Opleiding Werken met de Omgevingswet

Krijg grip op samenwerking, participatie en betrokkenheid

 • Speciaal ontwikkeld voor gemeenten, opdrachtgevers én opdrachtnemers!
 • Je persoonlijk leertraject staat centraal
 • Leer door middel van het uitwerken van concrete casussen en voorbeelden
 • Ondersteund door de online leeromgeving
 • Wat gaat er precies voor jou veranderen? Dat leer je tijdens deze intensieve opleiding
 • Tip: Bekijk het webinar over de Omgevingswet

Ook interessant voor jou of je collega: Basiscursus Omgevingsrecht

 

Deze opleiding of cursus heeft reeds plaatsgevonden.

Wil je meer informatie over een eventuele nieuwe editie?
Laat dan je gegevens achter en wij je dan graag.
Deze opleiding of cursus incompany volgen? Bekijk hier meer informatie over onze incompany cursussen.

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Omgevingswet: Grip op samenwerking, participatie en betrokkenheid

De Omgevingswet is aangenomen in de 1e en 2e kamer en treedt naar verwachting in 2022 in werking. Circa 26 huidige wetten over onder meer milieu, ruimtelijke ordening, natuur, water en bouwen worden teruggebracht naar één wet. Met de Omgevingswet bundelt de overheid de regels voor ruimtelijke projecten. Doel van de Omgevingswet is te voorzien in een overzichtelijke,samenhangende en efficiente regels voor een duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.

Maar wat gaat deze verandering inhouden voor jouw werkzaamheden? Dat leer je in deze verdiepende opleiding Werken met de omgevingswet. Zorg dat je bijblijft en fouten voorkomt, actuele kennis en het kunnen toepassen is juist nu van belang.

Bekijk het programma 

 

Geef praktische invulling aan de Omgevingswet in 2022!

Je leert in 5 modules:

 • Wat de nieuwe samenwerkingsvormen zijn;
 • Lessons learned: dilemma’s en praktische voorbeelden;
 • Hoe je invulling geeft aan lokaal maatwerk;
 • Hoe je regionale betrokkenheid organiseert;Hoe je moet werken met het invoeringsbesluit Omgevingswet; AMvB’s, Ow en IwOb

 


 Tip: dowload de folder in pdf


Leren door middel van het uitwerken van een case

Tijdens deze verdiepende opleiding Werken met de omgevingswet staat het persoonlijke leertraject centraal. Wat gaat deze verandering inhouden voor jouw functie en werkzaamheden? Door middel van het combineren van theorie met een casus in de middag leer je de geleerde theorie meteen toe te passen.

 

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • De Omgevingswet
 • De omgevingsvisie
 • Het omgevingsplan
 • De omgevingsvergunningen en het Projectbesluit
 • Toezicht en handhaving
 • Monitoring en evaluatie

 

Voor wie bestemd:

Iedereen die werkzaam is aan de opdrachtgevers én opdrachtnemers kant die met de Omgevingswet te maken hebben.
Bijvoorbeeld:

 • (juridisch) adviseurs, consultants en docenten.
 • Bestuurders, hoofden, projectleiders, beleidsmedewerkers, beleidsadviseurs, juridisch medewerkers werkzaam bij gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten regionale uitvoeringsdiensten en het Rijk.
 • Medewerkers van (middel) grote bedrijven met (coördinerende) taken op het gebied van omgeving, milieu en bouw.

Programma Opleiding Werken met de Omgevingswet

Iedere dag start om 09.30 uur (ontvangst om 09.00 uur) en eindigt om 17.00 uur.

 

Dag 1

Introductie in de Omgevingswet

Naar verwachting zal de Omgevingswet in 2022 in werking treden. Maar wat gaat er dan veranderen en misschien wel belangrijker, wat gaat deze verandering inhouden voor jouw functie? Tijdens module 1 van deze verkorte opleiding krijg je een introductie in de
Omgevingswet.

 • De aanleiding, waarom de Omgevingswet?
 • Stand van zaken
 • Ervaringen met de crisis en herstelwet
 • Het voordeel van de Omgevingswet
 • Aanvullingswetten en AMvB’s
 • Invoeringsbesluit Omgevingwet
 • MER
 • Digitaal stelsel
 • Fysieke leefomgeving onder de Omgevingswet

Case: Van Sectoraal naar intergraal met ruimte voor initiatieven


Dag 2 (online)

De omgevingsvisie

Rijk, provincie en gemeenten stellen ieder een omgevingsvisie op: een intergrale visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de gehele fysieke leefomgeving voor de lange termijn. De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van de leefomgeving. Tijdens deze 2e lesdag gaan we dieper in op de omgevingsvisie en welke onderdelen hieronder vallen.

 • Participatie en motiveringsplicht
 • Klimaatadaptie en energietransitie
 • Duurzaamheid
 • Toekomstbestendige ontwikkeling landelijk gebied
 • Afwegingsruimte, omgevingswaarden en keuzemogelijkheden
 • Samenwerking en uitvoering
 • Bio diversiteit en circulariteit

Dag 3

Het omgevingsplan

Iedere gemeente stelt een Omgevingsplan op. Dit Omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke leefomgeving die een gemeente stelt binnen haar grondgebied. Tijdens module 3 krijg je de hoofdlijnen van het Omgevingsplan uitgelegd. Tevens ga je tijdens de middag zelf aan de slag met de vraag: ‘Welke keuzes worden bij het Omgevingsplan gemaakt?’.

 • Opstellen en vaststellen: wat wordt hoe geregeld in regels?
 • Functies en activiteiten
 • Fasen tot 2029
 • Bruidsschat en plaatselijke verordeningen
 • Ontwikkelen en beheren
 • Het DSO
 • Participatie
 • Motiveringsplicht

Case: Welke keuzes worden bij het omgevingsplan gemaakt?


Dag 4 (online)

Case en intervisie

CASE: Hoe schrijf ik een goede omgevingsvisie? Tijdens deze online sessie ga je, onder leiding van docent Guido van Loenen, aan de slag met de praktijkcase.


INTERVISIE: Leren van elkaars expertise

Tijdens een opleiding zijn er vaak een paar onderwerpen of specifieke vragen waar deelnemers het graag over willen hebben, aanvullend op het aangeboden programma en de onderwerpen. Ook kan er behoefte zijn om onderwerpen en specifieke vragen verder uit te diepen. Deze opleiding creëert daarvoor een mogelijkheid in de vorm van een online intervisie. Voor alle deelnemers
wordt een online omgeving gecreëerd waar zij gezamenlijk deze onderwerpen en vragen kunnen bespreken. Die onderwerpen en vragen kunnen in de voorgaande modules, bijvoorbeeld in overleg met de docenten, worden opgehaald en geagendeerd. Op deze manier kunnen de deelnemers gebruik maken van elkaars expertise en ervaringen, en die van de docent


Tip: dowload de folder in pdf


Dag 5 (online)

De omgevingsvergunningen en projectbesluit

Tijdens module 4 gaan we dieper in op de Omgevingsvergunningen en het projectbesluit. Op welke manier zal het bevoegd gezag een project uitvoeren? Wat verandert er in het aanvragen en verlenen van vergunningen? En vooral, wat gaat dit voor mijn functie inhouden?

 • Omgevingsplan: Functies en aanduidingen
 • Procedures (aanvraagvereiste) Participatie
 • Procedure verlenen omgevingsvergunning
 • Actualiseringsplicht omgevingsvergunning
 • Revisie vergunning
 • Motiveringsplicht
 • Bevoegd gezag
 • AMvB’s en Omgevingsregeling
 • Omgevingstafel
 • Vergunningsplicht, beoordelingsregels, overgangsrecht
 • Wat verandert er?

Case: Toetsen van een initiatief aan het Omgevingsplan (bestemmingsplan verbrede reikwijdte)


Dag 6

Case en intervisie

CASE: Toetsen van een initiatief aan het omgevingsplan; bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Tijdens deze online sessie ga je, onder leiding van docent Bert Rademaker, aan de slag met de praktijkcase.

INTERVISIE: Leren van elkaars expertise

Tijdens een opleiding zijn er vaak een paar onderwerpen of specifieke vragen waar deelnemers het graag over willen hebben, aanvullend op het aangeboden programma en de onderwerpen. Ook kan er behoefte zijn om onderwerpen en specifieke vragen verder uit te diepen. Deze opleiding creëert daarvoor een mogelijkheid in de vorm van een online intervisie. Voor alle deelnemers
wordt een online omgeving gecreëerd waar zij gezamenlijke gedurende 2 uur deze onderwerpen en vragen kunnen bespreken. Die onderwerpen en vragen kunnen in de voorgaande modules, bijvoorbeeld in overleg met de docenten, worden opgehaald en geagendeerd. Op deze manier kunnen de deelnemers gebruik maken van elkaars expertise en ervaringen, en die van de docent.


Dag 5

Toezicht en Handhaving

Tijdens de laatste module van deze verkorte opleiding gaan we in op toezicht en handhaving onder de omgevingswet. Tijdens de case gaan we verder in op wat écht belangrijk is bij handhaven. Deze middag sluiten we af met de diploma uitreiking van deze verkorte opleiding.

 • De rol van de toezichthouder en handhaver
 • Organisatorische aspecten
 • Bestuurlijke afwegingsruimte
 • Andere interne organisatie
 • Dagelijkse werkzaamheden

Case: Handhaven wat echt belangrijk is; prioriteiten stellen, aanschrijven en uitvoering


 

Tijdschema per opleidingsdag klassikaal

09.00 Ontvangst met koffie
09.30 Start ochtendprogramma
12.30 Lunch
13.30 Start middagprogramma
16.30 Afsluiting van de module
De dagdelen van het programma worden onderbroken voor koffie- en theepauzes.

Tijdschema per opleidingsdag online

09.30 uur tot 12.30 uur

Hoofddocent:

Annette Zebel

Legal manager en projectleider omgevingsrecht bij Rho adviseurs voor leefruimte.

 

 

Docenten:

Guido van Loenen

Business manager Visie en ontwikkeling, Rho Adviseurs

 

 

 

Stan van Bosbeek

juridisch beleidsmedewerker Omgevingswet en DSO bij Ministerie van BZK via Balance

 

 

 

Robert Forkink

Projectmanager en Hoofdadviseur Omgevingswet bij Antea Group

 

 

 

mr. dr. ing. Peter de Haan

Advocaat-partners bij PDH Advocatuur en is volledig gespecialiseerd in vergunningverlening en handhaving bij bouwzaken.

 

 

 

 

In samenwerking met: 

 

 

Algemene informatie Opleiding Werken met de Omgevingswet

Data & locatie

 • Op dit moment is er nog geen datum gepland voor deze cursus. Neem contact op met SBO voor de mogelijkheden

La Vie Utrecht
St Jacobsstraat 61
3511 BP Utrecht
Tel. +31 (0)30 234 00 88

Routebeschrijving


Tijdschema per opleidingsdag klassikaal

09.00 Ontvangst met koffie
09.30 Start ochtendprogramma
12.30 Lunch
13.30 Start middagprogramma
16.30 Afsluiting van de module
De dagdelen van het programma worden onderbroken voor koffie- en theepauzes.

Tijdschema per opleidingsdag online

09.30 uur tot 12.30 uur


Je investering

Je investering voor de 5-daagse opleiding bedraagt € 3.599,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving met waardevolle naslagwerken.


Persoonlijk opleidingsadvies

Mariska Korewijk
Opleidingsadviseur
Tel: 040 - 2 972 751

 

smaple image

Hybride opzet voor een sterker leerresultaat

Je kunt rekenen op een sterke combinatie van online onderdelen en leren op de leslocatie die samen één geheel vormen en ook op zichzelf een meerwaarde bieden.

De voordelen voor jou:

 • Groter leerrendement door een intensiever leertraject
 • Nog meer afgestemd op jouw praktijk
 • Besparing tijd en meer flexibiliteit

 

Lees meer over de hybride opzet

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de opleiding maak je, naast de bijeenkomsten, gebruik van 'Mijn Online Leeromgeving'. Hier vind je (extra) leermaterialen die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video's, artikelen, eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. Mijn Online Leeromgeving gebruik je ook als netwerkinstrument en voor interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving snel te bereiken. Voor aanvang van de opleiding ontvang je een inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om jouw profiel aan te maken.

 

Naar Mijn Online Leeromgeving
Opleiding Werken met de Omgevingswet


Webinar terugkijken: de Omgevingswet

Het Rijk en de koepels van gemeenten, provincies en waterschappen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Met de datum van 1 januari 2022 willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet.

Maar waar staan we nu eigenlijk met de Omgevingswet en wat is jouw grootste valkuil bij participatie? Dat legt Stan van Bosbeek, docent SBO, juridisch beleidsmedewerker Omgevingswet en DSO bij Ministerie van BZK via Balance, uit in het webinar Omgevingswet.

Heb je het webinar gemist en wil je deze terugzien? Laat je gegevens achter en bekijk de opname!

Wil je, naast dit event, ook op de hoogte blijven van onze praktische werktips, events en opleidingen op je vakgebied?

Onze privacy-policy

Incompany training

Heb jij, samen met jouw collega's, interesse in één van onze opleidingen, maar dan gericht op jullie organisatie, jouw situatie en wensen? Dan is een incompany training zeker interessant! Wij denken graag met je mee, zodat de gezamenlijke leerdoelen van jou en jouw collega's gerealiseerd worden. In overleg bepalen we de inhoud, datum/data, dagindeling(en) en locatie.

Voordelen

 • De inhoud van deze opleiding wordt afgestemd op jullie organisatie
 • Ga met elkaar in gesprek (ook over lastige situaties)
 • De onderlinge betrokkenheid en motivatie stijgen aantoonbaar
 • Er is individuele benadering en ruimte voor persoonlijke vragen
 • Per opleiding wordt gezocht naar de best passende docent(en)
 • Het hele team is in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Planning van de cursus wanneer het jullie uitkomt
 • Mogelijk: individuele coaching on the job om doelen te complementeren

Wil je meer informatie?

Of wil je een incompany voorstel? Neem dan contact op met Guusje Verhoeven.


Via onderstaande knop kun je veilig, eenvoudig en snel inschrijven voor deze cursus. Verzeker jezelf van deelname door op de onderstaande button te klikken.

 

Leg je deelname vast!
Opleiding Werken met de Omgevingswet
Inlogcode:

Algemene Informatie

Type: Opleiding
Prijs: €3599,- excl. btw
Datum: Geen datum beschikbaar
Locatie: La Vie Utrecht

Blijf op de hoogte

Ontvang maandelijks onze nieuwsbrief

Aanmelden

Opleidingsadvies

Wil je meer inhoudelijke informatie? 
Neem contact op met:

Mariska Korewijk  

Opleidingsadviseur
Mariska Korewijk

  

040 - 297 27 51

Meer informatie over incompany:

040 - 297 49 77

Incompany

Lees meer over incompany