Opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra

Deze opleiding is ondergebracht bij ons merk SBO.

Bekijk hier de actuele opleidingsinformatie:

https://www.sbo.nl/vastgoed-infra/omgevingsmanager-bouw-infra/

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Opleidingsinformatie staat op SBO.nl

https://www.sbo.nl/vastgoed-infra/omgevingsmanager-bouw-infra/

Programma van de opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra 

Blended learning opzet:
3 fysieke modules, 2 online modules en 2 online intervisie momenten en een excursie dag! 

Module 1 (Klassikaal 09.00 - 16.30u)

Inleiding in het omgevingsmanagement

Krijg antwoord op de volgende vragen:
Het toenemende belang van (strategisch) omgevingsmanagement

 • Hoe ziet het speelveld van omgevingsmanagement eruit?
 • Welke trends en actuele ontwikkelingen doen zich voor op het terrein van omgevingsmanagement?
 • Hoe kan goed omgevingsmanagement je (concurrentie)positie versterken?
 • Een introductie in Strategisch Omgevingsmanagement (SOM)
 • Alles over standpunten, belangen, issues en het bouwen van vertrouwen
 • Wat kun je leren van praktijkcases van elders uit het land?

Hinder en BLVC

 • Wat is hinder eigenlijk?
 • Wat is het verschil tussen fysieke hinder en belevingshinder?
 • Hoe stel je een omgevingsscan op?
 • Welke beheersmaatregelen tref je om overlast te voorkomen en hoe meet je het effect?
 • Wat is een BLVC-plan en hoe werkt dit in de praktijk?
 • Hoe borg je Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie in de uitvoering?
 • Welke aspecten hebben een verhoogd veiligheidsrisico voor de omgeving?
 • Hoe stel je een communicatiestrategie op?

Docenten: Tom Leest en Marie Louise Gasseling


Module 2 (Klassikaal 9.00 - 16.30u)

Strategiebepaling

 • Wat is de meerwaarde en opbrengst van een goede issue- en stakeholdersanalyse?
 • Wat zijn goede voorbeelden van verschillende aanpakken, methoden en technieken om alle issues, betrokken stakeholders en diens belangen effectief in kaart te brengen?
 • Op welke manier integreer je de issue- en stakeholdersanalyse in het projectmanagement?
 • Hoe organiseer je het omgevingsmanagement in je eigen organisatie en project?
 • Hoe ga je om met de dynamiek in de omgeving?
 • Hoe bepaal je een strategie? En hoe vertaal je die strategie naar de praktijk?
 • Welke beheersmaatregelen tref je?

Bouwen aan een duurzame relatie met de omgeving

Aan de hand van twee succesvolle voorbeeldprojecten, A2 Maastricht en A12 Utrecht Veenendaal, wordt je op een enthousiaste manier meegenomen in de praktijk van strategisch omgevingsmanagement bij opdrachtgever en opdrachtnemer. Met veel ruimte voor discussie en feedback op je eigen praktijk.

 • Welke verschillende samenwerkingsvormen zijn er te onderscheiden?
 • Kies je voor een individuele aanpak en maatwerk? 
 • Wat zijn goede voorbeelden van kanalen en manieren om in contact te komen met de omgeving?
 • Hoe ga je om met de lokale politiek en ‘dwarsliggers’?
 • Wat kun je leren van tips en tricks om (zowel intern als extern) draagvlak te creëeren?
 • Wat is je positie als omgevingsmanager in de buitenwereld?
 • Wat zijn goede voorbeelden van een stappenplan voor het creëren van een duurzame relatie om tot een beter project te komen?

Docenten: Patrick Voet en Jeroen Maas


Het gehele programma in één overzicht? Download de brochure!


Module 3 (Online 09.00 - 12.00u)

Samenwerking van publieke, maatschappelijke en private partijen: op weg naar de participatiesamenleving!

In module 3 ga je zelfstandig aan de slag met de online lesstof. Na een opening en uitleg door docent Mijke kun je in de online leeromgeving de modules vinden.Belangrijk dat je alle modules behandelt hebt voordat je aan module 5 begint!

 • Van publieksparticipatie tot overheidsparticipatie en de doe democratie: wat betekent dit voor jou en je organisatie?
 • Hoe werkt, beweegt en opereer je op het grensvlak tussen bestaande organisaties en netwerken?
 • Hoe ga je een coalitie aan? En voor welke coalitievorm (besluitvormingsgerichte, samenwerkingsgerichte of netwerkgerichte coalitie) kies je?
 • Welke verschillende rollen en aanpakken (die passen in de participatiesamenleving) zijn er te onderscheiden?
 • Onder welke voorwaarden is participatie mogelijk?
 • Verwachtingenmanagement: hoe leg je verantwoording af richting burgers over het besluitvormingsproces en de bereikte resultaten?
 • Welke toets kun je hanteren voor een succesvolle participatie?

 

Docent: Mijke van de Noort (Twynstra Gudde)


Online Intervisie

Leren van elkaars expertise

Tijdens een opleiding zijn er vaak een paar onderwerpen of specifieke vragen waar deelnemers het graag over willen hebben, aanvullend op het aangeboden programma en de onderwerpen. Ook kan er behoefte zijn om onderwerpen en specifieke vragen verder uit te diepen. Deze opleiding creëert daarvoor een mogelijkheid in de vorm van een online intervisie. Voor alle deelnemers wordt een online omgeving gecreëerd waar zij gezamenlijke gedurende 2 uur deze onderwerpen en vragen kunnen bespreken. Die onderwerpen en vragen kunnen in de voorgaande modules, bijvoorbeeld in overleg met de docenten, worden opgehaald en geagendeerd. Op deze manier kunnen de deelnemers gebruik maken van elkaars expertise en ervaringen. Bespreek jouw vragen met docent van module 1 Marie-Louise.


Module 4 (Klassikaal 09:00 - 16.30u)

Vergunningen- en proceduremanagement bij complexe projecten

 • Vergunningen en proceduremanagement is noodzakelijk maar zeker leuk!
 • Hoe krijg je je project tijdig vergund zonder verrassingen?
 • Wil je een gecoördineerde procedure, wat brengt je dat?
 • Hoe houd je rekening met de gewenste contractvorm (D&C etc.) bij de vergunningen?
 • Hoe zit het met de risico’s in de project fasering?
 • Hoe neem je het projectteam mee in de afwegingen? Hoe ga je om met hun vragen en weerstand?
 • Hoe doorloop je soepel en voorspelbaar het vergunningenproces en neem daarbij de omgeving en het bevoegd gezag mee?
 • Actueel: hoe ga je om met stikstof? Wat brengt de nieuwe omgevingswet ons?

Communicatie

 • Hoe ga je aan de slag met de positionering van je project?
 • Welke handvatten kun je hanteren voor het bouwen aan een sterke reputatie van je project?
 • Welke rol speelt issuemanagement als onderdeel van je communicatiestrategie?
 • Hoe communiceert je in je project in tijden van een crisissituatie?
 • Online communicatie en sociale media: welke plek geef je het in de overall communicatie?

Docent: Jeroen de Bode en Freddy Elink Schuurman


Het gehele programma in één overzicht? Download de brochure!


Module 5 (Online 9.00 - 12.00u)

Wat voor een omgevingsmanager ben je?

Tijdens deze online lesdag ga je samen met docent Mijke aan de slag met de stijlen van omgevingsmanagers en kun je je vragen stellen over de
online modules.

 • Hoe kun je zelf het beste invulling geven aan je werkzaamheden als omgevingsmanager in het contact met je omgeving?
 • Signaturen in de vorm van een opdracht: welke stijl past het beste bij jou en het project?

Docent: Mijke van de Noort


Online Intervisie 

Leren van elkaars expertise

Tiijdens een opleiding zijn er vaak een paar onderwerpen of specifieke vragen waar deelnemers het graag over willen hebben, aanvullend op
het aangeboden programma en de onderwerpen. Ook kan er behoefte zijn om onderwerpen en specifieke vragen verder uit te diepen. Deze opleiding creëert daarvoor een mogelijkheid in de vorm van een online intervisie. Voor alle deelnemers wordt een online omgeving gecreëerd waar zij gezamenlijke gedurende 2 uur deze onderwerpen en vragen kunnen bespreken. Die onderwerpen en vragen kunnen in de voorgaande modules, bijvoorbeeld in overleg met de docenten, worden opgehaald en geagendeerd. Op deze manier kunnen de deelnemers gebruik maken van elkaars expertise en ervaringen. Ook bestaat de mogelijkheid om in de afsluitende pitch (zie module 6) verder te bouwen op jouw eigen specifieke
intervisiethema, of juist een ander onderwerp te kiezen. Met de intervisie en de pitch willen we zoveel mogelijk ruimte creëren voor ieders leerdoel.

Docent: Patrick Voet of Jeroen Maas


Module 6 (Excursie 9.00 - 16.30u)

Excursie, Leer aan de hand van voorbeelden

Aan de slag!

De laatste moduledag staat de praktijk weer centraal. Als omgevingsmanager krijg je in verschillende fasen van een project te maken met steeds nieuwe en andere vraagstukken, knelpunten maar ook kansen. Elke omgevingsmanager heeft zo zijn eigen uitdagingen. Daarom wordt je op locatie uitgedaagd om met de docenten en de andere deelnemers in gesprek te gaan over een thema, probleem, leerdoel of vraag die jou het meest bezig houdt. Alles wat je hebt geleerd in de voorgaande 5 modules, en wat voor jou van belang is, kun je daarbij verwerken en toepassen.

Je gaat aan de slag met een concrete probleemstelling of vraagstelling die je zelf inbrengt! Die verwerk je in een korte ‘pitch’ waarbij je bijvoorbeeld in kunt gaan op de volgende leervragen:

 • En dan gaat het bijna mis.. vertraging en hogere kosten liggen op de loer. Wat nu?
 • Ik zie enorme kansen bij dit project maar hoe pak ik dit aan en waar begin ik?
 • Ik wil mijn rol binnen de eigen projectorganisatie versterken, hoe pak ik dat aan en hoe kan ik mijn eigen organisatie overtuigen?
 • Hoe kan ik de samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en de omgeving het beste vormgeven en verbeteren?

Presentatie aan de groep

Je presenteert je pitch aan de groep en de docenten die je helpen zelf op te zoek te gaan naar de antwoorden op je vragen en leerdoelen. Door de brede samenstelling van de groep en de ruime ervaringen van de docenten met zowel de publieke als private praktijk, ontvang je tips & tricks uit meerdere invalshoeken. Kortom: Je gaat naar huis met waardevolle feedback die je direct in je praktijk kan toepassen!uit meerdere invalshoeken. Kortom: Je gaat naar huis met waardevolle feedback die je direct in je praktijk
kan toepassen!

Docenten: Patrick Voet, Jeroen Maas en Hetty Messchaert

 


Tijdschema van de opleiding omgevingsmanager in de bouw & infra:

Klassikale lesdagen:*

09.00 uur - Ontvangst met koffie
09.30 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunch
13.30 uur - Start middagprogramma
16.30 uur - Einde programma

De ochtend en middag zullen worden onderbroken door een koffie- en theepauze.

*Online modules, intervisies en excursies hebben een eigen tijdschema


 

Jouw Docenten:

Jeroen de Bode

Strategisch adviseur omgevingszaken bij RoyalHaskoningDHV en heeft voor verschillende grote en complexe projecten het vergunningen en proceduremanagement succesvol vormgegeven zoals bijvoorbeeld Marker Wadden, Dijkversterking van de Houtribdijk en Ontpoldering van de Noordwaard. Hij heeft onlangs succesvol een beroepsprocedure bij Raad van State over stikstof doorlopen. De derde verleende stikstofvergunning sinds het sneuvelen van het PAS.

 

Marie-Louise Gasseling

Zelfstandig adviseur, gespecialiseerd in samenwerken, omgevingsmanagement, duurzame bouwlogistiek en circulariteit. Meer dan 20 jaar ervaring in complexe binnenstedelijke bouw- en infraprojecten, zowel voor gemeenten als in het team bij de aannemer. Ook heeft ze voor meerdere Amsterdamse gebiedsontwikkelingen vormgegeven aan de verankering van BLVC in de projectorganisatie. Via de website BLVC.nl deelt ze opgedane kennis en praktische tools.

 

Tom Leest

zelfstandig adviseur en trainer, gespecialiseerd in strategisch omgevingsmanagement, betrokken bij grote en complexe infraprojecten als de A15 Maasvlakte-Vaanplein en de A16 Rotterdam

 

Mijke van de Noort

Adviseur samenwerkingen bij Twynstra Gudde. Mijke adviseert, traint en coacht partijen over samenwerken in actuele opgaven.

 

Jeroen Maas

Rijkswaterstaat, Omgevingsmanager bij Projectbureau A2 Maastricht, Projectmanager A2 Vonderen-Kerensheide, A73 Zaarderheiken en A67 Leenderheide-Geldrop. Als omgevingsmanager verantwoordelijk voor het stakeholdersmanagement, conditionering en communicatie.


Patrick Voet

Strategisch omgevingsmanager en consultant bij Rebel. Begeleidt en adviseert bedrijven, overheden, projecten en programma’s op het gebied van strategisch omgevingsmanagement. Doet dit zo’n 10 jaar specifiek voor grote complexe infra-projecten met kenmerken van locatie- en gebiedsontwikkeling, voor en bij grote aannemers, waarvan 5 jaar vanuit de bouwsector zelf. Bij Rebel ligt de focus op stakeholdermanagement in het veld van publiek-private samenwerkingen.

 

Freddy Elink Schuurman

Senior communicatieadviseur. Positionering en Identiteit bij de gemeente Amsterdam en Auteur van het boekje “SCHIET EENS OP!!” Een beschouwing over online communicatie gebaseerd op zes jaar ervaring bij de Noord/Zuidlijn.


Hetty Messchaert

Strategisch omgevingsmanager en communicatiespecialist, BAM Infraconsult. Hetty ontving eind 2016 van de gemeente Amsterdam een award voor goed samenwerken en goed omgevingsmanagement als voorbeeld voor de nieuwe marktvisie. Daarbij werd met name het project Mahlerplein genoemd. Hetty verzorgt de excursie naar het project herinrichting en ondergronds bouwen Gustav Mahlerplein,midden in het hart van het duurste stukje Nederland: de Zuidas.

 

Algemene informatie opleiding omgevingsmanager in de bouw & infra

Speciaal voor omgevingsmanagers werkzaam bij zowel opdrachtgevende als opdrachtnemende partijen!

 

Data en Locatie

11, 18 maart & 8 april 2021 > La Vie Utrecht
25 maart, 1, 15 & 20 april 2021 > Online

22 april > Excursie
                 

 

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht

Routebeschrijving

                 

 

Je investering

De investering voor de opleiding Omgevingsmanager in de Bouw & Infra bedraagt € 3.599,- (excl. btw) perpersoon. De investering per losse moduledag bedraagt €799,- (excl. btw). Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Deze opleiding werd eerder bezocht door professionals werkzaam bij:

GRONTMIJ NEDERLAND B.V.
WITTEVEEN + BOS
ZAAN PRIMAIR
GEMEENTE NEERIJNEN
GEMEENTE HAARLEMMERMEER
CEENGINEERING
TRIODE
BONOTRAFFICS BV
MOVARES NEDERAND B.V.
WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE
RIJNLANDEN
DE KLERK WERKENDAM

ANTEA GROUP
GEMEENTE NIJMEGEN
GEMEENTE GOES
PROVINCIE LIMBURG
GEMEENTE BEUNINGEN
PROVINCIE UTRECHT
PROVINCIE GELDERLAND
GEMEENTE LINGEWAARD
PROVINCIE GRONINGEN
PROVINCIE OVERIJSEL
AKERTECH ADIVISEURS
COMMISSIE VOOR DE MER
 

Persoonlijk opleidingsadvies

Mariska Korewijk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 751

Verantwoordelijk voor het programma

Pleun Lenders
Projectmanager Bouw & Infra

 

 

 

smaple image

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra start op Start 21 september 2021 in La Vie Utrecht!

Opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €3599,- excl. btw
Datum: Start 21 september 2021
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany

i.s.m.: