Opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra

10e editie: succesvol samenwerken met je omgeving

 • Voor omgevingsmanagers van zowel opdrachtgevende als opdrachtnemende partijen
 • Voorkom vertraging en kostenoverschrijding
 • Ontvang dé handvatten om de controle over je project te optimaliseren
 • Excursie naar Gustav Mahlerplein Amsterdam
 • Beoordeeld met 8+: kwaliteit gegarandeerd!

Lees ook het blog: 5 tips voor de omgevinsgmanagers

 

Benut lokale kennis, werk samen, kom tot creatievere oplossingen, stuur op win-win situaties en voorkom stagnatie- en overschrijdingskosten!

 

Omgevingsmanagers opgelet; de regels wijzigen, het speelveld verandert!

Als omgevingsmanager ben je de spin in het web. Je houdt rekening met de belangen van alle betrokken stakeholders binnen en buiten jouw organisatie. Dit kan zeer complexe situaties opleveren waarbij vertraging en kostenoverschrijding op de loer liggen. Het speelveld is in grote mate aan verandering onderhevig. Waar het omgevingsmanagement voorheen de taak was van overheden, komt dit nu in toenemende mate te liggen bij opdrachtnemende partijen. Daarnaast is de samenleving in transitie, burgers zijn mondiger en participeren. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken, met nieuwe taken en verantwoordelijkheden. Ben je al voorbereid op jouw nieuwe werkzaamheden?

 

Concrete handvatten voor meer controle over jouw project

De opleiding Omgevingsmanager in de Bouw & Infra geeft je dé handvatten om goed voorbereid aan de slag te gaan met strategisch omgevingsmanagement (SOM). De opleiding is geschikt voor professionals die nieuw zijn in het vakgebied, maar ook voor omgevingsmanagers die al langere tijd meelopen en hun kennis en vaardigheden up-to-date willen houden. Daarnaast is deze opleiding ontwikkeld voor zowel omgevingsmanagers bij opdrachtnemende partijen als bij overheden.

De theorie wordt toegelicht aan de hand van talloze praktijkcases én je gaat op excursie naar het Project Rotterdamse Baan in Den Haag

 

Na het volgen van deze opleiding Omgevingsmanager in de bouw en infra

 • Weet je alle stakeholders en hun belangen in kaart te brengen, en kun je deze belangen verenigen
 • Heb je inzicht in de manieren om in contact te komen met jouw omgeving en hier een duurzame relatie mee op te bouwen
 • Weet je hoe je succesvol kunt communiceren
 • Leer je wat voor omgevingsmanager je bent en welke stijlen het beste bij je passen
 • Heb je inzicht in alle relevante wettelijke kaders

 

Reacties deelnemers vorige editie:

 • "De opleiding is mij er goed bevallen: de vele praktijkvoorbeelden, rollenspellen en discussies. Heel fijn dat de opleiding gegeven wordt door mensen uit de praktijk. Wat ook heel waardevol is, is de combinatie (bij zowel docenten als cursisten) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Goed om vanuit verschillende zienswijzen e.e.a. te benaderen."
 • "Door de bekendheid sprak het erg aan. Veel geleerd. Leuke gemotiveerde groep."
 • "Ik vond het erg leuk dat de docenten allemaal vanuit hun eigen praktijkervaring vertelden. Dat maakt dat de gepresenteerde theorie meteen heel erg gaat leven."

Programma van de opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra

 

Module 1

Inleiding in het omgevingsmanagement

Het toenemende belang van (strategisch) omgevingsmanagement (SOM)

 • Hoe ziet het speelveld van omgevingsmanagement eruit?
 • Welke trends en actuele ontwikkelingen doen zich voor op het terrein van omgevingsmanagement?
 • Waarom wordt omgevingsmanagement steeds belangrijker?
 • Welke rol speelt omgevingsmanagement in het aanbestedingsproces? En op welke manier vindt de selectie van de economisch meest voordelige inschrijving (emvi) plaats?
 • Hoe kan goed omgevingsmanagement jouw (concurrentie)positie versterken?
 • Wat zijn de hoofdlijnen van de methodiek Integraal Projectmanagement? En hoe pas je deze methodiek toe voor de beheersing van grote en complexe infrastructurele projecten?
 • Wat kun je leren van praktijkcases van elders uit het land?

Samenwerking van publieke, maatschappelijke en private partijen: op weg naar de participatiesamenleving!

 • Van publieksparticipatie tot overheidsparticipatie en de doe democratie: wat betekent dit voor jou en jouw organisatie?
 • Hoe werkt, beweeg en opereer je op het grensvlak tussen bestaande organisaties en netwerken?
 • Hoe ga je een coalitie aan? En voor welke coalitievorm (besluitvormingsgerichte, samenwerkingsgerichte of netwerkgerichte coalitie) kies je?
 • Welke verschillende rollen en aanpakken (die passen in de participatiesamenleving) zijn er te onderscheiden?
 • Onder welke voorwaarden is participatie mogelijk?
 • Verwachtingenmanagement: hoe leg je verantwoording af richting burgers over het besluitvormingsproces en de bereikte resultaten?
 • Welke toets kun je hanteren voor een succesvolle participatie?

Tom Leest, zelfstandig adviseur en trainer, gespecialiseerd in strategisch omgevingsmanagement, betrokken bij grote en complexe infraprojecten als de A15 Maasvlakte-Vaanplein en de A16 Rotterdam

Martine De Jong, adviseur bij Twynstra Gudde en onderzoeker bij de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht, ondersteunt, begeleidt en adviseert overheden en bedrijven bij vraagstukken rond samenwerking en communicatie

 

*Dag 1 tijdschema: 

08.30 uur - Ontvangst met koffie
09.00 uur - Start ochtendprogramma
12.00 uur - Lunch
13.00 uur - Start middagprogramma
16.00 uur - Einde programma


Module 2

De Publieke én Private Praktijk

van planvorming tot creatieve eindoplossing en aanpak in de bouwfase!

De issue- en stakeholdersanalyse als startpunt van jouw strategiebepaling

 • Wat is de noodzaak van een concrete issue- en stakeholdersanalyse?
 • Wat zijn goede voorbeelden van aanpakken, methoden en technieken om alle issues, betrokken stakeholders en diens belangen effectief in kaart te brengen?
 • Op welke manier integreer je de issue- en stakeholdersanalyse in het projectmanagement?
 • Hoe ga je om met de dynamiek in de omgeving?
 • Hoe bepaal je een strategie? En hoe vertaal je jouw strategie naar de praktijk?
 • Welke beheersmaatregelen treft je?

Het opbouwen van een duurzame relatie met de omgeving

 • Welke verschillende samenwerkingsvormen zijn er te onderscheiden?
 • Kies je voor een individuele aanpak en maatwerk? Of werk je alleen samen met georganiseerde stakeholders op de belangrijkste issues volgens de issue- en stakeholdersanalyse?
 • Wat zijn goede voorbeelden van kanalen en manieren om in contact te komen met de omgeving (zowel vanuit de publieke partijen als vanuit de bouwcombinatie)?
 • Hoe ga je om met de lokale politiek en ‘dwarsliggers’?
 • Wat kun je leren van tips en tricks om (zowel intern als extern) draagvlak te creëeren?
 • Hoe bepaal je of er voldoende draagvlak is?
 • Wat is jouw positie als omgevingsmanager in de buitenwereld? Ben je een verlengstuk van de projectmanager? Of fungeer je als intermediair tussen het project en de omgeving?
 • Wat is jouw positie als omgevingsmanager in de binnenwereld (in relatie tot de projectdirecteur, de technisch manager en de contractmanager)?
 • Wat zijn goede voorbeelden van een stappenplan voor het creëren van een duurzame relatie om tot een beter project te komen?

Sturen naar een beter projectresultaat: ambitie gestuurd management en de Mutual Gains Approach

 • Wat zijn de basis- en werkprincipes van de Mutual Gains Approach?
 • Hoe denk je in belangen in plaats van in standpunten? En hoe stuur je op tevredenheid?
 • Wat zijn goede praktijkvoorbeelden van onderhandelen, conflictoplossing en sturen op win-win situaties?
 • Welke tools kun je gebruiken voor ambitiesturing? En op welke manier creëer je jouw eigen dashboard met key performance indicators?

Jeroen Maas, Rijkswaterstaat, Omgevingsmanager bij Projectbureau A2 Maastricht, Projectmanager A2 Vonderen-Kerensheide, A73 Zaarderheiken en A67 Leenderheide-Geldrop. Als omgevingsmanager verantwoordelijk voor het stakeholdersmanagement, conditionering en communicatie

Patrick Voet, strategisch omgevingsmanager en consultant bij Rebel. Begeleidt en adviseert bedrijven, overheden, projecten en programma’s op het gebied van strategisch omgevingsmanagement. Doet dit zo’n 10 jaar specifiek voor grote complexe infrastructuurprojecten met kenmerken van locatie- en gebiedsontwikkeling, voor en bij grote aannemers. Werkte eerder ook als adviseur en bij grote aannemers. Bij Rebel ligt de focus op stakeholdermanagement in het veld van publiek-private samenwerkingen


Het gehele programma in één overzicht? Download de brochure!


Module 3

Communicatie & Stijlen

Communicatie

 • Hoe ga je aan de slag met de positionering van jouw project?
 • Welke handvatten kun je hanteren voor het bouwen aan een sterke reputatie van jouw project?
 • Welke rol speelt issuemanagement als onderdeel van jouw communicatiestrategie?
 • Hoe communiceer je in uw project in tijden van een crisissituatie?
 • Online communicatie en sociale media: welke plek geef je het in jouw overall communicatie?
 • Bouwcommunicatie: verantwoordelijkheid bij de aannemer leggen of juist niet?
 • Wat kun je leren van praktijkvoorbeelden met betrekking tot de Noord Zuidlijn Amsterdam?

Aan de slag

 • Wat voor een omgevingsmanager ben jij?
 • Hoe kun je zelf het beste invulling geven aan jouw werkzaamheden als omgevingsmanager in het contact met jouw omgeving?
 • Signaturen in de vorm van een opdracht: welke stijl past het beste bij jou en jouw project?


Freddy Elink Schuurman, Senior communicatieadviseur Positionering en Identiteit bij de gemeente Amsterdam

Pim Nijssen, senior adviseur en trainer van Twynstra Gudde in de sectoren water, ruimte en overheid. Pim adviseert, traint en coacht  partijen over samenwerken in actuele opgaven zoals klimaatadaptatie en de implementatie van de nieuwe omgevingswet


Module 4

Vergunningen- en proceduremanagement- en hinder & BLVC

Vergunningen- en proceduremanagment bij complexe projecten

 • Vergunningen en proceduremanagement is noodzakelijk maar zeker ook leuk!
 • Hoe krijg ik mijn project tijdig vergund zonder verrassingen?
 • Wil ik een gecoördineerde procedure, wat brengt mij dat?
 • Hoe houd ik rekening met de gewenste contractvorm (D&C etc.) bij mijn vergunningen?
 • Hoe zit het met de risico’s in de project fasering?
 • Hoe neem ik mijn projectteam mee in de afwegingen? Hoe ga ik om met hun vragen en weerstand?
 • Hoe doorloop ik soepel en voorspelbaar het vergunningenproces en neem daarbij mijn omgeving en het bevoegd gezag mee?

Hinder en BLVC

 • Wat is het verschil tussen fysieke hinder en belevingshinder?
 • Hoe stel ik een omgevingsscan op?
 • Hoe waarborg je Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie in de uitvoering?
 • Wat is een BLVC-plan en hoe werkt dit in de praktijk?
 • Welke beheersmaatregelen tref je om overlast te voorkomen en hoe meet je het effect?
 • Welke aspecten hebben een verhoogd veiligheidsrisico voor de omgeving?
 • Hoe stel je een communicatiestrategie op?
 • Welke rollen en taken heeft een omgevingsmanager bij de opdrachtgever en bij de opdrachtgever?

Jeroen de Bode, strategisch adviseur omgevingszaken bij RoyalHaskoningDHV en heeft voor verschillende grote en complexe projecten het vergunningen en proceduremanagement succesvol vormgegeven zoals bijvoorbeeld Marker Wadden, Dijkversterking van de Houtribdijk en Ontpoldering van de Noordwaard

Marie-Louise Gasseling, proces- en omgevingsmanager bij Circle Motion, thuis in innovatieve samenwerking bij bouw- en infraprojecten Specialisaties zijn strategisch omgevingsmanagement, duurzaamheid in de gebouwde omgeving en het delen van kennis


Het gehele programma in één overzicht? Download de brochure!


Module 5

Omgevinsgmanagement in de praktijk

Excursie naar Gustav Mahlerplein Amsterdam

De laatste moduledag staat de praktijk weer centraal. Als omgevingsmanager krijg je gedurende de verschillende fasen van
een project te maken met verschillende uitdagingen, knelpunten maar ook kansen. Daarbij is jouw rol ook per fase anders. Je wordt op locatie uitgedaagd om in teamverband aan de slag te gaan met concrete leerdoelen in de verschillende fasen (planfase, aanbestedingsfase en realisatiefase) van een project, vanuit zowel de opdrachtgevers- als opdrachtnemerskant. Alles wat je hebt geleerd breng je op deze laatste moduledag zelf in praktijk!

Aan de slag!

Je gaat aan de slag met een concrete probleemstelling of vraagstelling die jezelf inbrengt! Die verwerkt je in een korte ‘pitch’ waarbij je bijvoorbeeld in kunt gaan op de volgende leervragen:

 • En dan gaat het bijna mis.. vertraging en hogere kosten liggen op de loer. Wat nu?
 • Ik zie enorme kansen bij dit project maar hoe pak ik dit aan en waar begin ik?
 • Ik wil mijn rol binnen de eigen projectorganisatie versterken, hoe pak ik dat aan en hoe kan ik mijn eigen organisatie overtuigen?
 • Hoe kan ik de samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en de omgeving het beste vormgeven?

Presentatie aan de groep

Je presenteert jouw pitch aan de groep en aan de docenten die jou helpen om zelf op te zoek te gaan naar de antwoorden op jouw vragen en leerdoelen. Door de brede samenstelling van de groep en de ruime ervaringen van de docenten met zowel de publieke als private praktijk, ontvang je tips & tricks uit meerdere invalshoeken.
Kortom: Je gaat naar huis met waardevolle feedback die je direct in uw praktijk kan toepassen!


Jeroen Maas, Rijkswaterstaat, Omgevingsmanager bij Projectbureau A2 Maastricht, Projectmanager A2 Vonderen-Kerensheide, A73 Zaarderheiken en A67 Leenderheide-Geldrop. Als omgevingsmanager verantwoordelijk voor het stakeholdersmanagement, conditionering en communicatie

Hetty Messchaert, strategisch omgevingsmanager en communicatiespecialist, BAM Infraconsult. Hetty ontving eind 2016 van de gemeente Amsterdam een award voor goed samenwerken en goed omgevingsmanagement als voorbeeld voor de nieuwe marktvisie. Daarbij werd met name het project Mahlerplein genoemd, in het hart van het duurste stukje Nederland: de Zuidas.

Patrick Voet, strategisch omgevingsmanager en consultant bij Rebel. Begeleidt en adviseert bedrijven, overheden, projecten en programma’s op het gebied van strategisch omgevingsmanagement. Doet dit zo’n 10 jaar specifiek voor grote complexe infrastructuurprojecten met kenmerken van locatie- en gebiedsontwikkeling, voor en bij grote aannemers. Werkte eerder ook als adviseur en bij grote aannemers. Bij Rebel ligt de focus op stakeholdermanagement in het veld van publiek-private samenwerkingen

Erik-Jan Mann-Kos, omgevingsmanager voor de bouwcombinatie Rotterdamse Baan en werkzaam bij BAM Infraconsult. Erik-Jan verzorgt een presentatie van het grootste bouwproject in Den Haag, de Rotterdamse Baan en leidt ons rond op de bouwlocatie


Tijdschema van de opleiding omgevingsmanager in de bouw & infra:

09.00 uur - Ontvangst met koffie
09.30 uur - Start ochtendprogramma
12.30 uur - Lunch
13.30 uur - Start middagprogramma
16.30 uur - Einde programma

De ochtend en middag zullen worden onderbroken door een koffie- en theepauze.

* Advies: In verband met beperkte parkeergelegenheid adviseren wij jou met de trein te gaan.

*Schema is met uitzondering van dag 1


 

Jouw Docenten:


Dag 1:

Tom Leest

Zelfstandig adviseur en trainer, gespecialiseerd in strategisch omgevingsmanagement, betrokken bij grote en complexe  infraprojecten als de A15 Maasvlakte-Vaanplein en de A16 Rotterdam

 

Martine De Jong

Adviseur bij Twynstra Gudde en onderzoeker bij de Urban Futures Studio van de Universiteit Utrecht, ondersteunt,  begeleidt en adviseert overheden en bedrijven bij vraagstukken rond samenwerking en communicatie

 


Dag 2:

Jeroen Maas

Rijkswaterstaat, Omgevingsmanager bij Projectbureau A2 Maastricht, Projectmanager A2 Vonderen-Kerensheide, A73 Zaarderheiken en A67 Leenderheide-Geldrop. Als omgevingsmanager verantwoordelijk voor het stakeholdersmanagement, conditionering en communicatie

 

Patrick Voet

Strategisch omgevingsmanager en consultant bij Rebel. Begeleidt en adviseert bedrijven, overheden, projecten en programma’s op het gebied van strategisch omgevingsmanagement. Doet dit zo’n 10 jaar specifiek voor grote complexe infrastructuurprojecten met kenmerken van locatie- en gebiedsontwikkeling, voor en bij grote aannemers. Werkte eerder ook als adviseur en bij grote aannemers. Bij Rebel ligt de focus op stakeholdermanagement in het veld van publiek-private samenwerkingen


Dag 3:

Freddy Elink Schuurman

sSenior communicatieadviseur Positionering en Identiteit bij de gemeente Amsterdam en Auteur van het boekje “SCHIET EENS OP!!” Een beschouwing over online communicatie gebaseerd op zes jaar ervaring bij de Noord/Zuidlijn.


Pim Nijssen

Senior adviseur en trainer van Twynstra Gudde in de sectoren water, ruimte en overheid. Pim adviseert, traint en coacht  partijen over samenwerken in actuele opgaven zoals klimaatadaptatie en de implementatie van de nieuwe omgevingswet.

 


Dag 4:

Jeroen de Bode

Strategisch adviseur omgevingszaken bij RoyalHaskoningDHV en heeft voor verschillende grote en complexe projecten het vergunningen en proceduremanagement succesvol vormgegeven zoals bijvoorbeeld Marker Wadden, Dijkversterking van de Houtribdijk en Ontpoldering van de Noordwaard.


Marie-Louise Gasseling

Proces- en omgevingsmanager bij Circle Motion, thuis in innovatieve samenwerking bij bouw- en infraprojecten
Specialisaties zijn strategisch omgevingsmanagement, duurzaamheid in de gebouwde omgeving en het delen van kennis

 


Dag 5:

Patrick Voet

Strategisch omgevingsmanager bij Rebel. Begeleidt en adviseert bedrijven, overheden, projecten en programma’s op het  gebied van strategisch omgevingsmanagement. Doet dit zo’n 10 jaar specifiek voor grote complexe infrastructuurprojecten met kenmerken van locatie- en gebiedsontwikkeling, voor en bij grote aannemers. Bij Rebel ligt de focus op stakeholdermanagement in het veld van publiek-private samenwerkingen.

Jeroen Maas

Rijkswaterstaat, Omgevingsmanager bij Projectbureau A2 Maastricht, A2 Vonderen-Kerensheide, A73 Zaarderheiken, verantwoordelijk voor het stakeholdersmanagement, conditionering en communicatie.

 

Hetty Messchaert

Strategisch omgevingsmanager en communicatiespecialist, BAM Infraconsult. Hetty ontving eind 2016 van de
gemeente Amsterdam een award voor goed samenwerken en goed omgevingsmanagement als voorbeeld voor de nieuwe marktvisie. Daarbij werd met name het project Mahlerplein genoemd, in het hart van het duurste stukje Nederland: de Zuidas.

Algemene informatie opleiding omgevingsmanager in de bouw & infra

Speciaal voor omgevingsmanagers werkzaam bij zowel opdrachtgevende als opdrachtnemende partijen!

 

Data en Locatie

12, 24 september, 1,  8 (excursie) en 15 oktober 2020 (VOL)                 28 oktober, 4 ,25 november, 2 en 9 (excursie) december 2020

Meeting Plaza Utrecht
Godebaldkwartier 20
3511 DX Utrecht

Routebeschrijving

                La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511BP Utrecht

Routebeschrijving

 

Je investering

De investering voor de opleiding Omgevingsmanager in de Bouw & Infra bedraagt € 3.599,- (excl. btw) perpersoon. De investering per losse moduledag bedraagt €799,- (excl. btw). Deze bedragen zijn inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

 

Deze opleiding werd eerder bezocht door professionals werkzaam bij:

GRONTMIJ NEDERLAND B.V.
WITTEVEEN + BOS
ZAAN PRIMAIR
GEMEENTE NEERIJNEN
GEMEENTE HAARLEMMERMEER
CEENGINEERING
TRIODE
BONOTRAFFICS BV
MOVARES NEDERAND B.V.
WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA
HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE
RIJNLANDEN
DE KLERK WERKENDAM

ANTEA GROUP
GEMEENTE NIJMEGEN
GEMEENTE GOES
PROVINCIE LIMBURG
GEMEENTE BEUNINGEN
PROVINCIE UTRECHT
PROVINCIE GELDERLAND
GEMEENTE LINGEWAARD
PROVINCIE GRONINGEN
PROVINCIE OVERIJSEL
AKERTECH ADIVISEURS
COMMISSIE VOOR DE MER
 

Persoonlijk opleidingsadvies

Mariska Korewijk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 751

Verantwoordelijk voor het programma

Pleun Lenders
Projectmanager Bouw & Infra

 

 

 Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven of Nancy Kager:


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Opleiding Omgevingsmanager in de bouw & infra start op 28 oktober, 4 en 25 november, 2 en 9 (excursie) december 2020 in September: Meeting Plaza Utrecht | Oktober: La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 5-daagse opleiding
Prijs: €3599,- excl. btw
Datum: 28 oktober, 4 en 25 november, 2 en 9 (excursie) december 2020
Locatie: September: Meeting Plaza Utrecht | Oktober: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51


i.s.m.:

Relevant aanbod

29 Sep

Cursus Succesvol samenwerken met UAV-gc

Onmisbaar voor zowel overheden als marktpartijen! Inclusief praktische tips en lessons learned: wat zijn dé grote valkuilen en hoe kunt u hier doeltreffend mee omgaan? Lees meer
Type: 2-daagse cursus | | Lokatie:Piet Heinkade 55, Amsterdam

Alle events