag zullen worden onderbroken door een koffie- en theepauze.

*Online modules, intervisies en excursies hebben een eigen tijdschema


 

Jouw Docenten:

Jeroen de Bode

Strategisch adviseur omgevingszaken bij RoyalHaskoningDHV en heeft voor verschillende grote en complexe projecten het vergunningen en proceduremanagement succesvol vormgegeven zoals bijvoorbeeld Marker Wadden, Dijkversterking van de Houtribdijk en Ontpoldering van de Noordwaard. Hij heeft onlangs succesvol een beroepsprocedure bij Raad van State over stikstof doorlopen. De derde verleende stikstofvergunning sinds het sneuvelen van het PAS.

 

Marie-Louise Gasseling

Zelfstandig adviseur, gespecialiseerd in samenwerken, omgevingsmanagement, duurzame bouwlogistiek en circulariteit. Meer dan 20 jaar ervaring in complexe binnenstedelijke bouw- en infraprojecten, zowel voor gemeenten als in het team bij de aannemer. Ook heeft ze voor meerdere Amsterdamse gebiedsontwikkelingen vormgegeven aan de verankering van BLVC in de projectorganisatie. Via de website BLVC.nl deelt ze opgedane kennis en praktische tools.

 

Tom Leest

zelfstandig adviseur en trainer, gespecialiseerd in strategisch omgevingsmanagement, betrokken bij grote en complexe infraprojecten als de A15 Maasvlakte-Vaanplein en de A16 Rotterdam

 

Mijke van de Noort

Adviseur samenwerkingen bij Twynstra Gudde. Mijke adviseert, traint en coacht partijen over samenwerken in actuele opgaven.

 

Jeroen Maas

Rijkswaterstaat, Omgevingsmanager bij Projectbureau A2 Maastricht, Projectmanager A2 Vonderen-Kerensheide, A73 Zaarderheiken en A67 Leenderheide-Geldrop. Als omgevingsmanager verantwoordelijk voor het stakeholdersmanagement, conditionering en communicatie.


Patrick Voet

Strategisch omgevingsmanager en consultant bij Rebel. Begeleidt en adviseert bedrijven, overheden, projecten en programma’s op het gebied van strategisch omgevingsmanagement. Doet dit zo’n 10 jaar specifiek voor grote complexe infra-projecten met kenmerken van locatie- en gebiedsontwikkeling, voor en bij grote aannemers, waarvan 5 jaar vanuit de bouwsector zelf. Bij Rebel ligt de focus op stakeholdermanagement in het veld van publiek-private samenwerkingen.

 

Freddy Elink Schuurman

Senior communicatieadviseur. Positionering en Identiteit bij de gemeente Amsterdam en Auteur van het boekje “SCHIET EENS OP!!” Een beschouwing over online communicatie gebaseerd op zes jaar ervaring bij de Noord/Zuidlijn.


Hetty Messchaert

Strategisch omgevingsmanager en communicatiespecialist, BAM Infraconsult. Hetty ontving eind 2016 van de gemeente Amsterdam een award voor goed samenwerken en goed omgevingsmanagement als voorbeeld voor de nieuwe marktvisie. Daarbij werd met name het project Mahlerplein genoemd. Hetty verzorgt de excursie naar het project herinrichting en ondergronds bouwen Gustav Mahlerplein,midden in het hart van het duurste stukje Nederland: de Zuidas.

 

Algemene informatie opleiding omgevingsmanager in de bouw & infra

Speciaal voor omgevingsmanagers werkzaam bij zowel opdrachtgevende als opdrachtnemende partijen!

 

Data en Locatie

12, 24 september, 1,  8 (excursie) en 15 oktober 2020 (VOL)                 28 oktober, 4 ,25 november, 2 en 9 (excursie) december 2020

Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 20
3511 DX Utrecht

Routebeschrijving

                La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht

Routebeschrijving

 

Je investering

De investering voor de opleiding Omgevingsmanager in de Bouw & Infra bedraagt € 3.599,- (excl. btw) perpersoon. De investering per losse moduledag bedraagt €799,- (excl. btw). Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Deze opleiding werd eerder bezocht door professionals werkzaam bij:

GRONTMIJ NEDERLAND B.V.
WITTEVEEN + BOS
ZAAN PRIMAIR
GEMEENTE NEERIJNEN
GEMEENTE HAARLEMMERMEER
CEENGINEERING
TRIODE
BONOTRAFFICS BV
MOVARES NEDERAND B.V.
WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE
RIJNLANDEN
DE KLERK WERKENDAM

ANTEA GROUP
GEMEENTE NIJMEGEN
GEMEENTE GOES
PROVINCIE LIMBURG
GEMEENTE BEUNINGEN
PROVINCIE UTRECHT
PROVINCIE GELDERLAND
GEMEENTE LINGEWAARD
PROVINCIE GRONINGEN
PROVINCIE OVERIJSEL
AKERTECH ADIVISEURS
COMMISSIE VOOR DE MER
 

Persoonlijk opleidingsadvies

Mariska Korewijk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 751

Verantwoordelijk voor het programma

Pleun Lenders
Projectmanager Bouw & Infra

 

 

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra start op 28 oktober, 4 en 25 november, 2 en 9 (excursie) december 2020 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €3599,- excl. btw
Datum: 28 oktober, 4 en 25 november, 2 en 9 (excursie) december 2020
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51


i.s.m.: