Opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra

8e editie: succesvol samenwerken met uw omgeving

 • Voor omgevingsmanagers van zowel opdrachtgevende als opdrachtnemende partijen
 • Voorkom vertraging en kostenoverschrijding
 • Ontvang dé handvatten om de controle over uw project te optimaliseren
 • Leer aan de hand van lessen uit de praktijk
 • Excursie naar het Project Rotterdamse Baan in Den Haag
 • Lees ook het blog: 5 tips voor de omgevinsgmanagers

Extra editie! | nog 1 plaats beschikbaar!

Ook interessant: Praktijkopleiding BLVC in de bouw en Infra

 

Benut lokale kennis, werk samen, kom tot creatievere oplossingen, stuur op win-win situaties en voorkom stagnatie- en overschrijdingskosten!


Omgevingsmanagers opgelet; de regels wijzigen, het speelveld verandert!

Als omgevingsmanager bent u de spin in het web. U houdt rekening met de belangen van alle betrokken stakeholders binnen en buiten uw organisatie. Dit kan zeer complexe situaties opleveren waarbij vertraging en kostenoverschrijding op de loer liggen. Het speelveld is in grote mate aan verandering onderhevig. Waar het omgevingsmanagement voorheen de taak was van overheden, komt dit nu in toenemende mate te liggen bij opdrachtnemende partijen. Daarnaast is de samenleving in transitie, burgers zijn mondiger en participeren. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken, met nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Bent u al voorbereid op uw nieuwe werkzaamheden?


Concrete handvatten voor meer controle over uw project

De opleiding Omgevingsmanager in de Bouw & Infra geeft u dé handvatten om goed voorbereid aan de slag te gaan met strategisch omgevingsmanagement (SOM). De opleiding is geschikt voor professionals die nieuw zijn in het vakgebied, maar ook voor omgevingsmanagers die al langere tijd meelopen en hun kennis en vaardigheden up-to-date willen houden. Daarnaast is deze opleiding ontwikkeld voor zowel omgevingsmanagers bij opdrachtnemende partijen als bij overheden.


De theorie wordt toegelicht aan de hand van talloze praktijkcases én u gaat op excursie naar het Project Rotterdamse Baan in Den Haag


Na het volgen van deze opleiding Omgevingsmanager in de bouw en infra

 • Weet u alle stakeholders en hun belangen in kaart te brengen, en kunt u deze belangen verenigen
 • Heeft u inzicht in de manieren om in contact te komen met uw omgeving en hier een duurzame relatie mee op te bouwen
 • Weet u hoe u succesvol kunt communiceren
 • Leert u wat voor omgevingsmanager u bent en welke stijlen het beste bij uw passen
 • Heeft u inzicht in alle relevante wettelijke kaders

Reacties deelnemers vorige editie:

 • "De cursus is mij er goed bevallen: de vele praktijkvoorbeelden, rollenspellen en discussies. Heel fijn dat de cursus gegeven wordt door mensen uit de praktijk. Wat ook heel waardevol is, is de combinatie (bij zowel docenten als cursisten) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Goed om vanuit verschillende zienswijzen e.e.a. te benaderen."
 • "Door de bekendheid sprak het erg aan. Veel geleerd. Leuke gemotiveerde groep."
 • "Ik vond het erg leuk dat de docenten allemaal vanuit hun eigen praktijkervaring vertelden. Dat maakt dat de gepresenteerde theorie meteen heel erg gaat leven."

Deze opleiding werd eerder bezocht door professionals werkzaam bij:

GRONTMIJ NEDERLAND B.V.
WITTEVEEN + BOS
ZAAN PRIMAIR
GEMEENTE NEERIJNEN
GEMEENTE HAARLEMMERMEER
CEENGINEERING
TRIODE
BONOTRAFFICS BV
MOVARES NEDERAND B.V.
WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE
RIJNLANDEN
DE KLERK WERKENDAM

ANTEA GROUP
GEMEENTE NIJMEGEN
GEMEENTE GOES
PROVINCIE LIMBURG
GEMEENTE BEUNINGEN
PROVINCIE UTRECHT
PROVINCIE GELDERLAND
GEMEENTE LINGEWAARD
PROVINCIE GRONINGEN
PROVINCIE OVERIJSEL
AKERTECH ADIVISEURS
COMMISSIE VOOR DE MER

Programma van de opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra

 

Module 1

Inleiding in het omgevingsmanagement

Het toenemende belang van (strategisch) omgevingsmanagement (SOM)

 • Hoe ziet het speelveld van omgevingsmanagement eruit?
 • Welke trends en actuele ontwikkelingen doen zich voor op het terrein van omgevingsmanagement?
 • Waarom wordt omgevingsmanagement steeds belangrijker?
 • Welke rol speelt omgevingsmanagement in het aanbestedingsproces? En op welke manier vindt de selectie van de economisch meest voordelige inschrijving (emvi) plaats?
 • Hoe kan goed omgevingsmanagement uw (concurrentie)positie versterken?
 • Wat zijn de hoofdlijnen van de methodiek Integraal Projectmanagement? En hoe past u deze methodiek toe voor de beheersing van grote en complexe infrastructurele projecten?
 • Wat kunt u leren van praktijkcases van elders uit het land?

Samenwerking van publieke, maatschappelijke en private partijen: op weg naar de participatiesamenleving!

 • Van publieksparticipatie tot overheidsparticipatie en de doe democratie: wat betekent dit voor u en uw organisatie?
 • Hoe werkt, beweegt en opereert u op het grensvlak tussen bestaande organisaties en netwerken?
 • Hoe gaat u een coalitie aan? En voor welke coalitievorm (besluitvormingsgerichte, samenwerkingsgerichte of netwerkgerichte coalitie) kiest u?
 • Welke verschillende rollen en aanpakken (die passen in de participatiesamenleving) zijn er te onderscheiden?
 • Onder welke voorwaarden is participatie mogelijk?
 • Verwachtingenmanagement: hoe legt u verantwoording af richting burgers over het besluitvormingsproces en de bereikte resultaten?
 • Welke toets kunt u hanteren voor een succesvolle participatie?

Tom Leest, zelfstandig adviseur en trainer, gespecialiseerd in strategisch omgevingsmanagement, betrokken bij grote en complexe infraprojecten als de A15 Maasvlakte-Vaanplein en de A16 Rotterdam

Martine De Jong, adviseur bij Twynstra Gudde en onderzoeker bij de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht, ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden en bedrijven bij vraagstukken rond samenwerking en communicatie


Module 2

De Publieke én Private Praktijk

van planvorming tot creatieve eindoplossing en aanpak in de bouwfase!

De issue- en stakeholdersanalyse als startpunt van uw strategiebepaling

 • Wat is de noodzaak van een concrete issue- en stakeholdersanalyse?
 • Wat zijn goede voorbeelden van aanpakken, methoden en technieken om alle issues, betrokken stakeholders en diens belangen effectief in kaart te brengen?
 • Op welke manier integreert u de issue- en stakeholdersanalyse in het projectmanagement?
 • Hoe gaat u om met de dynamiek in de omgeving?
 • Hoe bepaalt u een strategie? En hoe vertaalt u uw strategie naar de praktijk?
 • Welke beheersmaatregelen treft u?

Het opbouwen van een duurzame relatie met de omgeving

 • Welke verschillende samenwerkingsvormen zijn er te onderscheiden?
 • Kiest u voor een individuele aanpak en maatwerk? Of werkt u alleen samen met georganiseerde stakeholders op de belangrijkste issues volgens de issue- en stakeholdersanalyse?
 • Wat zijn goede voorbeelden van kanalen en manieren om in contact te komen met de omgeving (zowel vanuit de publieke partijen als vanuit de bouwcombinatie)?
 • Hoe gaat u om met de lokale politiek en ‘dwarsliggers’?
 • Wat kunt u leren van tips en tricks om (zowel intern als extern) draagvlak te creëeren?
 • Hoe bepaalt u of er voldoende draagvlak is?
 • Wat is uw positie als omgevingsmanager in de buitenwereld? Bent u een verlengstuk van de projectmanager? Of fungeert u als intermediair tussen het project en de omgeving?
 • Wat is uw positie als omgevingsmanager in de binnenwereld (in relatie tot de projectdirecteur, de technisch manager en de contractmanager)?
 • Wat zijn goede voorbeelden van een stappenplan voor het creëren van een duurzame relatie om tot een beter project te komen?

Sturen naar een beter projectresultaat: ambitie gestuurd management en de Mutual Gains Approach

 • Wat zijn de basis- en werkprincipes van de Mutual Gains Approach?
 • Hoe denkt u in belangen in plaats van in standpunten? En hoe stuurt u op tevredenheid?
 • Wat zijn goede praktijkvoorbeelden van onderhandelen, conflictoplossing en sturen op win-win situaties?
 • Welke tools kunt u gebruiken voor ambitiesturing? En op welke manier creëert u uw eigen dashboard met key performance indicators?

Jeroen Maas, Rijkswaterstaat, Omgevingsmanager bij Projectbureau A2 Maastricht, Projectmanager A2 Vonderen-Kerensheide, A73 Zaarderheiken en A67 Leenderheide-Geldrop. Als omgevingsmanager verantwoordelijk voor het stakeholdersmanagement, conditionering en communicatie

Patrick Voet, strategisch omgevingsmanager en consultant bij Rebel. Begeleidt en adviseert bedrijven, overheden, projecten en programma’s op het gebied van strategisch omgevingsmanagement. Doet dit zo’n 10 jaar specifiek voor grote complexe infrastructuurprojecten met kenmerken van locatie- en gebiedsontwikkeling, voor en bij grote aannemers. Werkte eerder ook als adviseur en bij grote aannemers. Bij Rebel ligt de focus op stakeholdermanagement in het veld van publiek-private samenwerkingen


Het gehele programma in één overzicht? Download de brochure!


Module 3

Communicatie & Stijlen

Communicatie

 • Hoe gaat u aan de slag met de positionering van uw project?
 • Welke handvatten kunt u hanteren voor het bouwen aan een sterke reputatie van uw project?
 • Welke rol speelt issuemanagement als onderdeel van uw communicatiestrategie?
 • Hoe communiceert u in uw project in tijden van een crisissituatie?
 • Online communicatie en sociale media: welke plek geeft u het in uw overall communicatie?
 • Bouwcommunicatie: verantwoordelijkheid bij de aannemer leggen of juist niet?
 • Wat kunt u leren van praktijkvoorbeelden met betrekking tot de Noord Zuidlijn Amsterdam?

Aan de slag

 • Wat voor een omgevingsmanager bent u?
 • Hoe kunt u zelf het beste invulling geven aan uw werkzaamheden als omgevingsmanager in het contact met uw omgeving?
 • Signaturen in de vorm van een opdracht: welke stijl past het beste bij u en uw project?


Alex Sheerazi, hoofd communicatie bij de Dienst Metro en Tram van de gemeente Amsterdam, verantwoordelijk voor de aanleg van de  Noord/Zuidlijn en de renovatie van de Oostlijn en het strategisch beheer van het Amsterdamse metro- en tramnetwerk

Pim Nijssen, senior adviseur en trainer van Twynstra Gudde in de sectoren water, ruimte en overheid. Pim adviseert, traint en coacht  partijen over samenwerken in actuele opgaven zoals klimaatadaptatie en de implementatie van de nieuwe omgevingswet


Module 4

Vergunningen- en proceduremanagement- en hinder & BLVC

Vergunningen- en proceduremanagment bij complexe projecten

 • Vergunningen en proceduremanagement is noodzakelijk maar zeker ook leuk!
 • Hoe krijg ik mijn project tijdig vergund zonder verrassingen?
 • Wil ik een gecoördineerde procedure, wat brengt mij dat?
 • Hoe houd ik rekening met de gewenste contractvorm (D&C etc.) bij mijn vergunningen?
 • Hoe zit het met de risico’s in de project fasering?
 • Hoe neem ik mijn projectteam mee in de afwegingen? Hoe ga ik om met hun vragen en weerstand?
 • Hoe doorloop ik soepel en voorspelbaar het vergunningenproces en neem daarbij mijn omgeving en het bevoegd gezag mee?

Hinder en BLVC

 • Wat is het verschil tussen fysieke hinder en belevingshinder?
 • Hoe stel ik een omgevingsscan op?
 • Hoe waarborgt u Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie in de uitvoering?
 • Wat is een BLVC-plan en hoe werkt dit in de praktijk?
 • Welke beheersmaatregelen treft u om overlast te voorkomen en hoe meet u het effect?
 • Welke aspecten hebben een verhoogd veiligheidsrisico voor de omgeving?
 • Hoe stelt u een communicatiestrategie op?
 • Welke rollen en taken heeft een omgevingsmanager bij de opdrachtgever en bij de opdrachtgever?

Jeroen de Bode, strategisch adviseur omgevingszaken bij RoyalHaskoningDHV en heeft voor verschillende grote en complexe projecten het vergunningen en proceduremanagement succesvol vormgegeven zoals bijvoorbeeld Marker Wadden, Dijkversterking van de Houtribdijk en Ontpoldering van de Noordwaard

Marie-Louise Gasseling, proces- en omgevingsmanager bij Circle Motion, thuis in innovatieve samenwerking bij bouw- en infraprojecten Specialisaties zijn strategisch omgevingsmanagement, duurzaamheid in de gebouwde omgeving en het delen van kennis


Het gehele programma in één overzicht? Download de brochure!


Module 5

Omgevinsgmanagement in de praktijk

Excursie naar de Rotterdamse Baan in Den Haag

De laatste moduledag staat de praktijk weer centraal. Als omgevingsmanager krijgt u gedurende de verschillende fasen van
een project te maken met verschillende uitdagingen, knelpunten maar ook kansen. Daarbij is uw rol ook per fase anders. U wordt op locatie uitgedaagd om in teamverband aan de slag te gaan met concrete leerdoelen in de verschillende fasen (planfase, aanbestedingsfase en realisatiefase) van een project, vanuit zowel de opdrachtgevers- als opdrachtnemerskant. Alles wat u heeft geleerd brengt u op deze laatste moduledag zelf in praktijk!

Aan de slag!

U gaat aan de slag met een concrete probleemstelling of vraagstelling die u zelf inbrengt! Die verwerkt u in een korte ‘pitch’ waarbij u bijvoorbeeld in kunt gaan op de volgende leervragen:

 • En dan gaat het bijna mis.. vertraging en hogere kosten liggen op de loer. Wat nu?
 • Ik zie enorme kansen bij dit project maar hoe pak ik dit aan en waar begin ik?
 • Ik wil mijn rol binnen de eigen projectorganisatie versterken, hoe pak ik dat aan en hoe kan ik mijn eigen organisatie overtuigen?
 • Hoe kan ik de samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en de omgeving het beste vormgeven?

Presentatie aan de groep

U presenteert uw pitch aan de groep en aan de docenten die u helpen om zelf op te zoek te gaan naar de antwoorden op uw vragen en leerdoelen. Door de brede samenstelling van de groep en de ruime ervaringen van de docenten met zowel de publieke als private praktijk, ontvangt u tips & tricks uit meerdere invalshoeken.
Kortom: U gaat naar huis met waardevolle feedback die u direct in uw praktijk kan toepassen!


Jeroen Maas, Rijkswaterstaat, Omgevingsmanager bij Projectbureau A2 Maastricht, Projectmanager A2 Vonderen-Kerensheide, A73 Zaarderheiken en A67 Leenderheide-Geldrop. Als omgevingsmanager verantwoordelijk voor het stakeholdersmanagement, conditionering en communicatie

Hetty Messchaert, strategisch omgevingsmanager en communicatiespecialist, BAM Infraconsult. Hetty ontving eind 2016 van de gemeente Amsterdam een award voor goed samenwerken en goed omgevingsmanagement als voorbeeld voor de nieuwe marktvisie. Daarbij werd met name het project Mahlerplein genoemd, in het hart van het duurste stukje Nederland: de Zuidas.

Patrick Voet, strategisch omgevingsmanager en consultant bij Rebel. Begeleidt en adviseert bedrijven, overheden, projecten en programma’s op het gebied van strategisch omgevingsmanagement. Doet dit zo’n 10 jaar specifiek voor grote complexe infrastructuurprojecten met kenmerken van locatie- en gebiedsontwikkeling, voor en bij grote aannemers. Werkte eerder ook als adviseur en bij grote aannemers. Bij Rebel ligt de focus op stakeholdermanagement in het veld van publiek-private samenwerkingen

Erik-Jan Mann-Kos, omgevingsmanager voor de bouwcombinatie Rotterdamse Baan en werkzaam bij BAM Infraconsult. Erik-Jan verzorgt een presentatie van het grootste bouwproject in Den Haag, de Rotterdamse Baan en leidt ons rond op de bouwlocatie


Tijdschema van de opleiding omgevingsmanager in de bouw & infra:

09.00 uur - Ontvangst met koffie
09.30 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunch
13.30 uur - Start middagprogramma
16.30 uur - Einde programma

De ochtend en middag zullen worden onderbroken door een koffie- en theepauze.

* Advies: In verband met beperkte parkeergelegenheid adviseren wij u met de trein te gaan.


 

Uw Docenten:


Dag 1:

Tom Leest, zelfstandig adviseur en trainer, gespecialiseerd in strategisch omgevingsmanagement, betrokken bij grote en complexe  infraprojecten als de A15 Maasvlakte-Vaanplein en de A16 Rotterdam

Martine De Jong, adviseur bij Twynstra Gudde en onderzoeker bij de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht, ondersteunt,  begeleidt en adviseert overheden en bedrijven bij vraagstukken rond samenwerking en communicatie


Dag 2:

Jeroen Maas Rijkswaterstaat, Omgevingsmanager bij Projectbureau A2 Maastricht, Projectmanager A2 Vonderen-Kerensheide, A73 Zaarderheiken en A67 Leenderheide-Geldrop. Als omgevingsmanager verantwoordelijk voor het stakeholdersmanagement, conditionering en communicatie

Patrick Voetstrategisch omgevingsmanager en consultant bij Rebel. Begeleidt en adviseert bedrijven, overheden, projecten en programma’s op het gebied van strategisch omgevingsmanagement. Doet dit zo’n 10 jaar specifiek voor grote complexe infrastructuurprojecten met kenmerken van locatie- en gebiedsontwikkeling, voor en bij grote aannemers. Werkte eerder ook als adviseur en bij grote aannemers. Bij Rebel ligt de focus op stakeholdermanagement in het veld van publiek-private samenwerkingen


Dag 3:

Alex Sheerazi, hoofd communicatie bij de Dienst Metro en Tram van de gemeente Amsterdam, verantwoordelijk voor de aanleg van de  Noord/Zuidlijn en de renovatie van de Oostlijn en het strategisch beheer van het Amsterdamse metro- en tramnetwerk

Pim Nijssen, senior adviseur en trainer van Twynstra Gudde in de sectoren water, ruimte en overheid. Pim adviseert, traint en coacht  partijen over samenwerken in actuele opgaven zoals klimaatadaptatie en de implementatie van de nieuwe omgevingswet.


Dag 4:

Jeroen de Bode, strategisch adviseur omgevingszaken bij RoyalHaskoningDHV en heeft voor verschillende grote en complexe projecten het vergunningen en proceduremanagement succesvol vormgegeven zoals bijvoorbeeld Marker Wadden, Dijkversterking van de Houtribdijk en Ontpoldering van de Noordwaard.

Marie-Louise Gasseling, proces- en omgevingsmanager bij Circle Motion, thuis in innovatieve samenwerking bij bouw- en infraprojecten
Specialisaties zijn strategisch omgevingsmanagement, duurzaamheid in de gebouwde omgeving en het delen van kennis


Dag 5:

Patrick Voet, strategisch omgevingsmanager bij Rebel. Begeleidt en adviseert bedrijven, overheden, projecten en programma’s op het  gebied van strategisch omgevingsmanagement. Doet dit zo’n 10 jaar specifiek voor grote complexe infrastructuurprojecten met kenmerken van locatie- en gebiedsontwikkeling, voor en bij grote aannemers. Bij Rebel ligt de focus op stakeholdermanagement in het veld van publiek-private samenwerkingen.

Jeroen Maas, Rijkswaterstaat, Omgevingsmanager bij Projectbureau A2 Maastricht, A2 Vonderen-Kerensheide, A73 Zaarderheiken, verantwoordelijk voor het stakeholdersmanagement, conditionering en communicatie.

Hetty Messchaert, strategisch omgevingsmanager en communicatiespecialist, BAM Infraconsult. Hetty ontving eind 2016 van de
gemeente Amsterdam een award voor goed samenwerken en goed omgevingsmanagement als voorbeeld voor de nieuwe marktvisie. Daarbij werd met name het project Mahlerplein genoemd, in het hart van het duurste stukje Nederland: de Zuidas.

Erik-Jan Mann-Kos, omgevingsmanager voor de bouwcombinatie Rotterdamse Baan en werkzaam bij BAM Infraconsult. Erik-Jan verzorgt een presentatie van het grootste bouwproject in Den Haag, de Rotterdamse Baan en leidt ons rond op de bouwlocatie.

 

 

 

Algemene informatie opleiding omgevingsmanager in de bouw & infra


Speciaal voor omgevingsmanagers werkzaam bij zowel opdrachtgevende als opdrachtnemende partijen!


Data en Locatie

12, 19 en 26 september, 3 oktober, Excursie 10 oktober 2019

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

Routebeschrijving


Uw investering

De investering voor de opleiding Omgevingsmanager in de Bouw & Infra bedraagt € 3.599,- (excl. btw) perpersoon. De investering per losse moduledag bedraagt €799,- (excl. btw). Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.


Persoonlijk opleidingsadvies

Nancy Kager
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 774

Verantwoordelijk voor het programma

Pleun Lenders
Projectmanager Bouw & Infra

Sandra van der Burgt
Project Coördinator

 

 Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Vragen of meer informatie?

Lees meer over onze incompany trainingen of neem vrijblijvend contact op met:

Guusje verhoeven Incompany Advies
Guusje Verhoeven
Adviseur Incompany trainingen
Email: g.verhoeven@Euroforum.nl
Telefoon: 06 516 18 303

Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra start op 12, 19 en 26 september, 3, 10 oktober 2019 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3.599,- excl. btw
Datum: 12, 19 en 26 september, 3, 10 oktober 2019
Beoordeling (18):
8,0 / 10
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774


i.s.m.:

Relevant aanbod

1 Okt

Cursus Vastgoedrecht

Het complexe vastgoedrecht binnen 5 dagen volledig in kaart! U wordt wegwijs gemaakt in het doolhof van vastgoedrecht! Lees meer
Type: 5-daagse cursus | | Lokatie:La Vie Utrecht

Alle events