Cursus Systems Engineering in de Bouw en Infra

Structuur, grip en beheersbaarheid van complexe projecten!

 • Praktische handvatten!
 • Topdocent met uitgebreide ervaring
 • Onmisbaar voor opdrachtgevers, aannemers en ingenieursbureaus
 • Systems engineering toegelicht met praktijkvoorbeelden en direct toepasbare tools
 • Nog maar 2 plaatsen beschikbaar!

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Het speelveld tussen opdrachtgever en marktpartijen is in beweging!

Waar opdrachtgevers vroeger de plannen tot in detail uitwerkten, wordt het ontwerp nu grotendeels overgedragen. Marktpartijen worden daarom steeds eerder ingeschakeld bij infrastructuurprojecten. Door de toenemende omvang en complexiteit van projecten, moeten partijen steeds meer informatie overdragen en dient men in diverse fasen meer rekening te houden met de belangen en wensen van betrokkenen en belanghebbenden.

Overheidsopdrachtgevers worden geacht deze complexe projecten te beheersen vanaf planontwikkeling tot en met de exploitatie. Opdrachtnemers worden geacht multidisciplinair te werken, risico’s op de raakvlakken tijdig te signaleren en aan te tonen dat ze blijvend voldoen aan de eisen.

Weet u hoe de rollen zijn verdeeld binnen de verschillende partijen in de keten?

Bekijk het programma

 

Het behouden van invloed op het eindresultaat en het beheersen van de processen bij een nieuwe methodiek van ontwerpen

In toenemende mate wordt gebruikgemaakt van geïntegreerde contracten zoals Design & Construct of DBFM. Hierdoor ontstaat de behoefte aan andere werkwijzen.

Systems Engineering (SE) is een methodiek die alle partijen die betrokken zijn bij geïntegreerde contracten helpt, bij de wijzigende taken en rolopvattingen.

Download de brochure

 

Systems Engineering maakt projecten beter beheersbaar

SE maakt complexe projecten beter beheersbaar. Hiermee wint u tijd en geld, want risico’s en kosten worden helder in kaart gebracht.
Schrijf u nu in en leg de basis voor structuur, overzicht, beheersing en resultaatgerichtheid in uw dagelijkse praktijk!

 

Pas Systems Engineering optimaal toe aan de hand van:

 • Systematisch en overzichtelijk inrichten van infraprojecten
 • Sturen op uw doelstellingen vanaf planvorming, tijdens contractvoorbereiding en projectrealisatie
 • Beheersen van het specificatieproces en het realisatieproces
 • Gebruikmaken van de Life-Cycle benadering
 • Sturen op resultaten door inzicht in de rolverdeling tussen klant, opdrachtgever en opdrachtnemer
 • Omgaan met risico’s in de vraagspecificatie
 • Formuleren van SMART eisen
 • Gestructureerd ontwerpen van de passende oplossing bij de eisen
 • Inclusief een doorlopende case als rode draad door de opleiding

Het gehele SE-proces wordt doorlopen aan de hand van een voorbeeld project!

 

Na het volgen van deze cursus heeft u meer grip op uw projecten!

De 2-daagse cursus Systems Engineering in de Bouw en Infra belicht zowel de vraagkant als de specificatiekant en de oplossingenkant.
Onder meer de volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Expliciet werken
 • Ontdekken van methode, werkwijze en toepassing binnen DBFM(SE) contracten
 • Life-Cycle benaderen
 • Ontwerpen volgens het V-model
 • Soorten eisen en het afleiden hiervan
 • Verifiëren & valideren
 • Opstellen van Vraagspecificaties

De toepassing van de theorie in de praktijk staat centraal. Daarom worden de behandelde onderwerpen ondersteund met praktische voorbeelden en oefeningen.

Heeft u te maken met het voorbereiden van geïntegreerde projecten en wilt u deze projecten beheersbaar maken? Dan is deze cursus op uw lijf geschreven!

Programma van de cursus System Engineering in de Bouw en Infra

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 16.30 uur.

 

Moduledag 1

 

Systems Engineering in context

 • Plaats van SE binnen geïntegreerde contracten
 • Systems Engineering in vogelvlucht: aanleiding en doel
 • SE in relatie tot Systeemgerichte Contractbeheersing

Introductie Systems Engineering

 • Systeemdenken
 • Leidraad SE
 • Onderdelen van de theorie

Systems Engineering in relatie tot de fasering van een infrastructuurproject

 • Houding en gedrag van partijen bij een project waar SE wordt toegepast
 • Gevolgen voor de samenwerking SE op een project

Expliciet werken

 • Het scheiden van wens (vraag), specifi catie en oplossing
 • Het gestructureerd werken
 • Top-down benadering
 • Informatiemanagement en SE

Life-Cycle benadering

 • Beheer en onderhoud
 • SE en gebruikseisen

V-Model

 • Verdere verdieping van de gehanteerde begrippen in Systems Engineering aan de hand van het V-Model
 • Waar staat het V-model voor en wat is de toegevoegde waarde?

Informatie die meteen in de praktijk kan worden toegepast!

 


 Het complete programma handig in één handig overzicht? Download de brochure (pdf)


 

Moduledag 2

 

SE cyclus, stap voor stap

 • Stakeholders- en contextanalyse
 • Functies, aspecten en projectdoelstellingen
 • Specificeren in verschillende contractvormen
 • Risico gestuurd contracten beheersen door middel van verifi catie en validatie

Verificatie en Validatie

 • Wat is validatie?
 • Wat is verificatie?
 • Waar moet verificatie en validatie aan voldoen?
 • Welke V&V strategieën kennen we in de GWW sector?

Vraagspecificatie

 • Inleiding
 • Doel
 • Eisen SMART formuleren
 • Innovatief ontwerpen op basis van gewenste functies

Soorten eisen

 • Belang van eisen binnen infrastructuurprojecten en van Systems Engineering
 • Welke soorten kun je onderkennen?
 • Hoe kun je met de eisen omgaan?

Opstellen eisen

 • Formuleren van eisen
 • Eisen aan eisen (SMART)
 • Bepalen eisniveaus
 • Recapitulatie -> volgens de leidende principes van SE

Specificaties uit de praktijk

 • Diverse voorbeelden uit de bouw en infrastructuur

Recapitulatie

 • Aan de hand van leidende principes

De oefeningen:

Structureren van het ontwerpproces

 • Opstellen van boomstructuren (objectenbomen, activiteitenbomen, etc.)
 • Risicomanagement en informatiemanagement

Verificatie en Validatie

 • Specificeren
 • Leidende principes uit leidraad

Programma van eisen

 • SMART formuleren van eisen
 • Onderzoeken van de klantvraag met behulp van context-, risico- en vrijheden analyse

Beheersing van het ontwerpproces en het product

 • Ontwikkeling/voorbereidingsfase
 • Realisatiefase

Uw docent:

 

Ir. Peter Rubaij Bouman

Ir. Peter Rubaij Bouman is als Senior Adviseur en Contractmanager voor geïntegreerde contracten werkzaam vanuit PBenS. Hij is als strategisch adviseur, inkoopmanager of contractmanager betrokken bij diverse infrastructurele projecten, implementatie van andere werkwijzen en ontwikkeling van vraagspecificaties.

Uw docent heeft uitgebreide ervaring met het voorbereiden van contracten en het beheersen van infrastructurele projecten waarbij Systems Engineering is toegepast. Bovendien is Peter Rubaij Bouman een veelgevraagde docent op het gebied van Werken met Geïntegreerde Contracten en Systeemgerichte Contractbeheersing.

Door zijn technische achtergrond, ervaringen als project/contractmanager en kennis van de toepassing van SE in de verschillende projectfasen, wordt de theorie met de praktijk gecombineerd. De werkwijze en het inrichten van (project)teams voor het toepassen en beheersen van Systems Engineering voor contracten met ontwerp, bouw & beheer (D&C en DBM) wordt door de docent op een heldere wijze gebracht.


PBenS Solutions is een onafhankelijke dienstverlener op het gebied van project/contractmanagement, geïntegreerd ontwikkelen/ontwerpen en projectbeheersing. PBenS BV begeeft zich op gebieden in complexe projecten waarvan een resultaat waargemaakt moet worden.

De aanpak wordt gekenmerkt door doelgerichtheid, toegevoegde waarde leveren, relevantie, project plaatsend in de context tot het geheel en duurzame verbetering. PBenS BV geeft strategische adviezen (niet wat er straks gebeurd, maar waar het morgen naar toe gaat) voor de beheersing van diverse processen binnen de lijn – en de projectorganisatie en geeft ondersteuning bij het professionaliseren
en inrichten/ontwikkelen van uw organisatie op het gebied van specificeren, inkopen, aanbesteden en contract beheersen.

Algemene informatie over de cursus System Engineering in de Bouw en Infra

 

Data & Locatie

7 en 28 november 2019

La Vie Utrecht
Sint Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht
Tel. 030 234 0088

 

Voor wie bestemd?

Iedereen die in de dagelijkse praktijk te maken heeft met het voorbereiden en uitvoeren van infrastructurele projecten en betrokken raakt met een projectaanpak op basis van Systems Engineering waarbij aan de orde is: het ontwikkelen van een functioneel programma van eisen, het maken van een ontwerp, het beheersen van de uitvoering en/of het beheer & onderhoud. Dit kunnen zowel ‘natte en droge’ projecten zijn die zich bevinden in de planstudiefase, de voorbereidingsfase, in de uitvoeringfase en/of exploitatiefase.

 

Uw investering

De investering voor deze 2-daagse cursus bedraagt € 1.799,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en een toegang tot de online leeromgeving

 

Tijdschema:

09.00 uur - Ontvangst met koffie/thee
09.30 uur - Start programma
12.30 uur - Lunch
13.30 uur - Vervolg programma
16.30 uur - Evaluatie en afsluiting


Het programma wordt onderbroken voor koffie- en theepauzes.

 

Meer informatie

Download de brochure of neem contact op met onze persoonlijk opleidingsadviseur:

Nancy Kager
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 774

 


Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Cursus Systems Engineering in de Bouw en Infra


Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Cursus Systems Engineering in de Bouw en Infra

Download de Brochure

Voor een compleet overzicht van het programma raden wij je aan om de brochure te downloaden. Ter informatie: Cursus Systems Engineering in de Bouw en Infra start op 7 november en 28 november 2019 in La Vie Utrecht!

Heb je een vraag? Neem voor meer informatie contact op met:

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: 2-daagse cursus
Prijs: €1.799,- excl. btw
Datum: 7 november en 28 november 2019
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Nancy Kager  

Opleidingsadviseur
Nancy Kager

  

040 - 2 972 774

In samenwerking met: